Despre program

Programul de studii universitare de licență Management urmărește formarea de specialiști care să dobândească o serie de cunoștințe și competențe de specialitate specifice profesiei. În acest sens absolvenții vor putea: identifica, analiza și gestiona elementele care definesc mediul intern și extern al organizației prin diagnosticare și analiza SWOT; elabora și implementa strategii și politici ale organizației; elabora si implementa sistemul managerial și subsistemele sale (alocare și realocare de resurse și activități); identifica, selecta și utiliza modalitățile de previzionare, organizare, coordonare, antrenare și control-evaluare; fundamenta, adopta și implementa decizii pentru organizații de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă); utiliza baze de date, informații și cunoștințe în aplicarea metodelor, tehnicilor și procedurilor manageriale.

Oportunități de carieră
Programul de studii Management asigură absolvenților săi posibilitatea de a profesa ca: Manager proiect, Manager marketing, Manager în domeniul siguranței alimentare, Manager în activități de turism, Manager general, Manager financiar, Manager farmacii, Manager de proiect în parteneriat
public-privat, Manager de întreprindere socială, Manager de inovare, Manager bancar, Manager aprovizionare, Manager al sistemelor de management al riscului, Manager al sistemelor de management de mediu, Manager al sistemelor de management al calității, Manager al organizației culturale, Manager achiziții, Consultant în management etc.

Domeniu de licenta/master
Management
Specializare
Management
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Economie
 • Finanţe
 • Matematică aplicată în economie
 • Contabilitate
 • Marketing
 • Management
 • Dreptul afacerilor
 • Economie europeană
 • Istorie economică
 • Statistică economică
 • Limba engleză
 • Informatică
 • Educaţie fizică
 • Managementul operational
 • Managementul productiei
 • Metodologia cercetarii stiintifice in management
 • Managementul afacerilor
 • Econometrie
 • Managementul calitatii
 • Managementul organizatiilor publice
 • Managementul tranporturilor
 • Informatica manageriala
 • Managementul intreprinderilor mici si mijlocii
 • Etica in afaceri
 • Practica de specialitate
 • Contabilitate financiara (optional)
 • Analiza economico-financiara (optional)
 • Management financiar (optional)
 • Analiza diagnostic si evaluarea intreprinderii (optional)
 • Managementul aprovizionarii si desfacerii
 • Managementul serviciilor
 • Managementul investitiilor
 • Managementul comparat
 • Managementul resurselor umane
 • Management bancar
 • Analiza strategica a mediului concurential
 • Comunicare si negociere in afaceri
 • Managementul inovarii
 • Simulari si proiecte de management
 • Elaborarea lucrarii de licenta

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Economice – extensie Constanța

Obiectivul principal al Facultății de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Economice, Constanța, este acela de a contribui la formarea generațiilor de juriști cu o pregătire temeinică atât în planul dreptului intern cât și a celui european, formând viitori specialiști în diverse domenii ale vieții socio-juridice: magistratură, administrație, avocatură, cercetare stiinţifică, diplomație.

Informatii despre Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Ion Ghica, nr. 13, cod 030045
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer