Protecţia consumatorului şi a mediului

Despre program

Specializarea Ingineria Produselor Alimentare formează specialişti pentru unităţile cu profil de industrie alimentară. Inginerii absolvenţi ai acestei specializări pot funcţiona în domeniul protecţiei consumatorului, cercetării şi proiectării unităților din industria alimentara, în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, în centrele de păstrare şi preindustrializare a produselor agricole, ca şi specialişti consultanţi în implementarea programelor naţionale şi internaţionale de industrie alimentară.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Fizică
 • Chimie I
 • II
 • Informatică aplicată
 • Politici şi strategii globale de securitate alimentară
 • Metode și tehnici de analiză instrumentală
 • Limbă modernă I
 • II
 • Educaţie fizică si sport I
 • II
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferentială
 • Coloizi în industria alimentară
 • Chimia alimentelor
 • Ecologie şi protecţia mediului
 • Discipline facultative (Limbă modernă F I
 • II
 • Pedagogie I
 • Etică şi deontologie profesională
 • Psihologia educației)
 • Informatică aplicată I
 • II
 • Elemente de inginerie mecanică
 • Principii şi metode de conservare a produselor alimentare I
 • II
 • Operaţii unitare în industria alimentară I
 • II
 • Aditivi şi ingrediente în industria alimentară
 • Biochimie I
 • II
 • Limba modernă III
 • IV
 • Educaţie fizică și sport III
 • IV
 • Microbiologie generală
 • Principiile nutriţiei umane
 • Practică de domeniu
 • Discipline facultative (Limba modernă F II
 • III
 • Comunicare
 • Pedagogie II
 • Economie generală
 • Didactica specializării)
 • Inocuitatea produselor alimentare
 • Legislaţia în industria alimentară I
 • II
 • Utilaje în industria alimentară
 • Microbiologie specială
 • Tehnologii generale în industria alimentară I
 • II
 • Marketing
 • Tehnologia produselor alimentare de origine aninală
 • Analiză senzorială
 • Ambalarea,etichetarea şi designul in industria alimentară
 • Practică de specialitate
 • Discipline opționale (Auditul mediului
 • Agenți poluanți și impactul lor asupra mediului și consumatorului
 • Controlul și expertiza produselor alimentare
 • Merceologia produselor alimentare)
 • Discipline facultative (Etică și integritate academică
 • Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu I
 • II
 • Managementul clasei de elevi
 • Examen de absolvire nivelul I)
 • Grafică asistată de calculator I
 • II
 • Management
 • Analiza produselor alimentare
 • Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală I
 • II
 • Elaborarea proiectului de diplomă I
 • II
 • Siguranța și securitatea alimentară în protecția consumatorului
 • Protecția și conservarea biodiversității mediului
 • Practică pentru proiectul de diplomă
 • Discipline opționale (Autentificarea alimentelor și decelarea falsificărilor
 • Toxicologie
 • Metodologia studiilor de impact
 • Atmosfera și calitatea mediului
 • Igiena societăților din industria alimentară
 • Controlul şi asigurarea calităţii în industria alimentară
 • Controlul și expertiza produselor alimentare
 • Produse tradiționale și ecologice
 • Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale
 • Toxicologie)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Agricole, în Arad

Facultatea de Inginerie Alimentară

Facultatea de Inginerie Alimentară s-a înfiinţat în 2002 pe structura Colegiului Universitar Tehnic, continuând tradiţia învăţământului cu profil alimentar care funcţionează în Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava din 1977. În prezent facultatea funcţionează cu 11 programe de studii adaptate la cerinţele pieţii forţei de muncă şi racordate la principiile şi normele valabile în domeniul producţiei şi controlului alimentelor.

Strada Universității, Nr. 13, Suceava

Informatii despre Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea "Aurel Vlaicu" este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată şi certificată ARACIS și IEP-EUA, care continuă tradiţia învăţământului universitar arădean începută pe aceste locuri cu Institutul de Teologie (1822), Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947), Institutul de Subingineri (1972).

Universitatea „Aurel Vlaicu” este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ.

Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice, astfel că baza materială este excepţională, cuprinzând peste 47.000 mp.

Diplomele, emise sub egida MECȘ, sunt recunoscute în ţară şi străinătate.

Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:

 • posibilitatea obţinerii unor burse de merit, de studiu şi sociale, atât pentru studenţii bugetari cât şi pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
 • posibilitatea obţinerii unor burse de studiu în străinătate şi cuprinderea în proiecte (în prezent suntem parteneri la numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor universităţii în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda);
 • reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
 • cazarea în căminele studenţeşti, servirea mesei la cantină;
 • tabere studenţeşti gratuite;
 • ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV
Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
limitat
B-dul Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer