Despre program

Misiunea programului de studii universitare de licenţă Marketing este să creeze lideri de piaţă, atât prin formarea de absolvenţi care au competenţe generale necesare desfăşurării activităţii de marketing în cadrul organizaţiilor, care pot să producă valoare şi pot să îşi aducă aportul la dobândirea avantajului competitiv pe piaţă de către organizaţii, cât şi prin furnizarea către organizaţii a resurselor de cunoaştere şi know-how necesare satisfacerii nevoilor şi aşteptărilor clienţilor lor în scopul creşterii competitivităţii şi profitabilităţii lor, a dobândirii poziţiei de lider de piaţă.

Obiectivele programului de studiu Marketing sunt următoarele:

 • Să formeze absolvenţi pregătiţi să lucreze în organizaţii (firme, instituţii şi organizaţii nonprofit) în contextele societăţii cunoaşterii, ale pieţei româneşti, europene şi mondiale, capabili să le orienteze către atât către resurse cât şi către nevoile pieţei şi clienţilor, să maximizeze performanţele de marketing, să obţină avantaj competitiv prin utilizarea tehnologiilor, să faciliteze comunicarea, interacţiunile şi relaţiile cu clienţii și partenerii de afaceri, să îmbunătăţească procesele de afaceri, comunicare şi vânzare, absolvenţi înzestraţi cu competenţele necesare realizării de cercetări temeinice ale pieţei şi mediului economic şi social, cu abilităţi antreprenoriale de valorificare a oportunităţilor pieţei.
 • Să formeze antreprenori capabili să identifice şi să valorifice oportunităţi ale pieţei, să inițieze afaceri, să construiască echipe şi organizaţii, să dezvolte şi să promoveze noi produse şi valori care să satisfacă nevoile indivizilor şi societăţii.
 • Să faciliteze procesele de învăţare, cercetare şi cunoaştere a marketingului ale studenţilor, absolvenţilor, membrilor comunităţi universitare şi ale indivizilor şi organizaţiilor din mediile organizaţionale, instituţionale şi de afaceri.
 • Să realizeze şi să dezvolte permanent o comunitate de indivizi şi organizaţii din mediul economic, social și de afaceri românesc şi european care doresc să îşi dezvolte abilităţile şi competenţele de marketing.
 • Să dezvolte o bază de resurse de cunoaştere cuprinzând teorii, concepte, metode, tehnici, instrumente şi modele de bune practici, rezultate ale cercetărilor pieţelor și mediului de afaceri, să stimuleze cercetarea ştiinţifică în domeniul marketingului şi a mediului economic şi social românesc, european şi mondial.
 • Să contribuie la integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, în organizaţii şi comunităţi, în societatea românească, europeană şi în viitor
 • Să promoveze principii, valori şi bune practici ale marketingului ca domeniul al cunoaşterii şi practicii economice şi sociale.
Domeniu de licenta/master
Marketing
Specializare
Marketing
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomie
 • Bazele contabilității
 • Statistică economică
 • Informatică economică
 • Matematici financiare și actuale
 • Comportamentul consumatorului
 • Limba străină pentru afaceri
 • Educație fizică
 • Macroeconomie
 • Management
 • Marketing
 • Drept
 • Doctrine economice contemporane
 • Programe aplicative de marketing
 • Finanțe publice
 • Finanțele firmei
 • Economie europeană
 • Sisteme informaționale de marketing
 • Marketingul serviciilor
 • Limba străină pentru afaceri
 • Economie mondială
 • Tranzacții internaționale
 • Tehnici de vănzare
 • Baze de date aplicate în marketing
 • Practică
 • Discipline opționale (Simulari de marketing
 • Analiza informațiilor de marketing
 • Educație fizică
 • Gestiune forțelor de vânzare
 • Protecția consumatorului)
 • Discipline facultative (Limbă străină pentru afaceri - altă limbă
 • Social Media Marketing
 • Sisteme de gestionare a informației
 • Multimedia
 • Supply Chain Excellence
 • Marketingul structurilor din economia socială)
 • Distribuție și merchandising
 • Tehnici promoționale
 • Cercetări de marketing
 • Marketing strategic
 • Managementul produsului și al brandului
 • Proiecte de marketing
 • Marketing online
 • Marketing internațional
 • Marketing agloalimentar
 • Relații publice
 • Marketingul micilor afaceri
 • Cercetări pentru elaborarea lucrării de licență
 • Discipline opționale (Business to business marketing
 • Marketingul organizațiilor nonprofit
 • Management comercial
 • Marketing turistic)
 • Discipline facultative (Comunicare în afaceri în limbă străină
 • Intrumente Google în afaceri
 • Marketingul educațional
 • Ținută și conduită în afaceri)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Oradea

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer