Probaţiune, mediere şi asistenţă sociala a victimelor infracţiunilor

Despre program

Misiunea programului de masterat Probaţiune, Mediere şi Asistenţa Socială a Victimelor Infracţiunilor

Programul de masterat Probaţiune, Mediere şi Asistenţa Socială a Victimelor Infracţiunilor este conceput şi gestionat în conformitate cu:

 • legislaţia în vigoare (Constituţia României; Legea învăţământului nr. 1/2011; Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice);
 • clasificarea ocupaţiilor din România;
 • propunerile şi recomandările organizaţiilor profesionale din domeniu;
 • evoluţia pieţei şi a societăţii româneşti.

Masteratul de Probaţiune, Mediere şi Asisitenţă Socială a Victimelor Infracţiunilor a fost înfiinţat în anul 2002 în cadrul proiectului britanic de implementare a probaţiunii în Romania. Misiunea şi obiectivele programului de masterat au vizat formarea resursei umane în domeniul supravegherii în comunitate a persoanelor careau comis fapte penale – a consilierilor de probaţiune. Profesia de consilier de probaţiune a forst integrată în nomenclatorul profesiunilor din România. Absolvenţii masteratului de Probaţiune au devenit angajaţi ai serviciilor de probaţiune care funcţionează pe lângă Tribunalele judeţene sau în organizaţiile non-guvernamentale de profil. De asemenea, programul de master vizează pregătirea continuaă a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea in sistemul justiţiei penale judecători, procurori, personalul serviciilor de reintegrare din penitenciare, poliţişti sau în sistemele alternative de rezolvare a conflictelor.

Diversificarea competenţelor consilierilor de probaţiune (asistenţa victimelor, probaţiunea transfrontalieră etc) precum şi dezvoltarea recentă în România a strategiilor de rezolvare alternativă a conflictelor (justiţia restaurativă, medierea victimă-infractor) impun integrarea acestor direcţii în programul de studii al masteratului şi reflectarea adecvată a acestor schimbări în titulatura programului. Menţionez, de asemenea, că în acord cu reglementările legislative recente profesia de mediator a fost şi ea integrată în nomenclatorul profesiunilor din România iar piaţa forţei de muncă solicită specilizarae profesională a mediatorilor.

Programul beneficiază de colaborarea, prin intermediul programului european Erasmus-socrates, cu universităţi din Marea Britanie, Belgia, Olanda, Germania, Grecia, Danemarca. Pe durata celor patru semestre, studenţii vor beneficia atît de prezenţa unor profesori din străinătate, cît şi de mobilităţi finanţate prin programul Socrates la unul din partenerii universităţii

Domeniul probaţiunii, justiţiei restaurative şi al asistenţei victimelor infracţiunilor  este unul deosebit de important la nivelul Uniunii Europene. În scopul degrevării rolurilor instanţelor şi al creşterii calităţii actului de justiţie Statele Membre au avut obligaţia implementării unor reglementări speciale care dau posibilitatea rezolvării alternative a conflictelor. De asemenea, în contextul realizării Spaţiului European al Libertăţii, Justiţiei şi Securităţii Statele Membre au avut obligaţia elaborării şi implementării unor reglementări normative speciale referitoare la asistenţa şi protecţia victimelor infracţiunilor. În România competenţa implementării asistenţei sociale şi psihologice a victimelor infracţiunior revine consilierilorde probaţiune.

Curricula de studii cuprinde cursuri generale, necesare formării abilităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul complex, interdisciplinar al infracţionalităţii şi controlului social, precum şi cursuri specifice necesare practicii profesiei de consilier de probaţiune, mediator etc. Participanţii la programul de master vor dobîndi o pregătire specială la disciplinele: Metodologia cercetării socio-juridice, Fundamente socio-juridice ale probaţiunii, Strategii alternative de rezolvare a conflictelor, Justiţia, juvenilă în Europa.

Cadrele didactice, din România şi de la universităţile partenere, care vor susţine cursuri, seminarii şi lucrări la acest masterat, desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică cu finanţare naţională, europeană sau internaţională, realizează proiecte de intervenţie, au participat la manifestări internaţionale şi au publicaţii semnificative în domeniul probatiunii, rezolvarii alternative a conflictelor şi asistenţei sociale a victimelor infracţiunilor

Domeniu de licenta/master
Asistenţă socială
Specializare
Asistenţă socială
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Metodologie avansată de cercetare în științele sociale
 • Justiția Restaurativă. Teorii. Modele. Practici
 • Strategii alternative de rezolvare a disputelor
 • Practica
 • Practica justiției restaurative. Mediarea victima-infractor. Medierea în grup familial
 • Justiția juvenilă în Europa
 • Fundamente socio-juridice ale probațiunii
 • Practica
 • Victimologie
 • Medierea în conflictele civile și comerciale
 • Criminologie
 • Practica
 • Prevenție și dezvoltare comunitară
 • Violența copiilor și tinerilor. Prevenție si intervenție
 • Managementul proiectelor Europene
 • Practica / Cercetare pentru disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Sociale și Psihologie, în Iasi

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

Facultatea de Filosofie a fost creată în 1856 şi a reprezentat punctul de plecare al fondării Universităţii din Iaşi de la 1 octombrie 1860, alături de Facultăţile de Teologie şi de Drept. Printre personalităţile marcante care au predat la Facultatea de Filosofie s-au numărat: Titu Maiorescu, Vasile Conta, Simion Bărnuţiu, Dimitrie Gusti, Ştefan Zeletin, Ion Petrovici, Mihai Ralea, Petre Andrei, Alexandru Claudian, Ştefan Bărsănescu, Vasile Pavelcu, Petre Botezatu, Ernest Stere.

În anul 1990, Facultatea de Filosofie s-a constituit ca facultate autonomă în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Facultatea de Filosofie editează anual Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, cu două secţiuni: cea de Filosofie şi cea de Sociologie – Politologie. Începând cu anul 1999, apare şi revista-cadru a Facultăţii, Hermeneia, editată în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Facultatea de Litere. În ultimii ani, în cadrul Facultăţii de Filosofie, au apărut patru noi reviste ştiinţifice: „Argumentum”, „Cultura”, „Caiete sociologice”, „Revista de cercetare şi intervenţie socială”.

Dintre instituţiile europene partenere menţionăm următoarele: Centrul Internaţional de Cercetare şi Studii Interdisciplinare din Paris, Facultatea „Jean Monnet” a Universităţii Paris- Sud Orsay, Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse I, Universitatea de Ştiinţe Tehnologice Lille I, Universitatea Liberă din Bruxelles, Universitatea „Seraphicum” din Roma, Universitatea din Konstanz, Institutul de Ştiinţe Sociale din La Haye, Universitatea „Central England” din Birmingham.

Biblioteca de Filosofie se găseşte lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, Telefon: 0232 20 1155.

Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer