Facultatea de Stiinte Economice si Drept

Istoricul existenței actualei Facultăți de Stiințe Economice și Drept începe în anul 1996, când, cadrul Facultății de Științe, au fost autorizate să funcționeze programele de studii „Contabilitate și informatică de gestiune” și „Managementul firmei”, cărora, în timp scurt, li s-au adăugat programele „Finanțe și bănci” și „Economia comerțului, turismului și serviciilor". După o primă încercare, neizbutită, de a obține autorizarea programului „Drept”, în anul 1998 a fost   autorizat programul „Administrație publică”. Numărul mare de studenți pe care specializările menționate mai sus l-au atras a permis ca în același an să fie înființată Facultatea de Științe Economice și Administrative.

În anul 2002 a fost autorizat provizoriu programul „Drept”, în cadrul aceleiași facultăți, care și-a modificat însă denumirea în Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative. În anul 2007  s-a produs divizarea Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative  în două facultăţi distincte – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative.

O bună perioadă de timp cele două facultăți au continuat să se dezvolte, reușind să acrediteze noi programe de studii de licență și de master.

După anul 2008 se observă o scădere a numărului de studenți din universitățile românești, ca și din cele două facultăți ale Universității din Pitești. Pentru a redresa situația și a da un nou impuls dezvoltării, noua conducere a universității, rezultată în urma alegerilor academice din primăvara anului 2016, a adoptat un plan de măsuri, care a inclus și reorganizarea instituției. Acest ultim proces s-a concretizat în reducerea numărului facultăților componente, de la 11 la 6, una din noile facultăți astfel create fiind Facultatea de Științe Economice și Drept, formată prin fuzionarea Facultății de Drept și Științe Administrative cu Facultatea de Științe Economice.

Misiunea Facultății de Științe Economice și Drept  este să formeze și să perfecționeze personal calificat și înalt calificat pentru domeniile economic, juridic și administrație publică și să dezvolte cercetarea științifică în domeniile menționate.

Obiectivul principal al Facultății de Științe Economice și Drept este îmbunătățirea rezultatelor activităților educaționale și de cercetare științifică în scopul creșterii vizibilității și poziției facultății în mediul academic național și internațional.

Obiectivele strategice ale Facultății de Științe Economice și Drept sunt:

  • Perfecționarea și extinderea activităților specifice realizării misiunii didactice a facultății;
  • Dezvoltarea activității de cercetare științifică;
  • Întărirea legăturilor cu mediul socio-economic și creșterea vizibilității facultății;

Creșterea calității activităților și proceselor desfășurate în facultate.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Stiinte Economice si Drept
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040

Informații despre Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
autorizat
Grad de încredere
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Pitești
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer