Despre program

Biologie are misiunea de a forma specialişti în domeniul Biologiei, capabili să desfăşoare activităţi în cadrul instituţiilor publice, companiilor private, unităţilor de cercetare ştiinţific ă şi chiar ca liberi practicieni, dezvoltând afaceri proprii. Prin programul de studii de licenţă la zi, cu durata de 3 ani, programul de licenţă Biologie urmăreşte formarea de specialişti cu înaltă calificare în domeniu, care să aibă un profil profesional similar cu cel al biologilor ce provin din şcolile româneşti şi europene de tradiţie şi care să le permită accederea pe piaţa muncii în România şi în străin ătate. Programul de studii de licenţă Biologie îşi asumă misiunea de a oferi o educaţie de înaltă calitate prin transmiterea către studenţi a unui sistem coerent de cunoştinţe ştiinţifice şi dobândirea de către aceştia a unor deprinderi practice, în concordanţă cu cerinţele vieţii economice, sociale şi ştiinţifice. Misiunea programului, planul de învăţământ şi strategia de cercetare asigură absolvenţilor programului de licenţă Biologie, competenţe şi calificări în concordanţă cu Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior – RNCIS şicu Cadrul Naţional al Calificărilor.

Domeniu de licenta/master
Biologie
Specializare
Biologie
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Biologie celulara
 • Chimie generală
 • Matematica si biostatistica
 • Morfologie si anatomie vegetala
 • Sistematica nevertebratelor
 • Histologie si embriologie animala
 • Biochimie structurala si metabolica
 • Paleobiologie
 • Sistematica criptogamelor
 • Sistematica vertebratelor
 • Biofizica
 • Biologia dezvoltarii organismelor
 • Anatomia si igiena omului
 • Informatica si operare pe calculator
 • Fiziologie vegetala
 • Microbiologie generala
 • Sistematica fanerogamelor
 • Ecosisteme agricole
 • Ornitologie
 • Biologie moleculara
 • Evolutionism (Teoria evolutiei)
 • Fiziologie animala
 • Genetica generala
 • Micologie
 • Parazitologie generala
 • Biotehnologii vegetale
 • Conservarea biodiversitatii si ocrotirea naturii
 • Ecologie generala
 • Biogeografie
 • Entomologie
 • Fitopatologie
 • Genetica umana
 • Biologie umană cu elemente de antropologie
 • Imunobiologie
 • Genetica microorganismelor
 • Istoria biologiei
 • Metodologia cercetarii stiintifice in biologie
 • Biologia solului
 • Fitosociologie si vegetatia Romaniei
 • Hidrobiologie
 • Inginerie genetica
 • Biologia populatiilor
 • Bioetica
 • Principiile si metodele agricult. durabile
 • Etologie si sociobiologie
 • Educatie fizica IV*
 • Limba straina IV*
 • Educatie fizica III*
 • Limba straina III*
 • Educatie fizica II*
 • Limba straina II**
 • Educatie fizica I
 • Limba straina I*

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Ştiinţe

Facultatea de Științe a fost înființată prin Ordinul Ministrului Învățământului nr. 7751/4.05.1990, cu 4 specializări (Biologie; Chimie-Fizică; Matematică; Filologie). În primul deceniu de activitate, facultatea dobândește o largă recunoaștere și un binemeritat prestigiu, care s-au reflectat în dinamismul evoluției sale după anul 1999. Astfel, Facultatea de Științe funcționează în prezent cu 12 specializări, dintre care 7 de formare inițială (Biologie; Chimie; Horticultură; Inginerie fizică; Prelucrarea petrolului, petrochimie și carbochimie; Ecologie și protecția mediului; Asistenți medicali) și 5 de formare prin master (Biologie medicală; Protecția plantelor; Ecologie și protecția mediului; Fizică și chimia materialelor; Materiale și tehnologii nucleare). Pentru specializările oferite, Facultatea de Științe pune la dispoziția celor aproape 1000 de studenți spații de învățământ moderne (4 amfiteatre și 6 săli de seminar) și laboratoare de specialitate dotate cu aparatură, echipamentele și instrumentele necesare pentru formarea aptitudinilor practice și, în egală măsură, pentru realizarea unor lucrări de cercetare. În anul 2003, în Facultatea de Științe s-au pus bazele unui centru de cercetare în domeniul Ecologiei și Protecției Naturii, dotat cu echipamente moderne, a căror valoare se apropie de 500.000 Euro. Misiunea Facultății de Științe este aceea de a formă cadre didactice pentru învățământul preuniversitar în domeniile biologiei, chimiei, fizicii, ecologiei etc., specialiști practicieni pentru domeniile biologiei (microbiologie, genetică, ecologie și protecția mediului, protecția plantelor etc.), fizicii (inginerie nucleară, ingineria mediului etc.) chimiei (chimia mediului, inginerie chimică), horticulturii (pomicultură, viticultură, legumicultură, floricultură și arhitectură peisageră, protecția plantelor horticole, tehnologii horticole etc.), specialiști pentru cercetarea în domenii ale biologiei, chimiei și fizicii. Nu în ultimul rând, Facultatea de Științe are misiunea de a formă specialiști capabili să contribuie la rezolvarea unor probleme specifice, de maximă importantă pentru atingerea standardelor și cerințelor impuse de aderarea României la Uniunea Europeană. Pe lângă îndeplinirea misiunii de formare de specialiști în domeniile mai sus menționate, la un înalt nivel de calitate și performanță, personalul didactic al Facultății de Științe și-a asumat în mod responsabil misiunea de ridicare a prestigiului sau academic, atât prin activitatea de promovare susținută a metodelor moderne de educare-formare, cât și prin activitatea de cercetare științifică. În acest sens este relevanță constituirea unor colective de cercetare pe domenii de maxim interes local, regional sau național, creșterea numărului de contracte încheiate pentru proiecte de cercetare realizate în cadrul unor programe naționale sau de interes local sau regional, creșterea valorii contractelor încheiate, creșterea numărului de publicații în țara și în străinătate, precum și creșterea numărului de invitații și participarea efectivă la manifestări științifice naționale și internaționale.

Pitești str. Târgu din Vale, nr.1, Argeș, România, 110040

Informatii despre _Universitatea din _Piteşti [old]

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru _Universitatea din _Piteşti [old]
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer