Administrarea Afacerilor (în limba engleză)

Despre program

The fundamental goal of the Bachelor’s Degree Program in Business Administration, as a student-focused program, is to offer the best formation at an academic level in the field of business administration, so as, by the acquired competence, our graduates to answer the necessities of the labour market. The Department of Economics of the Faculty of Economic Sciences, University of Oradea, by its educational and research activity, is committed to facilitate the natural integration of the students on the labourmarket. The importance of the practice in the field, for the future specialist, has grown significantly, and this aspect is found in the operational plan and in the strategic plan of Economics Department. By the acquired competences, the graduates of the Bachelor’s Degree Program in Business Administration are able to improve the capacity of organisations, such as companies, institutions, NGOs where they will work, in the sense of optimizing, effectiveness, objective reaching, as well as satisfying the needs and demands of clients, being able to act so as to improve the company’s competitiveness and profitability.

The Economics Department of the Faculty of Economic Sciences, University of Oradea, by the Bachelor’s Degree Program in Business Administration, intends to provide transversal and professional competences specific for the Business Administration specialization, within the Business Administration field of study. Thus, the graduates of the Bachelor’s Degree Program in Business Administration must be able:

 • To ensure the work accomplishment in all kinds of activities related to managing and running a business
 • To make decisions based on economic reasons and profit making objectives to be implementing during the process of business administration in all sector of the economy
 • To manage the relations with the suppliers and customers, and to manage the databases related to the field of business administration;
 • To set up and run entrepreneurial ventures;
 • To ensure assistance and/or to carry out activities specific to business promotion and marketing;
 • To offer assistance in the field of human resources management, marketing, logistics, commercial techniques etc. for national and international public bodies, local and regional communities, as well as assistance in promoting activities/initiatives in international economic organisations. (According to RNCSIS – National Qualifications Framework in Higher Education).
Domeniu de licenta/master
Administrarea afacerilor
Tip program
Licență
Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomics
 • Basics of Accounting
 • Economic Statistics
 • Economic Informatics
 • Financial and actuarial mathematics
 • Economics of firm Foreign Language for Business
 • Physical Education
 • Macroeconomics
 • Management
 • Marketing
 • Law
 • Contemporary Economic Doctrines
 • Statistical processing on computer
 • European Economics
 • Company Finances
 • Public Finances
 • Investments and EU Economy
 • European business environment
 • Foreign Language for Business
 • World Economy
 • International Transactions
 • Entrepreneurship
 • Practice
 • Optional subjects (Human Resources Management
 • Statistic Management
 • International Management
 • Firm Management
 • Quality Management
 • Physical Education
 • International Marketing
 • Commercial techniques
 • Electronic Trade
 • Merchandising
 • Logistics)
 • Complementary subjects (Accounting
 • Entrepreneurial Culture
 • Multimedia)
 • Starting a business
 • Business investments strategies
 • Promotional techniques
 • Sustainable development and businesses
 • Product projecting and design
 • Business Ethics
 • Communication and public relation in business
 • Banking techiques and operations
 • Customer Relationship Management
 • Researches on Bachelor`s Thesis Writing
 • Optional subjects (Economic projects and business games
 • Commercial Law
 • Business negotiations Technique
 • Supplier Relationship Management
 • Transports)
 • Complementary subjects (International Corporate Finances
 • Compared Management
 • Tourism Planning Technique
 • Multinational Corporations)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Oradea

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer