Despre program

Misiunea acestei specializări vizează două obiective:

– formarea iniţială a studenţilor pentru profesia didactică în vederea obţinerii certificării necesare ocupării posturilor didactice în învăţământul primar şi preşcolar.

– cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă în domeniul ştiinţelor educaţiei, în concordanţă cu exigenţele privind calitatea în educaţiei, cu standardele educaţionale şi perspectivele de evoluţie a învăţământului şi a ştiinţelor educaţiei, pe plan naţional şi european.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Fundamentele psihologiei
 • Fundamentele pedagogiei
 • Tehnologii de informare şi comunicare (aplicaţii în domeniu/specializare)
 • Literatura română
 • Psihologia dezvoltării
 • Practică pedagogică /preşcolar
 • Educaţie fizică şi sport
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Teoria şi metodologia curriculumulului
 • Istoria pedagogiei
 • Psihologia educaţiei
 • Literatura pentru copii
 • Matematica- învăţământ primar şi prescolar
 • Practica pedagogica- primar
 • Psihopedagogia comunicării
 • Gramatica practică a limbii române
 • Teoria si metodologia instruirii
 • Teoria si practica evaluării
 • Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de învăţare
 • Psihopedagogia jocului
 • Metodica activităţilor de educare a limbajului
 • Metodica activităţilor matematice
 • Educaţie fizică şi sport
 • Sociologia educaţiei
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Metodologia cercetării pedagogice
 • Pedagogia învăţământului primar si preşcolar
 • Metodica predării limbii şi literaturii române
 • Metodica predării aritmeticii
 • Practică pedagogică – învăţământ primar
 • Practică pedagogică – învăţământ preşcolar
 • Asistența și protecţia drepturilor copilului
 • Managementul clasei/grupei
 • Psihologia personalităţii
 • Metodica activităţilor de educaţie civică
 • Geografia şi metodica
 • Managementul instituţiilor şcolare
 • Educaţie plastică şi metodică
 • Metodica predării educaţiei fizice
 • Educaţie interculturală
 • Instruire asistată de calculator
 • Istoria şi metodica predării istoriei
 • Educaţie muzicală şi metodică
 • Cunoaşterea mediului/ştiinţe şi metodică
 • Metodica abilităţilor practice
 • Practică pedagogică – învăţământ primar
 • Practică pedagogică – învăţământ preşcolar

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Targoviste

Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației

Specializarea Teologie din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte a fost înfiinţată în anul 1992. Din anul 2012, facultatea noastră se numeşte Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei,  funcţionând cu două departamente: Departamentul Teologie Ortodoxă şi Departamentul Ştiinţele Educaţiei.

În cadrul facultăţii funcţionează următoarele Centre de Cercetare:

- Centrul de Cercetări Interdisciplinare Credință-Știință-Misiune „Sfântul Apostol Pavel”.

- Centrul de Cercetare „Dumitru Staniloae”.

Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, cod postal 130105, Târgovişte

Informatii despre Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Valahia" din Târgovişte
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer