Despre program

Programul de master „Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice” se organizează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Administrative. Programul de master „Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice” este organizat potrivit criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi prin metodologia ARACIS de evaluare în vederea acreditării. Programul este în acord cu politica Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi se va desfăşura pe durata a 4 semestre, având ca prioritate cercetarea ştiinţifică, dar asigurând şi o pregătire profesională, cunoştinţe teoretice şi competenţe practice, făcând posibilă dezvoltarea carierei. Programul de master „Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice” are caracter dinamic prin continua armonizare cu programele de învăţământ la nivel european şi, mai ales, prin promovarea parteneriatului cu facultăţi de profil din Europa.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţe administrative
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teoria organizaţiei
 • Managementul strategic al resurselor umane
 • Gestiunea financiară a organizaţiilor publice
 • Drept administrativ
 • Elaborarea şi execuţia bugetului în organizaţiile publice
 • Managementul schimbării în organizații
 • Contabilitatea pentru manageri
 • Responsabilitatea socială a organizaţiilor
 • Marketing public
 • Drept administrativ
 • Metode şi tehnici de adoptare a deciziilor în organizaţiile publice
 • Politici publice
 • Comunicare managerială. Relaţii publice şi protocol
 • Managementul calităţii totale
 • Comportament organizaţional
 • Diagnosticul financiar al organizaţiilor publice
 • Managementul strategic al organizaţiilor
 • Managementul proiectelor
 • Practică de specialitate şi elaborare a lucrării de disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Bucuresti

Facultatea de Relații Internaționale și Administraţie

Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative asigură pregătirea de specialiști cu înaltă calificare atât la nivelul studiilor de licență, cât și la nivelul studiilor de masterat. La nivelul studiilor de licență sunt organizate următoarele progame de studii: Administrație publică, Relații internaționale și studii europene și Poliție locală. La nivelul studiilor de masterat funcționează două programe de studii: Administrația publică și dezvoltarea comunitară (APDC) și Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice (MOSP). Absolvenții programelor de studii menționate mai sus vor putea profesa în cadrul autorităților administrației publice locale sau centrale, Parlamentului, instituțiilor publice, poliției locale, organizațiilor internaționale, structurilor Uniunii Europene, organizațiilor internaționale, ONG-urilor, companiilor naționale sau internaționale etc.

Calea Văcăreşti nr. 185

Informatii despre Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti

Înfiinţată în 1990 ca institutie de învăţământ superior particulară, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti a fost acreditată prin Legea nr. 241 din 23 aprilie 2002.

Începand cu anul universitar 1999-2000 a fost dat in functiune noul sediu al universitatii din Bulevardul Vacaresti (statia de metrou Timpuri Noi); conceput ca un campus universitar de standard occidental.

Universitatea are in structura sa trei facultati: Facultatea de Drept, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative.

Universitatea respecta valorile democratiei si ale statului de drept si actioneaza pentru promovarea lor in societatea romaneasca. Este apolitica si nu permite orientarea procesului de invatamant catre nici una din doctrinele si practicile ideologice.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer