Despre program

Competenţe profesionale:

 1. Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT;
 2. Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei;
 3. Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi);
 4. Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare;
 5. Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă);
 6. Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale.
Domeniu de licenta/master
Management
Specializare
Management
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomie
 • Matematică
 • Informatică
 • Finanțe
 • Drept
 • Limbă străină (engleză)
 • Macroeconomie
 • Management
 • Bazele contabilităţii
 • Statistică
 • Sociologie
 • Comunicare în afaceri în limbă străin
 • Discipline facutative (Educaţie fizică)
 • Managementul aprovizionării şi vânzărilor
 • Managementul producţiei
 • Contabilitate financiară
 • Econometrie
 • Marketing
 • Disciplină opţională din pachetul 1
 • Managementul inovării
 • Managementul serviciilor
 • Finanţele întreprinderii
 • Economia întreprinderii
 • Baze de date pentru management
 • Practică
 • Disciplină opţională din pachetul 2
 • Managementul resurselor umane
 • Management strategic
 • Proiecte economice
 • Comunicare şi negociere în afaceri
 • Analiză economico-financiară
 • Disciplină opţională din pachetul 3
 • Comportament organizațional
 • Managementul proiectelor
 • Management internaţional
 • Metodologia elaborării lucrării de licenţă
 • Disciplină opţională din pachetul 4

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Oradea

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea "Agora" din Municipiul Oradea

Universitatea Agora îşi asumă misiunea de a transmite studenţilor săi spiritul Agorei, bazat pe valorile democraţiei şi umanismului transdisciplinar, spirit pe care absolvenţii, la rândul lor, să-l propage mai departe în societate.

Pornind de la acumulările prezente şi valorificarea potenţialului intern, cu deschidere spre colaborări externe, Universitatea Agora îşi propune să adauge valori noi cunoaşterii umane, prin promovarea şi încurajarea cercetării-dezvoltării-inovării, asumându-și o misiune de educaţie şi cercetare ştiinţifică, astfel încât să devină recunoscută, în mediul academic românesc şi european, ca un model eficient al accesului la succes prin spirit antreprenorial.

Universitatea Agora îşi propune să devină un centru cultural şi civic, menit să contribuie la formarea şi difuzarea valorilor culturii naţionale şi universale, la promovarea pluralismului opţiunilor la dezvoltarea culturii politice şi civice, iar prin absolvenţii săi şi prin cercetarea ştiinţifică proprie să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor obţinute de unităţile economice din vestul României.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Piata Tineretului nr. 8, cod 410526 Oradea, jud. Bihor
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Agora" din Municipiul Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer