Limba şi literatura engleză – Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană, spaniolă, italiană) / Limbă şi literatură latină / Limbă şi literatură română

Despre program

Programele de studii din domeniul Limbi şi literaturi au cea mai veche tradiţie în facultate. În anul 1956 au început studiile de Limbă şi literatură română, odată cu venirea la Timişoara a profesorilor Eugen Todoran, Gheorghe Tohăneanu, Lucia Jucu-Atanasiu, cărora li s-au adăugat, în timp, alte nume importante ale studiilor literare şi lingvistice din diferitele epoci. Academicianul Gh. Ivănescu, folcloristul Ovidiu Bârlea, profesorii Victor Iancu, Ştefan Munteanu, Deliu Petroiu, iar mai apoi Simion Mioc, Francisc Kiraly, Iosif Cheie-Pantea, Cornel Ungureanu au influenţat, prin personalitatea şi preocupările lor, configuraţia actuală a studiilor de românistică de la Timişoara. Personalităţi de prestigiu ale culturii româneşti au participat la constituirea unor tradiţii distincte de studii în domeniul limbilor moderne: Livius Ciocârlie, Ivan Evseev, Ştefan Binder, Ileana Oancea, Hortensia Pârlog, Marin Bucă, Richard Sârbu etc. În prezent, facultatea cuprinde un foarte vast program de studiere a Limbilor moderne, program în care pot fi combinate limbile Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Rusă, Sârbă şi Croată. Fără să îngrădească inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii, între absolvenţii acestei specializări a facultăţii noastre numărându-se scriitori, diplomaţi, jurnalişti sau chiar oameni de afaceri, specializarea Limbi şi literaturi pregăteşte pentru profesia de PROFESOR..

Domeniu de licenta/master
Limbă şi literatură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Lingvistică generală
 • Teoria literaturii
 • Literatură comparată
 • Limba română: ortoepie
 • ortografie și punctuație
 • Limbă şi cultură latină
 • Tehnoredactare computerizată
 • Limba și literatura engleză (Limba engleză contemporană
 • Literatura englez ă
 • Curs practic de limba engleză: deprinderi integrate 1
 • Curs practic de limba engleză: deprinderi integrate 2)
 • Limba și literatura franceză A (Limba franceză contemporană
 • Literatura franceză
 • Curs practic de limba franceză: deprinderi integrate 1
 • Curs practic de limba franceză: deprinderi integrate 2)
 • Limba și literatura germană A (Limba germană contemporană
 • Literatura germană
 • Curs practic de limba germană: deprinderi integrate 1
 • Curs practic de limba germană: deprinderi integrate 2)
 • Limba și literatura italiană A (Limba italiană contemporană
 • Literatura italiană
 • Curs practic de limba italiană: deprinderi integrate 1
 • Curs practic de limba italiană: deprinderi integrate 2)
 • Limba și literatura spaniolă (Limba spaniolă contemporană
 • Literatura spaniolă
 • Curs practic de limba spaniolă: deprinderi integrate 1
 • Curs practic de limba spaniolă: deprinderi integrate 2)
 • Limba și literatura română A (Literatura română
 • Limba română contemporană
 • Etnologie şi folclor
 • Noţiuni de dialectologie)
 • Limba și literatura latină A (Limba latină
 • Literatura latină
 • Curs practic de limba latină: Introducere în morfologia limbii latine
 • Curs practic de limba latină: Introducere în sintaxa limbii latine)
 • Practică
 • Educație fizică
 • Istoria artei. Mari etape
 • Istoria filosofiei. Mari etape
 • Limbi străine
 • Limba latină
 • Curs practic intensiv A + A (limba engleză
 • germană
 • franceză
 • rusă
 • sârbă și croată italiană
 • spaniolă
 • latină)
 • Limba rusă. Comunicare orală
 • Limba sârbă și croată. Comunicare orală
 • Voluntariat
 • Limba română (Comunicare orală. Tehnici de comunicare orală)
 • Limba română (Comunicare scrisă. Tehnici de comunicare scrisă)
 • Literatură comparată
 • Limba și literatura engleză A (Limba engleză contemporană
 • Literatura engleză
 • Curs practic de limba engleză: deprinderi integrate 3
 • Curs practic de limba engleză: deprinderi integrate 4
 • Abordări profesionale în didactica limbii engleze/Literatură canadiană/Discursuri mediatice în SUA şi Marea Britanie/ Utopii și distopii în literatura contemporană)
 • Limba și literatura franceză A (Limba franceză contemporană
 • Literatura franceză
 • Curs practic de limba franceză: deprinderi integrate 3
 • Curs practic de limba franceză: deprinderi integrate 4
 • Pra gmatica textului/Norme de redactare academică)
 • Limba și literatura germană A (Limba germană contemporană
 • Literatura germană
 • Curs practic de limba germană: deprinderi integrate 3
 • Curs practic de limba germană: deprinderi integrate 4
 • Fenomene de ambiguitate gramaticală/ Varietăţi ale limbii germane)
 • Limba și literatura italiană A (Limba italiană contemporană
 • Literatura italiană
 • Curs practic de limba italiană: deprinderi integrate 3
 • Curs practic de limba italiană: deprinderi integrate 4
 • Limbă şi comunicare/Procedee de traducere)
 • Limba și literatura spaniolă A (Limba spaniolă contemporană
 • Literatura spaniolă
 • Curs practic de limba spaniolă: deprinderi integrate 3
 • Curs practic de limba spaniolă: deprinderi integrate 4
 • Tradi ţie și modernitate în didactica limbii spaniole/Lingvistică și didactică
 • Cervantes şi epoca sa/Realismul literar – teorie și practică)
 • Limba și literatura română A (Literatura română
 • Civilizaţie românească
 • Limba română contemporană
 • Noţiuni de istoria limbii române
 • Noțiuni de istoria limbii române literare
 • Mitologie românească/ Analiza discursului / Cultivarea limbii)
 • Limba și literatura latină A (Limba latină
 • Literatura latină
 • Curs practic de limba latină: Analiza textului latin (propoziția)
 • Curs practic de limba latină: Analiza textului latin (fraza)
 • Tehnica traducerii textelor antice/ structuri narrative ale limbii latine)
 • Practică
 • Disciplină complementară opțională
 • Educație fizică
 • Discipline facultative (Istoria artei. Mari etape
 • Istoria filosofiei. Mari etape
 • Limbi străine /Limba latină
 • Curs practic intensiv A + A’ (limba engleză/germană/franceză/rusă,/sârbă și croată/italiană/spaniolă/latină)
 • Limba rusă. Comunicare orală
 • Limba sârbă și croată. Comunicare orală
 • Voluntariat)
 • Romanistică (franceză
 • latină)/ Germanistică (germană
 • engleză)/ Slavistică (rusă
 • sârbă şi croată)
 • Limba și literatura engleză A (Limba engleză contemporană
 • Literatura engleză
 • Curs practic de limba engleză: deprinderi integrate 5
 • Curs practic de limba engleză: deprinderi integrate 6
 • Scriitură şi creativitate /Cultură şi civilizaţie în SUA/Traduceri literare/Engleza locală – engleza globală
 • Literatură
 • cultură
 • societate/Strategii de comunicare în proza scurtă/Introducere în interpretarea simultană/ Abordări creative în predarea limbii engleze
 • Cultură şi civilizaţie britanică)
 • Limba și literatura franceză (Limba franceză contemporană
 • Literatura franceză
 • Curs practic de limba franceză: deprinderi integrate 5
 • Curs practic de limba franceză: deprinderi integrate 6
 • Traducerea între teorie şi practică/Literaturi francofone
 • Lingvistică şi didactică/Tehnici şi metode moderne de predare a limbii franceze
 • Cultură şi civilizaţie franceză)
 • Limba si literatura germană A (Limba germană contemporană
 • Literatura germană
 • Curs practic de limba germană: deprinderi integrate 5
 • Curs practic de limba germană: deprinderi integrate 6
 • Literatura de expresie germană din spaţiul cultural românesc/ Autori fundamentali ai literaturii de expresie germană din spaţiul cultural românesc
 • Literatura de expresie germană din spaţiul cultural românesc/ Autori fundamentali ai literaturii de expresie germană din spaţiul cultural românesc
 • Cultură şi civilizaţie germană )
 • Limba și literatura italiană A (Limba italiană contemporană
 • Literatura italiană
 • Curs practic de limba italiană: deprinderi integrate 5
 • Curs practic de limba italiană: deprinderi integrate 6
 • Tipologii textuale/Structuri funcţionale ale lexicului limbii italiene
 • Traducere literară/Traducere specializată
 • Cultură și civiliza ție italiană)
 • Limba și literatura spaniolă (Limba spaniolă contemporană
 • Literatura spaniolă
 • Curs practic de limba spaniolă: deprinderi integrate 5
 • Curs practic de limba spaniolă: deprinderi integrate 6
 • Limbaje de specialitate/Gramatica textului
 • Interpretarea poeziei/Literatura argentiniană din sec. XX – XXI
 • Cultură şi civilizaţie spaniolă)
 • Limba și literatura română A (Limba română contemporană
 • Literatura română
 • Terminologie
 • Lexic romanic
 • Stilistică funcţională/Pragmatică/ Hermeneutica literara
 • Stilistica textului literar/Semiotică/Literatură şi interpretare)
 • Limba și literatura latină A (Limba latină
 • Literatura latină
 • Curs practic de limba latină: Traducerea textului latin
 • Curs practic de limba latină: Stilistica textului latin
 • Autori fundamentali latini/ Latina patristică şi medievală
 • Autori fundamentali latini/ Latina patristică şi medievală
 • Cultură şi civilizaţie latină)
 • Disciplină complementară opțională
 • Discipline facultative (Limbi străine/limba latină
 • Curs practic intensiv A + A’ (limba engleză/germană/franceză/rusă,/sârbă și croată/italiană/spaniolă/latină
 • Limba rusă. Traducere de texte
 • Limba sârbă și croată. Tehnici de cercetare
 • Voluntariat)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer