Despre program

Specializarea Terapie ocupaţională face parte din domeniul de licenţă Psihologie. Prin planul de învăţământ, programele analitice şi obiectivele pe care şi le propune urmăreşte să asigure o pregătire profesională de bază în principalele domenii profesionale ale terapiei ocupaţionale, în funcţie de diferite grupuri ţintă. Această misiune se reflectă în planul de învăţământ, astfel încât prin conţinutul lui să se realizeze compatibilitatea curriculară în conţinut cu alte facultăţi de profil din Uniunea Europeană. La terminarea acestui program de studii, absolventul va trebui: Să înţeleagă şi să organizeze managementul clientului cu nevoi speciale / Să descrie stilul de învăţare alclientului, posibilele restricţii de învăţare şi măsura în care clientul a progresat pe baza experienţelor anterioare de învăţare/ Să evalueze şi să însumeze nevoile clientului şi să redacteze un plan de intervenţie care să corespundă nevoilor acestuia / Să descrie resursele şilimitele comportamentale şi cognitive ce pot fi abordate acasă, la şcoală sau în societate / Să identifice în mod diferenţiat existenţa unei probleme la nivel de dezvoltare, la nivel intelectual, la nivelul capacităţilor de învăţare sau la nivelul managementului comportamental. Terapeutul ocupaţional poate profesa în următoarele tipuri de servicii: spitale; centre de asistenţă şi protecţie socială (centre de plasament pentru copii, centre rezidenţiale pentru bătrâni, centre rezidenţiale pentru asistenţa persoanelor cu dizabilităţi mentale etc); ONG –uri cu diverse arii de interes (copii cu dizabilităţi neuromotorii, copii cu plurihandicap, copii cu sindrom Down, îngrijiri comunitare la domiciliu pentru bătrâni etc.); învăţământ special (grădiniţe şi şcoli); cabinete/clinici particulare de recuperare fizică şi medicală; centre de recuperare din staţiunile balneo–climaterice (recuperare neuro-motorie, reumatologică, ortopedico-traumatică, cardio-vasculară şi respiratorie); centre de integrare prin terapie ocupaţională; Inspectoratele Judeţene pentru persoane cu handicap; instituţii de probaţiune şi penitenciare (ateliere de terapie ocupaţională); sector industrial – ergonomia locului de muncă şi sănătate ocupaţională; învăţământul superior de stat şi particular – posturi didactice din învăţământul de profil.

Domeniu de licenta/master
Psihologie
Specializare
Terapie ocupaţională
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Fundamentele teoretice
 • modelele si cadrele de referinta ale terapiei ocupationale
 • Fundamentele psihologiei
 • Metodologia cercetarii
 • Introducere in neuropsihologie
 • Anatomie si biomecanica
 • Comunicare in context profesional si social
 • Politici publice europene in domeniu sanatatii
 • Educatie pentru sanatate si prim ajutor
 • Limba straina I
 • Educatie fizica I
 • Procesul terapiei ocupationale
 • Psihologia dezvoltarii umane
 • Psihologie sociala aplicata in terapie ocupationala
 • Fiziologie
 • Kinesiologie medicala
 • Statistica aplicata in terapia ocupationala
 • Terapie ocupationala aplicata 1
 • Dezvoltare personala
 • Limba straina II
 • Educatie fizica II
 • Ocupatie si performanta umana
 • Evaluare in terapia ocupationala
 • Psihopatologie
 • Fiziopatologie
 • Terapia ocupationala in serviciile de sanatate
 • Terapie ocupationala aplicata 2
 • Terapia ocupationala in activitati de timp liber
 • Ergonomie si abilitati practice pentru adaptarea instrumentelor si echipamentelor
 • Limba straina III
 • Educatie fizica III
 • Terapia ocupationala in pediatrie
 • Terapie ocupationala in mediul scolar
 • Terapia ocupationala la adulti cu afectiuni cronice
 • Metodologia adaptarii mediului
 • Terapie ocupationala in sanatatea mentala
 • Terapie ocupationala aplicata 3
 • Terapia ocupationala pentru copiii strazii
 • abuzati si abandonati
 • Terapia ocupationala pentru copii/adolescenti din institutii de ocrotire
 • Masaj
 • Elemente de inginerie aplicata in echipamente adaptate si tehnologie asistiva
 • Limba straina IV
 • Tehnici si metode de dezvoltare a conditiei fizice
 • Educatie fizica IV
 • Etica si deontologie in terapia ocupationala
 • Terapia ocupationala in gerontologie si geriatrie
 • Terapie ocupationala la persoanele cu dizabilitati fizice
 • Terapia ocupationala in deficientele senzoriale si mintale
 • Terapia ocupationala in neuropsihiatria infantila
 • Terapia ocupationala pentru persoane private de libertate sau aflate in probatiune
 • Terapia ocupationala pentru persoane cu tulburari pervasive si dificultati de invatare
 • Bazele teoretice si practice pentru adaptari arhitectonice si industriale
 • Managementul serviciilor de terapie ocupationala
 • Terapie ocupationala in cadrul serviciilor la domiciliu
 • Aplicatii ale terapiei ocupationale in comunitate
 • Protezare
 • ortezare
 • Terapie ocupationala aplicata 5
 • Adaptari ale mediului fizic in activitati de autoingrijire
 • Elemente de design industrial pentru adaptarea mediului fizic
 • Consilierea carierei la persoanele cu nevoi speciale
 • Psihoterapie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Sociale și Psihologie, în Pitesti

Facultatea de Ştiinţe

Facultatea de Științe a fost înființată prin Ordinul Ministrului Învățământului nr. 7751/4.05.1990, cu 4 specializări (Biologie; Chimie-Fizică; Matematică; Filologie). În primul deceniu de activitate, facultatea dobândește o largă recunoaștere și un binemeritat prestigiu, care s-au reflectat în dinamismul evoluției sale după anul 1999. Astfel, Facultatea de Științe funcționează în prezent cu 12 specializări, dintre care 7 de formare inițială (Biologie; Chimie; Horticultură; Inginerie fizică; Prelucrarea petrolului, petrochimie și carbochimie; Ecologie și protecția mediului; Asistenți medicali) și 5 de formare prin master (Biologie medicală; Protecția plantelor; Ecologie și protecția mediului; Fizică și chimia materialelor; Materiale și tehnologii nucleare). Pentru specializările oferite, Facultatea de Științe pune la dispoziția celor aproape 1000 de studenți spații de învățământ moderne (4 amfiteatre și 6 săli de seminar) și laboratoare de specialitate dotate cu aparatură, echipamentele și instrumentele necesare pentru formarea aptitudinilor practice și, în egală măsură, pentru realizarea unor lucrări de cercetare. În anul 2003, în Facultatea de Științe s-au pus bazele unui centru de cercetare în domeniul Ecologiei și Protecției Naturii, dotat cu echipamente moderne, a căror valoare se apropie de 500.000 Euro. Misiunea Facultății de Științe este aceea de a formă cadre didactice pentru învățământul preuniversitar în domeniile biologiei, chimiei, fizicii, ecologiei etc., specialiști practicieni pentru domeniile biologiei (microbiologie, genetică, ecologie și protecția mediului, protecția plantelor etc.), fizicii (inginerie nucleară, ingineria mediului etc.) chimiei (chimia mediului, inginerie chimică), horticulturii (pomicultură, viticultură, legumicultură, floricultură și arhitectură peisageră, protecția plantelor horticole, tehnologii horticole etc.), specialiști pentru cercetarea în domenii ale biologiei, chimiei și fizicii. Nu în ultimul rând, Facultatea de Științe are misiunea de a formă specialiști capabili să contribuie la rezolvarea unor probleme specifice, de maximă importantă pentru atingerea standardelor și cerințelor impuse de aderarea României la Uniunea Europeană. Pe lângă îndeplinirea misiunii de formare de specialiști în domeniile mai sus menționate, la un înalt nivel de calitate și performanță, personalul didactic al Facultății de Științe și-a asumat în mod responsabil misiunea de ridicare a prestigiului sau academic, atât prin activitatea de promovare susținută a metodelor moderne de educare-formare, cât și prin activitatea de cercetare științifică. În acest sens este relevanță constituirea unor colective de cercetare pe domenii de maxim interes local, regional sau național, creșterea numărului de contracte încheiate pentru proiecte de cercetare realizate în cadrul unor programe naționale sau de interes local sau regional, creșterea valorii contractelor încheiate, creșterea numărului de publicații în țara și în străinătate, precum și creșterea numărului de invitații și participarea efectivă la manifestări științifice naționale și internaționale.

Pitești str. Târgu din Vale, nr.1, Argeș, România, 110040

Informatii despre _Universitatea din _Piteşti [old]

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru _Universitatea din _Piteşti [old]
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer