Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura modernă (germană/turcă/franceză/italiană)

Despre program

În cadrul acestei specializări, se urmăreşte pregătirea viitorilor specialişti de limbă şi literatură engleză şi o limbă modernă de largă sau restrânsă circulaţie; astfel, studenţii sunt pregătiţi pentru oportunităţile care s-au deschis odată cu integrarea în Uniunea Europeană, dar şi pentru cele de interes regional.

Competenţe dobândite: cunoştinţe teoretice şi practice de limbă şi literatură engleză / o limbă şi literatură modernă (franceză / italiană / germană / turcă / portugheză), competenţa de a citi, înţelege şi comunica în limba modernă studiată, la nivel C1, minim B2, conform Codului European de Referinţă.

Domeniu de licenta/master
Limbă şi literatură
Specializare
Limbă şi literatură
Tip program
Licență
Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Lingvistică generală
 • Teoria literaturii
 • Literatura engleză
 • Limba engleză contemporană
 • Cultură și civilizație britanică
 • Curs practic engleză
 • Cultură și civilizație B
 • Literatura B
 • Limba contemporană B
 • Curs practic B
 • Educație fizică
 • Curs opțional limbă A/B / Literatură A/B (opțional)
 • Redactare texte/ Strategii textuale (opțional)
 • Limba străină (facultativ)
 • Orientări în filposofie (facultativ)
 • Tehnoredactare computerizată (facultativ)
 • Teoria literaturii
 • Literatură comparată
 • Literatură engleză
 • Limba engleză contemporană
 • Curs practic engleză
 • Literatura B
 • Limba contemporană B
 • Curs practic B
 • Practică de specialitate
 • Educație fizică
 • Curs opțional limbă/ literatură engleză
 • Curs opțional limba B/ literatura B
 • Curs opțional: Literatura de expresie engleză/ Lingvistică aplicată
 • Limbă străină (facultativ)
 • Sociolingvistică (facultativ)
 • Tehnoredactare computerizată (facultativ)
 • Literatură comparată
 • Literatură engleză
 • Limba engleză contemporană
 • Cus practic engleză
 • Literatura B (germană/turcă/portugheză)
 • Limba contemporană B
 • Curs practic B
 • Practică de specialitate
 • Practică pentru elaborarea lucrării de licență
 • Lingvistică comparată a limbilor germanice/ Studiul diacronic al limbii engleze (opțional)
 • Curs opțional limbă engleză/ literatură engleză
 • Curs opțional limba B/ Literatura B
 • Curs opțional- Literatura americană/ Sociolingvistică/ Teoria și tehnica traducerii
 • Limba străină (facultativ)
 • Estetica (facultativ)
 • Filosofia limbajului (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Ovidius" din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer