Despre program

Misiunea facultăţii implică două componente de bază: una didactică şi una ştiinţifică, fiind diferenţiată în funcţie de specializarea urmată de student. In ansamblu, Facultatea de Geografie şi Geologie îşi propune:

 • Să pregătească specialişti în domeniul geologie (licenţiaţi in geologie) şi in domeniul inginerie geologică (ingineri geologi) prin programe de învăţământ adaptate necesităţilor domeniilor de interes naţional și internațional, în concordanţă cu normele de integrare europeană.
 • Să promoveze un învăţământ geologic şi geochimic de înaltă calitate, prin adaptarea continuă a strategiei pe termen scurt, a programelor analitice ale disciplinelor, a tematicii de cercetare, a criteriilor de evaluare a cadrelor didactice, pentru a fi în concordanţă cu standardele de calitate impuse de organismele naţionale sau internaţionale.
 • Pe parcursul ciclului de Licenţă, Departamentul de Geologie îşi asumă misiunea de a asigura absolvenţilor o pregătire solidă în domeniul geochimiei sau al ingineriei geologice. Aprofundarea cunoştiinţelor se realizează în domenii mai înguste pe parcursul ciclului de Master (Geochimia mediului şi Geologie de sondă şi ambientală), unde sunt dobândite competenţe specifice pentru a urma o carieră de succes în domenii cerute de piaţa muncii. Absolvirea masterului asigură pregătirea necesară pentru a urma un ciclu de Doctorat în domeniul Ştiinţe, necesar unei cariere viitoare în cercetare sau în învăţământul superior. Această traiectorie a fost aleasă de numeroşi absolvenţi de Geologie sau de Inginerie Geologică, care lucrează în ţară sau în străinătate.
Domeniu de licenta/master
Ştiinţa mediului
Specializare
Ştiinţa mediului
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Bazele teoretice şi metodologice ale cercetării riscurilor - Fundamental of risk assessment
 • Riscuri pedogeomorfologice - Pedogeomorphological Risks
 • Riscuri hidroclimatice - Hydroclimatic Risks
 • Disciplină opţională - Optional Subject
 • Disciplină opţională - Optional Subject
 • Probleme speciale de chimia mediului - Special problems of environmental chemistry
 • Evaluarea riscurilor antropice - Human risk assessment
 • Dreptul intern şi internaţional al mediului - Domestic and International Environmental Law
 • Cartografie digitală tematică - Thematic digital mapping
 • Practica de specialitate - Special Traineeship
 • Principiile dezvoltării durabile - Sustainable development
 • Dinamica geochimică a sistemelor naturale - Geochemical dynamics of natural systems
 • Administraţia mediului în România. Structura şi activitatea de monitoring - Environment Administration in Romania. Structure and activity monitoring
 • Amenajarea terenurilor agricole - Planning of Agricultural Lands
 • Disciplină opţională - Optional Subject
 • Managementul proiectelor de mediu. Bilanţurile de mediu şi studiile de impact - Environmental Project Management. Impact Environment Balances and Impact Studies
 • Managementul apelor. Principii şi reglementări europene - Water Management. European Principles and Regulations
 • Managementul riscurilor şi al situaţiilor de urgenţă - Risk management and emergency
 • Activitate practică pentru pregătirea lucrării de disertaţie - Practical Activity for the Preparation of Dissertation Thesis
 • Elaborarea lucrării de disertaţie - Elaboration the Dissertation Thesis

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Iasi

Facultatea de Geografie şi Geologie

Facultatea de Geografie şi Geologie prezintă o structură complexă, adaptată cerinţelor societăţii româneşti, dar şi cu deschidere europeană. În facultate funcţionează atât specializări cu profil universitar cât şi specializări cu profil tehnic, motiv pentru care strategia de dezvoltare prezintă particularităţi adecvate fiecărui domeniu.

În cei aproape 150 de existenţă a Universităţii din Iaşi, domeniul geoştiinţelor a fost reprezentat fără întrerupere, în timp ce facultatea a purtat diferite denumiri, fiind uneori mai extinsă, cuprinzând şi secţii din profilele biologie şi istorie. Învăţământul superior în domeniul geoştiinţelor este legat de anii de început ai Universităţii ieşene. Este vorba de data de 16 octombrie 1863, când profesorul Grigore Cobălcescu a fost numit titular la Catedra de Ştiinţe Naturale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe. Acesta a fost începutul învăţământului geologic. Geografia a fost temporar introdusă în curricula universitară începând cu anul 1884. În 1904 s-a înfiinţat prima catedră cu specific geografic. În timp, structura administrativă a Universităţii a plasat învăţământul din sfera geoştiinţelor împreună cu alte specializări. Iniţial, a funcţionat o Facultate de Ştiinţe Naturale, apoi Facultatea de Istorie – Geografie (1948- 1950), Facultatea de Geologie – Geografie (1950), Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie (1959), Facultatea de Biologie – Geografie (1959- 1977), Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie (1977- 1990) şi Facultatea de Geografie şi Geologie din 1990 şi până în prezent.

În cadrul parteneriatelor de cercetare actuale, menţionăm relaţiile pe care le avem cu universităţi de prestigiu din ţările Comunităţii Europene, din spaţiul francofon (Franţa, Belgia), anglo – saxon (Anglia, Germania, Elveţia) şi latin (Italia, Spania), sau din alte regiuni (Japonia, SUA etc). Au fost efectuate stagii de documentare şi pregătire în străinătate, doctorate în cotutelă (Franţa), doctorate în străinătate (Japonia, S.U.A., Elveţia). La toate acestea se adaugă un mare număr de mobilităţi (cadre didactice şi studenţi) în cadrul programelor Tempus, Leonardo da Vinci, Erasmus – Socrates, cât şi participări la manifestări ştiinţifice internaţionale şi stagii de documentare în diferite regiuni ale globului: Nordul Africii (Tunisia, Maroc), Asia de Sud – Est (Thailanda, Filipine), Extremul Orient (China, Japonia), America de Sud (Brazilia, Argentina), America de Nord (Canada, SUA), Peninsula Iberică (Spania), Europa vestică (Franţa, Italia, Germania), Europa Centrală (Austria, Ungaria, Slovacia) şi altele.

Biblioteca de Geografie-Geologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul III, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bib.geo@uaic.ro, Telefon: 0232 26 1796.

Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer