Sisteme informaționale geografice

Despre program

Programul de studii masterale Sisteme Informatice Geografice a debutat în anul 2009 şi este acreditat ARACIS. El se desfăşoară în cadrul Departamentului de Geografie, departament cu tradiţie pe plan naţional în acest domeniu, unde Geoinformatica şi Sistemele Informatice Geografice se predau din anul 1992 respectiv 1995. Această linie masterală extrem de atractivă nu se adresează doar absolvenţilor de geografie, ci şi tuturor celor care aspiră la o carieră în domeniul SIG, inclusiv persoanelor care activează în domenii care utilizează informaţia geografică. Masteranzii dispun de o dotare de excepţie: laboratoare moderne de tehnică de calcul şi software de ultimă generaţie. La acest masterat activează cadre didactice şi cercetători de la Departamentul de Geografie şi de la Departamentul de Informatică al UVT la care se adaugă colaboratori externi de la Centre for Geoinformatics al Universităţii din Salzburg, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Universitatea din Bucureşti şi ESRI România. Cursurile din cadrul curriculei, cuprinzatoare şi echilibrată totodată, pot fi grupate astfel: cursuri care oferă noţiuni de baza şi avansate, conceptuale, teoretice şi practice ale SIG şi teledetecţiei; cursuri din sfera informaticii (programare şi sisteme de gestiune a bazelor de date); cursuri ce vizează utilizarea unor metode şi tehnologii geospaţiale avansate, ca de exemplu analiza imaginilor orientată-obiect (OBIA) şi cursuri care vizează aplicarea GIS în diferite domenii geografice şi geovizualizarea datelor spaţiale.

Domeniu de licenta/master
Geografie
Specializare
Geografie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Metode de achiziţie a datelor spaţiale
 • Introducere în programare
 • Baze de date
 • Tehnici de cercetare și autorat științific
 • Teoria spaţiului: sisteme si modele spaţiale
 • Etică și integritate academică
 • Geovizualizare
 • Analiză spațială și modelare în GIS
 • Metode şi modele de analiză a datelor de teledetecţie
 • Utilizarea SIG în analiza hazardelor si a fenomenelor de risc
 • Geostatistică
 • Geomorfometrie
 • Prelucrarea avansată a datelor de de teledetecție
 • Managementul proiectelor GIS
 • Servicii bazate pe locaţie
 • Cartografie digitală
 • Standardizarea datelor spaţiale
 • WebGIS
 • Cadastru
 • Elaborarea lucrarii de dizertatie
 • Activități practice de specialitate (1 lună=120 ore)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Timisoara

Facultatea de Chimie

La 26 octombrie 1860 „Chimia anorganică şi organică” exista ca o singură disciplină în cadrul Facultăţii de Filosofie. La 25 noiembrie 1864, s-a înfiinţat Catedra de Fizică şi Chimie, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, sub conducerea profesorului Ştefan Micle. În 1878, Catedra de Fizică şi Chimie s-a divizat în Catedra de Fizică condusă de profesorul Ştefan Micle şi Catedra de Chimie, a cărei conducere a fost încredinţată ilustrului savant Petru Poni. Facultatea de profil avea să fie înfiinţată în anul 1948, urmînd ca aceasta să fie înglobată, începînd cu anul 1974, în Institutul Politehnic Iaşi. Din 1990, Facultatea de Chimie a revenit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

În prezent, facultatea pregăteşte în domeniile Chimie, respectiv Biochimie tehnologică. Datorită pregătirii lor teoretice şi experimentale, absolvenţii de studii universitare şi master se pot adapta cu uşurinţă la evoluţia noilor tehnici de investigare, ceea ce le permite să efectueze analize chimice în orice laborator de profil din industrie sau din clinicile medicale.

Acordurile de colaborare, încheiate în cadrul programului Socrates, permit studenţilor facultăţii să efectueze stagii de studii la universităţi de renume din străinătate: Universitatea Konstanz, Universitatea Regensburg, Universitatea Tehnică din Braunschweig, Universitatea Paris-Sud Orsay, Universitatea Poitiers, Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii din Lille, Universitatea Aristotle din Thessaloniki, Universitatea din Caliari, Universitatea din Calabria, Universitatea Pannon. Biblioteca de Chimie se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1151.

Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer