Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională

Despre program

Studenţii care aleg să urmeze cursurile oferite de această Universitate au la dispoziţie o clădire modernă, cea mai înaltă din Iaşi, cu numeroase facilităţi de studiu: săli de curs dotate conform ultimelor standarde, 12 amfiteatre încăpătoare, 9 laboratoare de specialitate. La acestea se adaugă „Aula Magna”, amfiteatrul mare al Universităţii, numeroase birouri şi spaţii de studiu. În clădirea Universităţii, studenţii au acces wireless la Internet, o parte din sălile de curs sunt dotate cu table interactive, iar instituţia deţine şi un sistem pentru realizarea de traduceri simultane. De asemenea, cei care aleg să urmeze cursurile noastre au la dispoziţie o platformă virtuală, unde pot schimba idei pe forum sau îşi pot afla situaţia şcolară.

Domeniu de licenta/master
Psihologie
Specializare
Terapie ocupaţională
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Psihologia educației și a învățării
 • Managementul educațional
 • Consilierea școlară
 • strategii și tehnici de evaluare în consiliere
 • Consilierea și formarea adulților
 • Dezvoltarea carierei
 • Consilierea multiculturală
 • Elaborarea și managementul proiectelor educaționale
 • Consilierea psihopedagogică a copiilor și a adolescenților
 • Consilierea și asistența psihopedagogică a elevilor cu dificultăți de învățare
 • Evaluarea și consilierea profesorilor
 • Practică de specialitate în consiliere
 • Psihosociologie educațională interculturală
 • Leadership și comunicare în organizația școlară
 • Consilierea educațională a familiei
 • Etică și deontologie în consilierea educațională
 • Tutorat în cercetare și elaborarea lucrării de disertație
 • Practică de specialitate în consiliere
 • Stagiu de elaborare al disertației
 • Consiliere vocațională și managementul carierei
 • Teorii și modele privind abilitățile de consiliere
 • Managementul riscului și al situațiior de criză educațională
 • Practică observată în consiliere

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Sociale și Psihologie, în Iasi

Facultatea de Psihologie

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara funcţionează în structura specifică modelului universităţilor europene, asumându-şi ca misiune formarea şi promovarea valorilor culturii şi civilizaţiei umane, dezvoltarea ştiinţei şi aplicarea acesteia, realizarea idealului educaţional întemeiat pe tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti.

300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

Informatii despre Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi

Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi este cea mai mare şi mai prestigioasă instituţie privată de învăţământ superior din Moldova. A fost înfiinţată în anul 1990, ca parte a Fundaţiei Academice “Petre Andrei”, o organizaţie non guvernamentală dedicată memoriei lui Petre Andrei, un binecunoscut filosof şi academician.

După un lung proces de evaluare instituţională, în 2002, Universitatea “Petre Andrei” a fost acreditată conform Legii 408/20 iunie 2002, ca o instituţie de învăţământ superior privată, de utilitate publică, parte integrantă a sistemului educaţional românesc. Toate diplomele noastre de licenţă şi masterat sunt recunoscute şi certificate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Programele noastre de studiu sunt elaborate în conformitate cu prevederile Tratatului de la Bologna.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer