Despre program

Misiunea programului de master Relaţii economice europene (acronim: REE) o reprezintă formarea de specialişti capabili să asigure reprezentarea intereselor româneşti la UE, în cadrul negocierilor dintre ţările membre UE, şi care să deţină cunoştinţele, competenţele şi abilităţile necesare pentru a putea contribui la dobândirea avantajelor competitive pe piaţa internă şi internaţională de către organizaţiile în cadrul cărora vor activa. Prin misiunea sa, programul de studii universitare de masterat Relaţii economice europene răspunde în primul rând nevoilor specifice de educaţie, cercetare-dezvoltare-inovare şi de formare profesională de bază în domeniul afacerilor internaţionale, în conformitate cu cerinţele pieţei muncii, programul îndeplinind acest scop prin satisfacerea nevoilor specifice la un standard de calitate care permite atât individului, cât şi societăţii, să devină performanţi într-un mediu globalizat şi globalizant, caracterizat prin competiţie şi dinamism acerbe. Programul de studii Relaţii Economice Europene îşi propune aşadar, să fie un promotor în lansarea ideilor novatoare, să marcheze traiectoriile cercetării economice de profil, să influenţeze, prin demersurile sale ştiinţifice materializate în elaborarea unor studii, cărţi, monografii, tratate, articole de specialitate etc., dezvoltarea economico-socială a României şi aprofundarea integrării sale europene.

Scopul programului de master Relaţii economice europene declarat al acestui program de studii universitare de masterat este acela de a oferi cea mai bună formare la nivel universitar de masterat în domeniul Economiei şi Afacerilor Internaţionale, astfel încât, prin competenţele dobândite, absolvenţii Relații economice europene să răspundă cerinţelor de pe piaţa europeană a muncii şi a activităţilor de cercetare-dezvoltare internaţională, fiind capabili să îndeplinească sarcinile operaţionale specifice ocupaţiilor posibile. Programul de master Relații economice europene, prin competenţele profesionale şi transversale oferite prin disciplinele cuprinse în Planul de învăţământ, se justifică prin elemente de pertinenţă şi oportunitate în raport cu nomenclatorul naţional de calificări şi, respectiv, cerinţele pieţei forţei de muncă şi se raportează la obiectivele de învăţământ, de cercetare ştiinţifică şi profesionale în domeniul Economie şi afaceri internaţionale.

Obiectivele programului de studii universitare de master Relaţii economice europene constau în transmiterea către masteranzi, într-un mod elevat, atractiv, interactiv şi profesional, a unor informaţii şi cunoştinţe care să le asigure dobândirea unor competenţe specifice şi de cercetare aprofundată corespunzătoare şi asociate domeniului Economie şi afaceri internaţionale, aceste obiective regăsindu-se în obiectivele stabilite prin planurile manageriale şi operaţionale ale Departamentului de Afaceri Internaţionale, departament care gestionează acest program de studii la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, în cadrul domeniului Economie şi Afaceri Internaţionale. Departamentul de Afaceri internaţionale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice îşi stabileşte obiectivele şi îşi desfăşoară activităţile în baza Planului Operaţional anual şi a Planului managerial ca plan strategic al facultăţii pe 4 ani. Programul de master Relații economice europene se concentrează astfel, în mod clar, pe interconexiunea dintre politicile UE şi mediul de afaceri, demonstrată elocvent de rolul regulator al Uniunii Europene în domeniul politicii economice şi concurenţiale, de dorinţa companiilor de a influenţa procesul de luare a deciziilor în cadrul UE prin lobby şi de necesitatea lor obiectivă de a fi informate în mod specific cu privire la modul de funcţionare a pieţei interne unice, a oportunităţilor de comerţ şi investiţii.

Domeniu de licenta/master
Economie şi afaceri internaţionale
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Economie internationala
 • Managementul dezvoltarii durabile
 • Relatii economice internationale
 • Uniunea Europeana in contextul Relatiilor economice internationale
 • Limba engleza pentru afaceri
 • Regionalism si multilateralism in comertul international
 • Economia integrarii europene
 • Organizatii si institutii economice internationale
 • Comunicare de afaceri in limba engleza I
 • Practica
 • Concurenta si competitivitate
 • Comunicare de afaceri in limba engleza II
 • Proiecte cu finantare internationala
 • Corespondenta comerciala in limba engleza
 • Proiecte de cercetare pentru elaborarea disertatiei

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Oradea

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer