Despre program

Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală este principala specializare a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi. Cursurile acesteia favorizează împlinirea harului divin prin exersarea rugăciunii către Dumnezeu și a practicii slujbelor creștine. Pregătirea ți-o vei putea împini în capela cu hramul „Sfântului Grigore Teologul şi Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil”. Aceasta este dotată cu toate cele necesare vederea săvârşirii serviciului divin (cărţi, veşminte, vase şi obiecte de cult). Implicarea în corul „Teologus” al facultăţii precum şi în cadrul Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România reprezintă alte activităţi specifice unui student la Teologie. În primii doi ani de studiu teologic vei studia discipline vocaţionale, biblice și istorice precum Formarea duhovnicească, Studiul Vechiului și Noului Testament, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericească Universală, Patrologie şi elemente de bizantiologie. Evoluând pe traseul pregătirii creștine, în anii superiori vei studia discipline teologice care implică dezvoltarea reflecţiei şi a capacităţilor de discernere şi sinteză: Teologie Dogmatică, Teologie Morală, Spiritualitate Ortodoxă, Istoria şi filosofia religiilor, Teologie Fundamentală şi Misiologie, precum şi disciplinele de specialitate, absolut necesare pentru formarea integrală a clerului bisericesc, precum Omiletica şi Catehetica, Drept bisericesc şi administraţie bisericească, Teologie Pastorală. Ca absolvent al specializării Teologie Ortodoxă Pastorală poți deveni, prin hirotonie, membru al clerului bisericesc în treptele de diacon, preot, episcop, iar dacă nu alegi să urmezi vocația preotească poți alege un alt domeniu de activitate în administraţia bisericească sau în societatea civilă. Condiţiile de admitere Pentru specializarea „Teologie Pastorală, ZI”: probă vocaţională – Dicţie şi aptitudine muzicală (probă eliminatorie). Absolvenţii de Seminar Teologic Liceal şi personalul monahal nu susţin aceasta probă 50% Nota obtinuta la Invatatura de credinta ortodoxa 50% Media generală de la bacalaureat. Criterii de departajare a candidatilor cu medii egale: 1. Nota obtinuta la proba scrisa; 2. Pentru absolvenţii de Seminarii teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română. Pentru olimpici Pot fi înscrişi fără admitere: Olimpici, absolvenţi de Liceu şi Seminar Teologic Liceal, participanţi la Olimpiade Naţionale şi Internaţionale recunoscute de MEN – premiile I, II şi III, menţiune, premii speciale – pentru toate specializările.

Domeniu
Teologie
Domeniu de licenta/master
Teologie
Specializare
Teologie pastorală
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Muzică
 • Ibor
 • Prctică Liturgică și pastorație
 • Limbă străină (franceză
 • engleză)
 • Noul Testament
 • Cor
 • Tutoriat
 • TIC
 • Patrologie
 • IBU
 • Practică Liturgică și pastorație
 • IBU
 • Muzică
 • Tutoriat
 • IBOR
 • Noul Testament
 • Cor
 • Bizantiologie
 • Limba Latină
 • Limba Greacă Pedagogie
 • Vecernie
 • Vechiul Testament
 • Vecernie
 • Vechiul Testament
 • Tutoriat
 • Dogmatică
 • Istoria religiilor
 • Drept bisericesc
 • Vecernie
 • Cor
 • Muzică
 • Teologie morală
 • Teologie fundamentală
 • Spiritualitate
 • Liturgică
 • Catehetică
 • Muzică
 • Morală creștină
 • Vecernie
 • Cor
 • Pastorală
 • Misiologie
 • Drept bisericesc
 • Liturgică
 • Teologie dogmatică și simbolocă
 • Omiletică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Teologie, în Iasi

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” este o instituţie de stat publică de învăţământ superior şi cercetare în domeniul teologiei. Facultatea de Teologie Ortodoxă şi-a început activitatea academică în anul 1991 cu specializarea Teologie-Asistenţă Socială. Ulterior, oferta academică a fost lărgită cu noi specializări: Teologie Pastorală (1995), Teologie-Litere Engleză (1996), Teologie-Litere Română (2003) şi Teologie-Istorie (2003). După reforma învăţământului universitar conform exigenţelor universitare din Declaraţiei de la Bologna cele cinci secţii de la Alba Iulia s-au convertit în trei: Teologie Pastorală (pentru pregătirea slujitorilor altarelor), Teologie Didactică (pentru pregătirea profesorilor din învăţământul de stat) şi Teologie Socială (pentru pregătirea asistenţilor sociali din instituţiile de asistenţă socială ale Bisericii şi Statului). După aproximativ un deceniu de la înfiinţare, Facultatea a fost abilitată de Ministerul Învăţământului să organizeze şi studii postuniversitare de Masterat în Teologie, pe diverse linii de cercetare, dintre care unele în cotutelă cu Institutul „Saint Serge” de la Paris, la care limba de predare este franceză şi engleză. Misiunea şi idealul educaţional al Facultăţii se sprijină pe credinţă, tradiţie şi valoare ştiinţifică, contribuind prin acţiuni şi modalităţi specifice la păstrarea şi afirmarea identităţii confesionale, culturale şi naţionale a românilor, la promovarea şi integrarea activă a tinerilor teologi în circuitul european şi universal de valori.
B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 13

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer