Despre program

Programul de studii universitare de licenţă Management urmăreşte formarea de specialişti care să dobândească o serie de cunoştinţe şi competenţe de specialitate specifice profesiei. În acest sens absolvenţii vor putea: identifica, analiza şi gestiona elementele care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT; elabora şi implementa strategii şi politici ale organizaţiei; elabora şi implementa sistemul managerial şi subsistemele sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi); identifica, selecta şi utiliza modalităţile de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare; fundamenta, adopta şi implementa decizii pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă); utiliza baze de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale.

Domeniu de licenta/master
Management
Specializare
Management
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IFR - cu frecvență redusă
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Matematică aplicată în economie
 • Economie
 • Dreptul afacerilor
 • Marketing
 • Istorie economică
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba spaniola
 • Educaţie fizică
 • Finante
 • Contabilitate
 • Economie europeană
 • Management
 • Informatică
 • Statistică economică
 • Analiză economico-financiară
 • Contabilitate financiară
 • Econometrie
 • Etica în afaceri
 • Informatică managerială
 • Management operaţional
 • Managementul organizaţiilor publice
 • Metodologia cercetării științifice în management
 • Managementul afacerilor
 • Managementul calităţii
 • Managementul IMM-urilor
 • Managementul transporturilor
 • Managementul producţiei
 • Management financiar
 • Analiza diagnostic şi evaluarea întreprinderii
 • Practică de specialitate
 • Analiza strategică a mediului concurențial
 • Managementul aprovizionării şi desfacerii
 • Managementul inovării
 • Managementul investiţiilor
 • Managemmentul resurselor umane
 • Finantele intreprinderii
 • Contabilitate de gestiune
 • Comportament organizaţional
 • Audit
 • Managementul serviciilor
 • Management comparat
 • Management bancar
 • Comunicare şi negociere în afaceri
 • Simulări şi proiecte de management
 • Elaborarea lucrării de licenţă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Ion Ghica, nr. 13, cod 030045
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer