Despre program

Misiunea programului de studiu este didactică şi moral spirituală intenţionând pregătirea şi formarea clericilor pentru structurile pastorale şi administrative ale Bisericii Ortodoxe. Obiectivele programului de studiu:

– asigurarea prin componentele sale  (departament, centre de cercetare ştiinţifică, cercuri ştiinţifice studenţeşti), a condiţiilor necesare formării specialiştilor cu pregătire superioară, post universitară şi doctorat pentru societate.

– asigurareaa excelenţei în predare, cercetare ştiinţifică şi educaţie. – promovarea ştiinţei şi culturii în spiritul democraţiei, al cerinţelor morale şi spirituale, al libertăţii academice, al accentuării deschiderii spre comunitatea ştiinţifică şi în spaţiul de cultură şi civilizaţie europeană şi mondială.

Domeniu
Teologie
Domeniu de licenta/master
Teologie
Specializare
Teologie pastorală
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Studiul Vechiului Testament
 • Studiul Noului Testament
 • Istoria Bisericească Universală
 • Istoria Bisericii Ortodoxe Române
 • Patrologie și Literatura Patristică
 • Muzică Bisericească și Ritual
 • Istoria și Spiritualitatea Bizanțului
 • Limba greacă
 • Limba latină
 • Limba modernă - engleză
 • Limba modernă - franceză
 • Istoria Bisericească Universală
 • Istoria Bisericii Ortodoxe Române
 • Istoria și Filosofia Religiilor
 • Limba latină
 • Limba modernă - engleză
 • Limba modernă - franceză
 • Muzică Bisericească și Ritual
 • Patrologie și Literatura Patristică
 • Studiul Noului Testament
 • Studiul Vechiului Testament
 • Teologie Dogmatică
 • Teologie Morală
 • Teologie Liturgică
 • Teologie Pastorală
 • Misiologie și Ecumenism
 • Drept bisericesc și administrație parohială
 • Teologie fundamentală
 • Istoria dogmelor
 • Omiletică și Catehetică
 • Bioetică
 • Etică și spiritualitate ortodoxă
 • Teologie Dogmatică
 • Teologie Morală
 • Misiologie si Ecumenism
 • Drept bisericesc și administrație parohială
 • Omiletică și cateheică
 • Practică liturgică și formare duhovnicească
 • Liturgică specială. Practică omiletică și cateheică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Teologie, în Targoviste

Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației

Specializarea Teologie din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte a fost înfiinţată în anul 1992. Din anul 2012, facultatea noastră se numeşte Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei,  funcţionând cu două departamente: Departamentul Teologie Ortodoxă şi Departamentul Ştiinţele Educaţiei.

În cadrul facultăţii funcţionează următoarele Centre de Cercetare:

- Centrul de Cercetări Interdisciplinare Credință-Știință-Misiune „Sfântul Apostol Pavel”.

- Centrul de Cercetare „Dumitru Staniloae”.

Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, cod postal 130105, Târgovişte

Informatii despre Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Valahia" din Târgovişte
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer