Despre program

Misiunea programului de masterat Familia şi Managementul Resurselor Familiale

Programul de masterat Familia şi Managementul Resurselor Familiale este conceput şi gestionat în conformitate cu:

 • legislaţia în vigoare (Constituţia României; Legea învăţământului nr. 1/2011; Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice);
 • clasificarea ocupaţiilor din România;
 • propunerile şi recomandările organizaţiilor profesionale din domeniu;
 • evoluţia pieţei şi a societăţii româneşti.

Programul de masterat Familia şi Managementul Resurselor Familiale vine în întâmpinarea nevoii de pregătire permanentă a licenţiaţilor în domeniul ştiinţelor sociale şi umane: asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, sociologi, pedagogi, jurişti, teologi, funcţionari publici, profesori.

Scopul masteratului este de a studia familia din perspectivă ecosistemică, de a identifica disfuncţionalităţile şi de a formula strategii specifice de intervenţie. Această viziune conceptuală ajută la înţelegerea modalităţilor variate prin care familia poate să se adapteze la mediul social în schimbare, prin plasarea acesteia în diferite contexte situaţionale: comunitar, cultural, economic, politic, terapeutic.

Programul de masterat promovează bunele practici din universităţile româneşti şi din străinătate pentru creşterea performanţelor academice, pe baza unor principii de referinţă precum:

 • asigurarea nivelului de calitate conform cu cerinţele acestui domeniu;
 • responsabilitate şi management performant în conformitate cu autonomia universitară;
 • relaţii de cooperare şi încredere în raporturile cu instituţiile de învăţământ superior, alţi parteneri şi beneficiari;
 • centrarea pe rezultate în învăţare şi performanţe în cercetarea universitară obţinute printr-o varietate de metode şi tehnici specifice;
 • autoevaluarea internă, instituţională a calităţii.
Domeniu de licenta/master
Asistenţă socială
Specializare
Asistenţă socială
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Cultură și comportament organizational
 • Protecţia familiei în context European
 • Proiecte de intervenție la nivel familial / Practica
 • Familia şi spiritualitatea creștină
 • Sociologia copilariei
 • Comunicare interpersonală şi familială
 • Educație parentală apreciativă
 • Familie şi educație
 • Strategii și metode de cercetare calitativă
 • Modele tradiționale și actuale de familie
 • Familia în situaţii de criză
 • Familia vârstnică
 • Violenţa în familie
 • Familia persoanei cu nevoi speciale
 • Corp și sănătate în sistemul familial
 • Strategii de rezolvare a conflictelor intracomunitare
 • Consiliere pentru dezvoltare personală / Counselling for personal development
 • Introducere in terapia familială
 • Managementul dependenței și codependenței de substanțe în familie
 • Practica / Cercetare pentru disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Sociale și Psihologie, în Iasi

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

Facultatea de Filosofie a fost creată în 1856 şi a reprezentat punctul de plecare al fondării Universităţii din Iaşi de la 1 octombrie 1860, alături de Facultăţile de Teologie şi de Drept. Printre personalităţile marcante care au predat la Facultatea de Filosofie s-au numărat: Titu Maiorescu, Vasile Conta, Simion Bărnuţiu, Dimitrie Gusti, Ştefan Zeletin, Ion Petrovici, Mihai Ralea, Petre Andrei, Alexandru Claudian, Ştefan Bărsănescu, Vasile Pavelcu, Petre Botezatu, Ernest Stere.

În anul 1990, Facultatea de Filosofie s-a constituit ca facultate autonomă în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Facultatea de Filosofie editează anual Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, cu două secţiuni: cea de Filosofie şi cea de Sociologie – Politologie. Începând cu anul 1999, apare şi revista-cadru a Facultăţii, Hermeneia, editată în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Facultatea de Litere. În ultimii ani, în cadrul Facultăţii de Filosofie, au apărut patru noi reviste ştiinţifice: „Argumentum”, „Cultura”, „Caiete sociologice”, „Revista de cercetare şi intervenţie socială”.

Dintre instituţiile europene partenere menţionăm următoarele: Centrul Internaţional de Cercetare şi Studii Interdisciplinare din Paris, Facultatea „Jean Monnet” a Universităţii Paris- Sud Orsay, Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse I, Universitatea de Ştiinţe Tehnologice Lille I, Universitatea Liberă din Bruxelles, Universitatea „Seraphicum” din Roma, Universitatea din Konstanz, Institutul de Ştiinţe Sociale din La Haye, Universitatea „Central England” din Birmingham.

Biblioteca de Filosofie se găseşte lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, Telefon: 0232 20 1155.

Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer