Monitorizarea și protecția mediului (interdisciplinar cu domeniile: Horticultură și Biologie)

Despre program

Programul de master Monitorizarea şi protecţia mediului are misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară, cu aptitudini ce se referă la: procesele care determină şi influenţează poluarea mediului, monitorizarea factorilor de mediu în sistemul integrat al managementului de mediu, tehnologiile alternative pentru gestionarea durabilă a mediului.

Programul are ca misiune dobândirea abilităţilor necesare angajării în cercetarea ştiinţifică sau în unităţi de cercetare specializate.

Studiile universitare de masterat Monitorizarea şi protecţia mediului asigură aprofundarea în domeniile studiilor de licenţă Ştiinţa mediului, Horticultură şi Biologie, dar şi din domenii apropiate. Asigură, de asemenea, obţinerea de competenţe complementare în alte domenii. Implicarea masteranzilor în cercetarea ştiinţifică este asigurată prin: existenţa în cadrul universităţii, în domeniul programului de master, a Centrului de cercetări pentru protecţia naturii, centru de cercetare ştiinţifică; existenţa de laboratoare dotate adecvat pentru activităţi de cercetare; în universitate se desfăşoară studii doctorale în domeniul Biologie.

Prin completarea planului de învăţământ cu disciplinele modulului psihopedagogic de nivel II, în domeniul Ştiinţa mediului, precum şi în domeniile ce asigură interdisciplinaritatea (Horticultură şi Biologie), programul de master Monitorizarea şi protecţia mediului are misiune didactică, asigurând competenţe profesionale psihopedagogice, didactice, de specialitate, digitale, manageriale şi de cercetare necesare exercitării funcţiilor didactice în învăţământ.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţa mediului
Specializare
Ştiinţa mediului
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Strategii actuale în conservarea biodiversității
 • Genetica populaţiilor
 • Interacţiuni ale microorganismelor cu mediul
 • Sisteme şi mecanisme de reglare şi autoreglare la plante
 • Ecotoxicologie acvatică
 • Deteriorarea ecosistemelor
 • Conservarea şi protecţia resurselor de sol
 • Controlul analitic al parametrilor de calitate ai mediului
 • Managementul durabil al resurselor în sistemele agricole
 • Practică de specialitate
 • Biomarkeri
 • Resurse peisagistice în amenajarea teritoriului
 • Monitorizarea şi protecţia resurselor de apă
 • Sistem integrat calitate-mediu
 • Managementul producţiei horticole în climat controlat
 • Bioadaptare şi stres
 • Protecţia şi conservarea ecosistemelor silvice
 • Biotehnologia microorganismelor cu aplicatii în bioremediere
 • Management de proiect
 • Cercetare ştiinţifică
 • Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Ştiinţe

Facultatea de Științe a fost înființată prin Ordinul Ministrului Învățământului nr. 7751/4.05.1990, cu 4 specializări (Biologie; Chimie-Fizică; Matematică; Filologie). În primul deceniu de activitate, facultatea dobândește o largă recunoaștere și un binemeritat prestigiu, care s-au reflectat în dinamismul evoluției sale după anul 1999. Astfel, Facultatea de Științe funcționează în prezent cu 12 specializări, dintre care 7 de formare inițială (Biologie; Chimie; Horticultură; Inginerie fizică; Prelucrarea petrolului, petrochimie și carbochimie; Ecologie și protecția mediului; Asistenți medicali) și 5 de formare prin master (Biologie medicală; Protecția plantelor; Ecologie și protecția mediului; Fizică și chimia materialelor; Materiale și tehnologii nucleare). Pentru specializările oferite, Facultatea de Științe pune la dispoziția celor aproape 1000 de studenți spații de învățământ moderne (4 amfiteatre și 6 săli de seminar) și laboratoare de specialitate dotate cu aparatură, echipamentele și instrumentele necesare pentru formarea aptitudinilor practice și, în egală măsură, pentru realizarea unor lucrări de cercetare. În anul 2003, în Facultatea de Științe s-au pus bazele unui centru de cercetare în domeniul Ecologiei și Protecției Naturii, dotat cu echipamente moderne, a căror valoare se apropie de 500.000 Euro. Misiunea Facultății de Științe este aceea de a formă cadre didactice pentru învățământul preuniversitar în domeniile biologiei, chimiei, fizicii, ecologiei etc., specialiști practicieni pentru domeniile biologiei (microbiologie, genetică, ecologie și protecția mediului, protecția plantelor etc.), fizicii (inginerie nucleară, ingineria mediului etc.) chimiei (chimia mediului, inginerie chimică), horticulturii (pomicultură, viticultură, legumicultură, floricultură și arhitectură peisageră, protecția plantelor horticole, tehnologii horticole etc.), specialiști pentru cercetarea în domenii ale biologiei, chimiei și fizicii. Nu în ultimul rând, Facultatea de Științe are misiunea de a formă specialiști capabili să contribuie la rezolvarea unor probleme specifice, de maximă importantă pentru atingerea standardelor și cerințelor impuse de aderarea României la Uniunea Europeană. Pe lângă îndeplinirea misiunii de formare de specialiști în domeniile mai sus menționate, la un înalt nivel de calitate și performanță, personalul didactic al Facultății de Științe și-a asumat în mod responsabil misiunea de ridicare a prestigiului sau academic, atât prin activitatea de promovare susținută a metodelor moderne de educare-formare, cât și prin activitatea de cercetare științifică. În acest sens este relevanță constituirea unor colective de cercetare pe domenii de maxim interes local, regional sau național, creșterea numărului de contracte încheiate pentru proiecte de cercetare realizate în cadrul unor programe naționale sau de interes local sau regional, creșterea valorii contractelor încheiate, creșterea numărului de publicații în țara și în străinătate, precum și creșterea numărului de invitații și participarea efectivă la manifestări științifice naționale și internaționale.

Pitești str. Târgu din Vale, nr.1, Argeș, România, 110040

Informatii despre Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
autorizat
Grad de încredere
---
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Pitești
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer