Despre program

Etnologia este o ramura antropologiei, o știință care studiază popoarele și cultura acestora sub toate aspectele. Ea analizează și compară culturile umane privind limbajul, religia, structurile de valori, structurile mentale și comportamentale etc. Analiza are în vedere evoluția lor, asemănările și diferențele dintre ele. 
Etnologia are capacitatea de a descoperi acel mod specific de A FI al fiecărui popor, definibil prin forme de înțelepciune, identificabile în credințe, proverbe și zicători, obiceiuri, literatură orală sau scrisă, artă populară, mitologie, dans și muzică etc. Etnologia este cea care identifică elementele comune, dar și diferențele între diferitele culturi, permițând o cunoaștere profundă a evoluției omenirii.
Prin discipline precum: Etnografie, Sociologie, Psihologie socială, Antropologie culturală și socială, Mitologie generală și comparată, Istorie și civilizație universală, Cultura românească. Identitate și alteritate, Patrimoniul cultural, Muzeologie, Antropologia artei, Hermeneutică, Istorie culturală. Istoria mentalităților, Literatură orală și civilizaţie românească, Texte etnologice fundamentale, Managementul proiectelor culturale, Etnomuzicologie etc. ne apropiem de o cunoaștere din interior a culturii române, a culturilor europene și nu numai. Cursurile și seminariile interactive sunt dublate de numeroase workshop-uri, dezbateri tematice, seri de film etnografic, dar, mai ales, de ieșirile în teren, sub forma cercetărilor pe bază de interviu sau observație, dar și sub forma excursiilor tematice.” (conf. univ. dr. Delia SUIOGAN, prodecan al Facultăţii de Litere din Baia Mare) 

Domeniu de licenta/master
Studii culturale
Specializare
Etnologie
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în sociologia generală
 • Etnolingvistică. Zone etnolingvistice
 • Etnologie generală
 • Mitologie românească și universală
 • Literatura orală și civilizație românească
 • Educație fizică I
 • II
 • Cultivarea limbii române
 • Patrimoniul cultural. Definiții
 • clasificare
 • forme de salvgardare
 • patrimoniu și patrimonializare
 • Etnografie românească
 • Fundamentele comunicării
 • Metode de cercetare în etnologie
 • Texte etnologice fundamentale
 • Introducere în studii culturale europene
 • Istoria și morfologia culturii și civilizației
 • Comunicare asistată de calculator
 • Limba engleza
 • franceză I
 • Discipline facultative (Psihologia educației
 • Pedagogie I)
 • Etnologie universală
 • Regionalism și globalizare
 • Arta populară românească și universală
 • Antropologie culturală
 • Practică etnologică I
 • II
 • Metode și tehnici de investigare în etnologie
 • Istoria și filosofia religiilor
 • Istoria orală
 • Studii despre migrație
 • Etnomuzicologie / Etnocoreologie
 • Limba engleza
 • franceză II
 • III
 • Antropologia sacrului
 • Etnologie urbană
 • Hermeneutică
 • Statistică socială
 • Semiotică
 • Metode și tehnici de interpretare în etnologie
 • Management cultural
 • Tehnici de argumentare
 • Discipline facultative (Pedagogie II
 • Didactica specialității)
 • Cultura românească. Identitate și alteritate
 • Dinamica obiceiurilor
 • Psihologie socială
 • Practică etnologică III
 • Introducere în cercetarea etnologică de teren în contemporaneitate
 • Estetica folclorică
 • Cultura populară românească în context european
 • Managementul proiectelor culturale
 • Economie
 • Limba engleza
 • franceză IV
 • Sincretism cultural
 • Coordonate ale conviețuirii multietnice în România. Modele de comunicare interculturală
 • Bazele etnomuzeologiei. Muzeologie
 • patrimoniu
 • restaurare
 • Dialectologie
 • Istoria mentalităților
 • Cultura de masă în spațiul european
 • Antropologie culturală
 • Estetică Instituții europene
 • Istoria civilizațiilor
 • Susținere lucrare de licență
 • Examen de licență
 • Discipline facultative (Practică pedagogică
 • Instruire asistată de calculator
 • Managementul clasei)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Baia Mare

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Dr. Victor BABES 62A
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Baia Mare
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer