Despre program

Programul de master Studii de românistică are ca obiective prioritare cercetarea şi activitatea ştiinţifică, dezvoltarea învăţământului postuniversitar în domeniul filologiei. In acelaşi timp, varietatea şi modernitatea cursurilor propuse sunt menite să asigure racordarea studenţilor la noile realităţi sociale, politice şi culturale pe care le trăim. Se are în vedere asigurarea mobilităţii profesionale în domeniu, prin stimularea creativităţii, flexibilităţii în comunicare şi a abilităţii de cercetare.

Domeniu de licenta/master
Studii culturale
Specializare
Studii europene
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Național și regional în literatura română
 • Modele culturale în limba română
 • Postcomunism și restauraționism în discursul cultural românesc
 • Pragmasemantica Grupului Nominal
 • Shakespeare în cultura română
 • Etică și integritate academică
 • Practica de specialitate
 • Pachet de cursuri opționale: Valori subversive în literatura dramatică a sec. al XX-lea românesc/Modalități de anunțare și discurs/ Dialectologie sud-dunăreană
 • Abordări feministe. Practica textului (non)ficțional
 • Temporalitate și spațialitate: mărci lingvistice
 • Avangarda în literatura română
 • Particularități ale discursului cultural și intercultural
 • Memoria spațiului românesc. Cultură și civilizație românească
 • Pachet de cursuri opționale: Limba română în context balcanic/ Identitate națională în contextul globalizării
 • Practică de specialitate
 • Mit și literatură
 • Structuri verbale în limbile romanice
 • Stilistică. Abordări teoretice și practice
 • Curente în lingvistica romanică
 • Discurs despre literatura română
 • Practică de specialitate
 • Pachet de cursuri opționale: Identitate și alteritate în discursul românesc/Teorii lingvistice și manuale școlare/ Colocații în contrast.Specificul limbii române/ Între neomodernism și postmodernism: generația poetică 70
 • Limba și literatura latină în spațiul european
 • Erudiția culturală și literară
 • Studii despre text
 • Pragmatica cognitivă
 • Politici lingvistice și integrare europeană
 • Pachet de cursuri opționale: Limba română în context balcanic/Metodologia cercetării în științele umaniste/ Geografie lingvistică
 • Practică pentru elaborarea lucrării de disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Umaniste, în Constanta

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Ovidius" din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer