Arte plastice – Pictură, Grafică, Sculptură

Despre program

Astăzi, pictura produce sinteze postmoderne ale formelor şi valorilor tradiţiei în viziuni transistorice şi transculturale, reactualizate şi amplificate prin integrarea creativă a tehnicilor şi limbajului noilor tehnologii fotografice şi digitale. Asimilarea noilor tehnologii de producere a imaginii artistice cromatice a deschis noi perspective aplicative picturii, completând funcţia ei esenţială, acea de avanpost şi laborator al cercetării fundamentale în artele vizuale. Planurile de învăţământ ale specializării pictură reflectă complexitatea actuală a formelor şi conţinuturilor limbajului cromatic bidimensional cuprinzând discipline, vizând atât studiul teoretic şi practic al valorilor marilor tradiţii ale picturii în tehnicile uleiului şi altor medii clasice, precum şi discipline de studiu a diverselor tehnici şi tehnologii foto şi digitale, atât în plan practic-aplicativ cât şi conceptual-teoretic. Pictura îşi menţine astăzi importanţa şi rolul fundamental în artele vizuale nu numai datorită prestigiului celei mai bogate tradiţii istorice, ci mai ales datorită faptului că are ca subiect imaginea vizuală colorată, adică în forma în care ochiul uman percepe realitatea înconjurătoare. Pictura posedă astfel limbajul cel mai adecvat redării fidele a realităţii fizice vizibile, a spectacolului lumii înconjurătoare, dar şi nelimitata libertate a proiecţiei imaginarului şi fanatasticului în perspective spaţiale cromatice de o varietate infinită.

Domeniu
Arte
Domeniu de licenta/master
Arte vizuale
Specializare
Arte plastice
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Istoria artei
 • Procesarea imaginii pe calculator
 • Anatomie artistică
 • Studiul desenului pentru pictura (pictură)
 • Studiul culorii pentru pictura (pictură)
 • Studiul compozitiei pentru pictura (pictură)
 • Cromatologie (pictură)
 • Tehnica si tehnologia picturii (pictură)
 • Modelaj (pictură)
 • Crochiuri (pictură)
 • Bandă desenată (pictură)
 • Limbă străină (complementar pictură)
 • Educație fizică (complementar pictură)
 • Voluntariat (facultativ pictură)
 • Scriere academică (facultativ pictură)
 • Fotografie (facultativ pictură)
 • Studiul desenului pentru sculptura (sculptură)
 • Studiulformei si volumului pentru sculptura (sculptură)
 • Studiul compozitiei pentru sculptura (sculptură)
 • Materiale procese tehnici si tehnologii (sculptură)
 • Stilistica in sculptura mica (sculptură)
 • Obiectul in artele vizuzale (sculptură)
 • Sculptura de simpozion (sculptură)
 • Limba străină (complementar sculptură)
 • Educație fizică (complementar sculptură)
 • Voluntariat (facultativ sculptură)
 • Scriere academica (facultativ sculptură)
 • Cromatologie (facultativ sculptură)
 • Fotografie (facultativ sculptură)
 • Studiul desenului (grafică)
 • Studiul culorii (grafică)
 • Studiul compozitiei (grafică)
 • Tehnici grafice gravură – Tiparul Adânc (grafică)
 • Crochiuri (grafică)
 • Tehnologii grafice (grafică)
 • Tehnici de legătorie (grafică)
 • Arta scrisului (grafică)
 • Limba străină (complementar grafică)
 • Educație fizică (complementar grafică)
 • Voluntariat (facultativ grafică)
 • Fotografie (facultativ grafică)
 • Banda desenata (facultativ grafică)
 • Istoria artei
 • Studiul desenului pentru pictura (pictură)
 • Studiul culorii pentru pictura (pictură)
 • Studiul compozitiei pentru pictura (pictură)
 • Cromatologie (pictură)
 • Tehnica si tehnologia picturii (pictură)
 • Pictura pe calculator / banda desenata (pictură)
 • Structuri plastice şi instalatii (pictură)
 • Atelier experimental (pictură)
 • Limba straină (complementar pictură)
 • Discipline complementare opționale (complementar pictură)
 • Voluntariat (facultativ pictură)
 • Scriere academică (facultativ pictură)
 • Prelucrarea imaginii pe calculator (facultativ pictură)
 • Materiale Procese
 • Tehnici Sai Tehnologii Pentru Sculptura (sculptură)
 • Repere ale sculpturii monumentale (sculptură)
 • Obiectul in artele vizuale (sculptură)
 • Sculptura de simpozion (sculptură)
 • Tendinte ale asculpturii contemporane (sculptură)
 • Structuri plastice si instalatii (sculptură)
 • Studiul desenului pentru sculptura (sculptură)
 • Studiul formei si volumului pentru sculptura (sculptură)
 • Studiul compozitiei pentru sculptura (sculptură)
 • Stagiu de practică (sculptură)
 • Limba străină (complementar sculptură)
 • Ed.fizică (complementar sculptură)
 • Voluntariat (facultativ sculptură)
 • Prelucrarea imaginii pe calculator (facultativ sculptură)
 • Cromatologie (facultativ sculptură)
 • Studiul desenului (grafică)
 • Studiul compozitiei (grafică)
 • Tehnici grafice gravură – Tiparul adânc (grafică)
 • Tehnici grafice gravură – Tiparul plan (grafică)
 • Grafica de carte și ilustrație (grafică)
 • Introducere in grafica publicitara (grafică)
 • Grafică digitală (grafică)
 • Stagiu de practica (grafică)
 • Limba straină (complementar grafică)
 • Ed.fizică (complementar grafică)
 • Voluntariat (faculatativ grafică)
 • Tendinţe în arta contemporană
 • Filosofia artei
 • Estetica
 • Hermeneutica
 • Pespectiva
 • Studiul compozitiei pentru pictura (pictură)
 • Cromatologie (pictură)
 • Morfologia si stilistica picturii (pictură)
 • Explorari creative in pictura ( pt lucrarea de licenta) (pictură)
 • Metodologia cercetarii (pictură)
 • Tehnici de reprezentare bi si tridimensionale pt lucrarea de licenta (pictură)
 • Arta si experiment (pictură)
 • Discipline complementare opționale (complementar pictură)
 • Voluntariat (facultativ pictură)
 • Repere ale sculpturii monumentale (sculptură)
 • Metodologia cercetarii si documentarii pt. Licenta (sculptură)
 • Tendinte ale sculpturii contemporane (sculptură)
 • Structuri plastice si instalatii (sculptură)
 • Explorari creative in compozitia sculpturii (sculptură)
 • Studiulformei si volumului pentru sculptura (sculptură)
 • Studiul compozitiei pentru sculptura (sculptură)
 • Discipline complementare opționale (complementar sculptură)
 • Voluntariat (facultativ sculptură)
 • Tehnici grafice gravură – Tiparul înalt (grafică)
 • Compozitie grafică de șevalet (grafică)
 • Grafica de carte și ilustrație (grafică)
 • Grafica editorială (grafică)
 • Grafica promoțională (grafică)
 • Grafica informațională (grafică)
 • Metodologia elaborarii lucrarii de licentă (grafică)
 • Explorări creative în gravură (pentru licență)(grafică)
 • Explorări creative în grafică și ilustrația de carte (pentru licență) (grafică)
 • Experiment în compoziție – grafica de șevalet (pentru licență) (grafică)
 • Experiment în grafica publicitară (pentru licență) (grafică)
 • Discipline complementare opționale (complementar grafică)
 • Voluntariat (facultativ grafică)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Arte, în Timisoara

Facultatea de Arte şi Design

Oferta curriculară pe care Facultatea de Arte şi Design o pune astăzi la dispoziţia studenţilor are în vedere cele trei paliere de studii universitare ce întrunesc cerinţele planului strategic al Programului de educaţie permanentă Bologna: studiile de licenţă (şase semestre), studiile masterale (patru semestre) şi studiile doctorale (şase semestre). Programele instituţionale de pregătire, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, acoperă aria largă a domeniului artelor vizuale, prin complexitate, flexibilitate şi interdisciplinaritate, fiind acreditate în prezent 11 programe de licenţă, 11 programe de nivel master şi două tipuri de doctorat în arte plastice şi decorative: profesional şi ştiinţific.

Cercetarea fundamentală şi creaţia artistică pun în discuţie conceptele majore ale artelor vizuale pornind de la principiile, teoriile şi formele de artă consacrate şi reevaluează condiţia acestora în contextul actual al manifestrilor şi expresiilor artistice. Studenţii au posibilitatea de a opta, într-un sistem modular, pentru disciplinele de specialitate şi complementare care corespund cel mai bine propriilor motivaţii şi căutări, alcătuindu-şi un traseu individual de pregătire.Valoarea acestor programe şi teme de pregătire se regăseşte în lucrările-studiu sau experiment ale studenţilor, în cele de licenţă şi dizertaţie sau în programele de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică doctorale, fiind legitimate de performanţele profesionale ale absolvenţilor distinşi cu premii în competiţii de profil, naţionale şi internaţionale.

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer