Despre program

Înfiinţat în octombrie 2000, programul de masterat DAFI, în prezent “Management financiar şi investiţii”, răspunde nevoii evidente de analişti financiari superior calificaţi pentru management şi consultant în domeniu. C

ursul de adresează tuturor persoanelor implicate în activitatea de management a firmelor, în primul rând celor care doresc aprofundarea temeinică a problematicii managementului financiar corporativ, al accesului firmelor pe pieţele financiare (monetară şi de capital), al gestiunii portofoliului de valori mobiliare etc. Misiunea programului de masterat este de a forma profesionişti de înaltă calificare, cu abilităţi şi competenţe în managementul financiar al întreprinderilor şi al instituţiilor pieţei de capital. În concordanţă cu această misiune, oferta educaţionala cuprinde discipline utile informarea profesională cerută de piaţa forţei de muncă din ţară şi din Uniunea Europeană,în concordanţa cu experienţa universităţilor de prestigiu din lume.

Totodată, trebuie menţionată orientarea masteratului spre abordări practice, spre studii de caz şi spre cercetare. Concret, se doreşte o abordare multivalentă, astfel încât să se redea managerului financiar calitatea de lider capabil de a gestiona eficient activitatea firmei şi nu doar gestiunea crizei (a neperformanţei), aşa cum, din păcate, este adesea cazul în economia românească. Programul Management financiar şi investiţii are acreditarea ARACIS. El se desfăşoară pe 4 semestre cu module de predare şi seminarizare interactivă, cu studii de caz şi simulări de situaţii reale. Ultimul semestru este rezervat practicii de documentare, seminarilor de cercetare, elaborării şi susţinerii publice a proiectelor economice şi a dizertaţiei.

Conducerea cursului pune accent îndeosebi pe pregătirea practică de înaltă calificare; de aceea, pe lângă prestigioase cadre didactice din ASE cu experienţă confirmată în instruirea de tip masterat, avem susţinerea profesională a specialiştilor experimentaţi de la BVB, ANEVAR, CFA România, CECCAR etc.

Domeniu de licenta/master
Management
Specializare
Management
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Contabilitate financiară aprofundată
 • Analiză financiară aprofundată
 • Planificarea financiară a întreprinderilor
 • Managementul investițiilor cu venit fix
 • Managementul portofoliului
 • Macroeconomie financiară
 • Guvernanță corporativă și etică
 • Strategii de management fiscal comparativ
 • Evaluarea întreprinderii
 • Metode cantitative de analiză financiară
 • Microeconomie financiară
 • Managementul riscului
 • Investiții imobiliare și alte investiții alternative
 • Finanțele companiilor multinaționale
 • Finanțe comportamentale
 • Investiții corporative în condiții de risc și incertitudine
 • Seminar științific
 • Etică și integritate academică
 • Practica de specialitate
 • Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer