O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – O limbă şi literatură modernă B (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)

Despre program

Descrierea cursului practic de limbi strãine de specialitate
Cursul practic de limbã modernã este o disciplinã obligatorie pentru toţi studenţii şi se desfăşoară, în funcţie de decizia facultăţilor, pe parcursul a 2, 3 sau 4 semestre. Pentru a asigura o bunã colaborare cu facultãtile deservite, Departamentul de LSS a propus începînd cu anul universitar 2005/2006 urmãtoarea structurã

Cursul practic de limbi strãine urmãreşte însuşirea de cãtre studenţi:
– a unui corpus general de cunoştinţe de gramaticã
– a lexicului de specialitate a disciplinei vizate, prin studierea textelor autentice
– a unor tehnici de muncã intelectualã

Fiecare semestru de studii se finalizeazã cu sustinerea unui examen si acordarea a 3 credite transferabile.
Programa de studii – tematicã, bibliografie, titulari (lb. englezã, francezã, germanã, italianã şi spaniolã)

Domeniu de licenta/master
Limbă şi literatură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în lingvistica
 • Introducere în teoria literaturii
 • Introducere în literatura comparată
 • Introducere în metodologia cercetării științifice și în utilizarea noilor tehnologii informatice
 • Cultura
 • civilizație și practica limbii /textului A (Cultura și civilizație
 • Conversație
 • Practica limbii
 • Practica textului)
 • Cultura
 • civilizație si practica limbii /textului B (Cultura și civilizație
 • Conversație
 • Practica limbii
 • Practica textului)
 • Limba straină A
 • Literatura straină A
 • Practica limbii / Practice of language (A) (Practica limbii
 • Practica textului)
 • Limba straină B
 • Literatura straină B
 • Practica limbii (B) (Practica limbii
 • Practica textului)
 • Educatie fizica
 • Limba străină A
 • Literatura străină A
 • Practica limbii (A) (Practica limbii
 • Practica textului)
 • Limba străină A
 • Literatura străină A
 • Practica limbii (A) (Practica limbii
 • Practica textului)
 • Limba străină B
 • Literatura străină B
 • Limba străină B
 • Practica limbii (B) (Practica limbii
 • Practica textului)
 • Literatura străină B
 • Opțional: Literatură și arte
 • Practica limbii (B) (Practica limbii
 • Practica textului)
 • Opțional: Literatură și arte
 • Practică de specialitate
 • Practică de specialitate
 • Limba străină A
 • Literatură străină A
 • Curs opțional A Limba / Literatura A
 • Limba străină B
 • Literatura străină B
 • Curs opțional B Limba / Literatura B
 • Opțional
 • Literatură și Cultură
 • Practică pentru elaborarea lucrării de licență
 • Limba străină A
 • Literatură străină A
 • Curs opțional A Limba / Literatura A
 • Limba străină B
 • Literatura străină B
 • Curs opțional B Limba / Literatura B
 • Opțional
 • Literatură și Cultură
 • Practică pentru elaborarea lucrării de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer