Doctrina socială şi ecumenică a Bisericii în contemporaneitate

Despre program

Acest program de studiu urmăreşte pregătirea absolvenţilor pentru realizarea unei consilieri sociale adecvată dogmelor şi spiritualităţii Bisericii Ortodoxe în societatea multiculturală contemporană care se bazează numai pe cunoaşterea ştiinţifică şi tehnică. În acelaşi timp, programul oferă absolvenţilor posibilitatea perfecţionării studiilor în cercetarea teologică pentru a se înscrie la studii de doctorat, având in vedere provocările sociale cât şi noua problematică socio-umană cu care se confruntă lumea, în contextul tendinţelor de globalizare.

Domeniu
Teologie
Domeniu de licenta/master
Teologie
Specializare
Studii religioase
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Ortodoxie şi ortopraxie
 • Principii teoretico-metodologice ale cercetării sociale
 • Aspectele sociale ale misiunii creştine
 • Parteneriatul Bisericii cu alte instituţii în activitatea social- educativă
 • Temeiurile dogmatice ale doctrinei sociale
 • Metodologia cercetării
 • Ortodoxie şi ortopraxie
 • Ortodoxie şi ecumenism în contemporaneitate
 • Doctrina ortodoxă şi problematica sociala a lumii contemporane privite interdisciplinar
 • Bioetică socială
 • Evaluarea programelor sociale
 • Dezvoltarea socio-umană
 • Doctrina ortodoxă şi problematica socială a lumii contemporane privite interdisciplinar
 • Principii teoretico- metodologice ale cercetării sociale
 • Diagnoza problemelor sociale
 • Teologie
 • mărturisire şi slujire
 • Aspecte sociale ale teologiei biblice
 • Sociologia educaţiei în familie
 • Relaţia Stat – Biserică în România şi Europa
 • Dialogul interreligios şi stabilitatea europeană
 • Practică şi cercetare ştiinţifică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Teologie, în Targoviste

Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației

Specializarea Teologie din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte a fost înfiinţată în anul 1992. Din anul 2012, facultatea noastră se numeşte Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei,  funcţionând cu două departamente: Departamentul Teologie Ortodoxă şi Departamentul Ştiinţele Educaţiei.

În cadrul facultăţii funcţionează următoarele Centre de Cercetare:

- Centrul de Cercetări Interdisciplinare Credință-Știință-Misiune „Sfântul Apostol Pavel”.

- Centrul de Cercetare „Dumitru Staniloae”.

Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, cod postal 130105, Târgovişte

Informatii despre Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Valahia" din Târgovişte
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer