Despre program

Departamentul de Filologie și Studii Culturale din cadrul Facultății de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca deservește în principal specializări la nivel de licență, masterat și doctorat din domeniile Limbă și literatură, Limbi moderne aplicate și Studii culturale, după cum urmează: Studii de licență (Limba și literatura română, Limba și literatura română – Limba și literatura engleză, Limba și literatura română – Limba și literatura franceză, Limbi moderne aplicate, Etnologie), Studii de masterat (Literatura română şi modernismul european, Limba română în context european, Literatura engleză pentru copii şi tineret, Limba franceză în traduceri specializate, Etnoturism – Etnologia şi turismul cultural, Studii canadiene), Studii doctorale (Filologie).

Departamentul are în componența sa 25 de cadre didactice titulare. Pe lângă activitatea didactică, membrii departamentului sunt implicați și în proiecte de cercetare, colaborând cu universități din țară sau străinătate.

Domeniu de licenta/master
Limbi moderne aplicate
Specializare
Limbi moderne aplicate
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în lingvistică
 • Limbă engleză contemporană: Fonetică și fonologie
 • Elemente de gramatică aplicată E
 • Limbă franceză contemporană: Lexicologie și semantica
 • Elemente de gramatică aplicată F
 • Comunicare orală F I
 • II
 • Comunicare scrisă F I
 • II
 • Eseu și comunicare academică E
 • Istoria și geografia Mării Britanii și SUA
 • Istoria și geografia țărilor din Commonwealth
 • Fonetică F
 • Traduceri F I
 • II
 • Educație fizică I
 • Instituții europene și internaționale
 • Limbă engleză contemporană: Lexicologie și semantica
 • Traduceri E
 • Comunicare orală E
 • Cultură și civilizație anglo-saxona și cultură populară
 • Cultură și civilizația țărilor din Commonwealth
 • Limbă franceză contemporană: Morfologia grupului nominal
 • Eseu academic F
 • Istoria și geografia Franței
 • Istoria și geografia Canadei
 • Discipline facultative (Comunicare asistată de calculator: Bazele lucrului cu calculatorul
 • Educație fizică II
 • Practica limbii E I
 • Psihologia educației
 • Pedagogie I)
 • Limbă engleză contemporană: Morfologia grupului nominal
 • Istoria socio-culturală a literaturii de expresie engleză (secv.1)
 • Analiză contrastivă
 • Introducere în traductologie E
 • Limbaje tehnice (limbă engleză)
 • Limbă franceză contemporană: Morfologia grupului verbal
 • Cultură și civilizație franceză
 • Istoria socio-culturală a literaturii de expresie franceză (secv.1)
 • Gramatică contrastivă
 • Limbaje tehnice (limbă franceză)
 • Teoria și practică traducerii F
 • Principii generale de drept
 • Limbă engleză contemporană: Morfologia grupului verbal
 • Limbă engleză contemporană: Morfologia grupului verbal
 • Limbă engleză pentru turism
 • Verbul în context
 • Literatură americană a sec. XIX
 • Traduceri (limbă engleză)
 • Limbă engleză juridică
 • Limbă franceză contemporană: Sintaxa propoziției
 • Istoria socio-culturală a literaturii de expresie franceză (secv.2)
 • Limbă franceză pentru turism
 • Traduceri (limba franceză)
 • Limbaje tehnice (limba franceză)
 • Limba franceză juridică
 • Practica limbii F
 • Discipline facultative (Pedagogie II
 • Didactica specialității - franceză)
 • Introducere în economie: Cunosțințe despre mediul economic și social
 • relații economice internaționale
 • Limba engleză contemporană: Sintaxa propoziției
 • Traduceri consecutive și simultane E
 • Limba engleză pentru afaceri
 • Istoria socio-culturală a literaturii de expresie engleză (secv. 3
 • 4)
 • Semiotică
 • Traduceri literare E
 • Identitate și cultură canadidană anglofonă
 • Limba franceză contemporană: Sintaxa frazei
 • Traduceri simultane și consecutive F
 • Limba franceză pentru afaceri
 • Istoria socio culturală a literaturii de expresie franceză (secv. 3
 • 4)
 • Semiotica reclamei
 • Traduceri literare
 • Traduceri F II
 • Practica limbii E II
 • Limba engleză contemporană: Sintaxa frazei
 • Pragmatica
 • Analiza discursului
 • Tehnica și arta traducerii literare
 • Traduceri simultane și consecutive E
 • Sociolingvistică
 • Limba franceză contemporană: Pragmatica
 • Tehnica și arta traducerii literare (franceză)
 • Semiotica
 • Analiza discursului F
 • Traduceri consecutive și simultane F
 • Antropologie culturală
 • Comunicare interculturală
 • Studii canadiene F
 • Dezbatere și argumentare E
 • Susținere lucrare de licență
 • Examen de licență
 • Discipline facultative (Didactica specialității - engleză
 • franceză
 • Instruire asistată de calculator
 • Managementul clasei
 • Practică pedagogică)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Baia Mare

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Dr. Victor BABES 62A
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Baia Mare
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer