Despre program

Cuvântul "teologie" provine din două cuvinte greceşti însemnând "Dumnezeu" şi "cuvânt". Astfel combinate, cuvântul “teologie” are sensul de “studiere a lui Dumnezeu”. Sistematic se referă la ceva care este pus într-un sistem. Prin urmare, teologia sistematică este împărţirea teologiei în sisteme care explică diferitele sale domenii de studiu. De exemplu, multe dintre cărţile Bibliei oferă informaţii despre îngeri. Dar nici una dintre cărţi nu oferă toată informaţia despre îngeri. Teologia sistematică ia toate aceste informaţii despre îngeri din toate cărţile Bibliei şi le organizează într-un sistem care poartă numele de angelologie. Aceasta înseamnă teologia sistematică – organizarea învăţăturilor Bibliei în categorii. Paterologia reprezintă studiul lui Dumnezeu-Tatăl. Cristologia este studiul lui Dumnezeu-Fiul, adică a Domnului Iisus Hristos. Pneumatologia se ocupă cu studiul lui Dumnezeu-Duhul Sfânt. Bibliologia reprezintă studiul Bibliei. Soteriologia se ocupă cu studiul mântuirii. Eclesiologia studiază biserica. Escatologia se ocupă cu studiul evenimentelor finale ale pământului. Angelologia cu studiul îngerilor. Demonologia cu studiul demonilor din perspectivă creştină. Antropologia creştina cu studiul omenirii. Hamartiologia se ocupă cu studierea păcatului. Teologia biblică constă în studierea unei anumite cărţi (sau a mai multora) din Biblie şi pe evidenţierea variatelor aspecte teologice tratate. De pildă, Evanghelia după Ioan este centrată pe Hristos (cristocentrică) întrucât tratează foarte mult dumnezeirea lui Hristos (Ioan 1:1,14; 8:58; 10:30; 20:28). Teologia istorică studiază doctrinele şi modul lor de manifestare de-a lungul istoriei bisericii creştine. Teologia dogmatică studiază doctrinele denominaţiilor creştine care sunt grupate în anumite curente sistematizate, cum ar fi teologia calvinistă sau teologia dispensaţională. Teologia modernă studiază doctrinele care au fost dezvoltate recent din punct de vedere istoric. Teologia sistematică reprezintă un instrument important în a ne ajuta să înţelegem Biblia în mod organizat.

Domeniu
Teologie
Domeniu de licenta/master
Teologie
Specializare
Studii religioase
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
  • Isihasme bizantine
  • Doctrină creştină comparată
  • Principalele probleme doctrinare
  • Teologie socială şi etică
  • Fundamente
  • Bioetică
  • Misiologie
  • Teologie Dogmatica
  • Omiletica
  • Morala

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Teologie, în Sibiu

Facultatea de Teologie

Şcoala teologică de la Tomis are o vechime bimilenară. Nu greşim dacă spunem că bazele ei au fost puse chiar de către Sfinţii Apostoli Andrei şi Filip, cei care au propovăduit şi i-au catehizat pentru prima dată pe strămoşii noştri dintre Dunăre şi Mare. Mesajul Evangheliei a fost, mai apoi, rostit şi apărat în bazilicile provinciei prin ierarhii, monahii şi preoţii care le-au urmat. Sfinţii Ierarhi Bretanion şi Theotim I sau monahii provinciei, Sfinţii Ioan Casian şi Gherman şi renumiţii călugării sciţi, sunt produsul acestei şcoli şi, în acelaşi timp, învăţători ortodocşi recunoscuţi şi apreciaţi de Biserica universală. Tradiţia teologică tomitană este continuată astăzi între Dunăre şi Mare de Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius„ din Constanţa. Este singura instituţie de învăţământ teologic superior din Dobrogea şi, în acelaşi timp, cea mai importantă din zona de sud-est a României. Aici vă aşteptăm pe voi, toţi cei care doriţi să studiaţi sau să aprofundaţi dreapta credinţă, sub îndrumarea unor cadre didactice de specialitate, competente.
Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1

Informatii despre Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer