Despre program

Principiile şi normele specifice după care îşi desfăşoară activitatea membrii comunităţii universitare în spaţiul universitar propriu, precum şi reglementările privind activitatea personalului didactic auxiliar şi tehnic-administrativ sunt descrise în Carta A.S.E.. A.S.E. are ca obiectiv fundamental pregătirea viitorilor economişti, derularea programelor de educaţie continuă (postuniversitare, de masterat, doctorat, perfecţionare etc.), precum şi cercetarea ştiinţifică în domeniul economic şi al administraţiei publice. A.S.E. doreşte să rămână cea mai prestigioasă instituţie de învăţământ superior economic şi de administraţie publică din România şi să se califice printre primele universităţi din Europa prin conţinutul şi modernitatea procesului de învăţământ, dinamismul inovării, implicarea în raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic şi social naţional şi internaţional. Prin programe de învăţământ derulate pe 11 facultăţi, A.S.E. asigură societăţii româneşti şi, în principal, economiei naţionale, economişti şi specialişti în administraţia publică. Totodată, asigură continuarea studiilor prin învăţământul de masterat, cursuri postuniversitare şi doctorat, în cadrul acestora fiind incluşi absolvenţi ai învăţământului superior. A.S.E. urmăreşte să fie remarcată printre instituţiile de prestigiu în domeniul economic pe plan mondial – misiune declarată în Strategia de dezvoltare a A.S.E. 2007-2014 şi 2011-2020. Programele de studii universitare de masterat sunt ancorate în planul strategic al facultatii de Management pe intervalul 2012-2016. Programul de masterat se organizează şi la Filiala Piatra Neamţ, sub rezerva acreditării de către ARSACIS.

Domeniu de licenta/master
Management
Specializare
Management
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Economie managerială
 • Diagnosticare strategică
 • Managementul resurselor umane
 • Sisteme economice contemporane
 • Strategii în asigurarea şi gestiunea resurselor materiale
 • Strategia firmei
 • Flexibilitatea firmei
 • Managementul firmei prin costuri
 • Managementul vânzărilor
 • Managementul preţurilor
 • Politici de gestiune a portofoliului de afaceri
 • Gestiunea bugetară a firmei
 • Managementul informațiilor pentru afaceri
 • Proiecte de cercetare
 • Etică şi integritate academică
 • Practică
 • Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Management

Atributele Facultății de Management: 

 • Una din cele mai vechi facultăţi ale Academiei de Studii Economice
 • Clasificată ca prima la nivel național în domeniul Management
 • Corp profesoral valoros
 • Formată din 2 departamente, Departamentul Management și Departamentul Filozofie și Științe Socioumane
 • Cea mai vastă ofertă de studii de masterat din Academia de Studii Economice din București
 • 1800 de studenți la ciclul de licență, 1400 masteranzi și peste 200 de doctoranzi

Ce oferim? 

 1. Conectarea superioară a programelor ciclului de licență la cerințele pieței muncii
 2. Programe de masterat puternice, generatoare de valoare intelectuală şi valoare adăugată pentru studenți şi angajatori
 3. Programe doctorale puternice, generatoare de cunoştinţe
 4. Cercetare ştiinţifică performantă
Strada Căderea Bastiliei, Nr. 2 – 10, Sectorul 1, Bucureşti, cod 010374

Informatii despre Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Înfiinţată prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, din iniţiativa lui Nicolae D. Xenopol, Ministrul Industriei şi Comerţului, sprijinit de un grup de tineri economişti formaţi la universităţi prestigioase din Germania, Franţa şi Anglia, Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale a fost prima instituţie de învăţământ economic superior din România.

Încă de la început s-a confruntat cu mari probleme materiale, lipsa unui local propriu şi recunoaştere din partea instituţiilor universitare. În primele două decenii, A.I.S.C.I. s-a subordonat Ministerului Industriei şi Comerţului, perioada în care a depăşit toate obstacolele materiale, precum şi pe cele privind recunoaşterea sa ca instituţie de învăţământ superior: construcţia Palatului Academiei din Piaţa Lascăr Catargiu, astăzi Piaţa Romana (1924-1926); organizarea doctoratului (1921); un corp profesoral format din personalităţi de prestigiu: Anton Davidoglu, Stanislas Cihoski, I. N. Angelescu, Ion Răducanu, Virgil Madgearu, Victor Slăvescu, Constantin Bungetianu, Andrei Rădulescu, Gheorghe Taşcă, Nicolae Iorga (din 1931), Gromoslav Mladenatz s.a.

Modificările aduse în aprilie 1935 la legea privind funcţionarea A.I.S.C.I. au consfinţit trecerea Academiei în subordinea Ministerului Instrucţiunii Publice. Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Legea nr. 299 din 18 august 1947 privind reorganizarea şi transformarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi a Academiei de Studii Cooperatiste din Bucureşti în Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste, face primul pas în vederea schimbărilor pe care le-a cunoscut fosta Academie Comercială. În perioada comunistă, prin Decretul nr. 175 din 3 august 1948, se realizează reforma învăţământului, Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste fiind transformată in Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare după modelul instituţiilor de învăţământ superior sovietic. Începand cu anul universitar 1967-1968, învăţământul economic din România îşi redescoperă vocaţia europeană, I.S.E.P. este reorganizat şi transformat în Academia de Studii Economice din Bucureşti, denumire care s-a păstrat până astăzi.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Cladirea Ion N. Angelescu, Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti - cod 010374
Informații de acreditare și contact pentru Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer