Despre program

Specializarea Limbi moderne aplicate funcţionează în cadrul facultăţii din anul 2005 şi pregăteşte traducători specializaţi. Absolvenții vor avea competenţe în limbile: engleză, franceză, germană, spaniolă (nivel avansat), respectiv rusă, sârbă şi croată (nivel intermediar), italiană şi portugheză (ca limbi moderne facultative).

Domeniu de licenta/master
Limbi moderne aplicate
Specializare
Limbi moderne aplicate
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în lingvistică (A)
 • Introducere în terminologie (A)
 • Limba română: Cultivarea limbii
 • Istoria traducerii
 • Ortoepie
 • ortografie şi punctuaţie: Limba română (A)
 • Informatică aplicată: Redactare
 • Analiza discursului(B)
 • Limba contemporană B cu aplicare la traducere
 • Iniţiere practică şi teoretică în traducere (din B în A)
 • Traducerea textelor informative şi descriptive (din B în A). C.P
 • Analiza textuală (B) cu aplicare la traducere
 • Iniţiere practică şi teoretică în traducere (din C în A)
 • Traducerea textelor informative şi descriptive (din C în A). C.P.
 • Analiza textuală (C) cu aplicare la traducere
 • Traducerea textelor informative şi descriptive (din B în A). C.P
 • Practică
 • Curs practic intensiv (C)
 • Limba contemporană C cu aplicare la traducere
 • Discipline facultative (Istoria artei. Mari Etape
 • Curs practic intensiv limba B
 • Limbi străine moderne
 • Voluntariat)
 • Educație fizică
 • Limba română: Tehnici de exprimare orală
 • Limba română: Tehnici de exprimare scrisă (redactare
 • sinteză
 • rezumare
 • etc)
 • Metalimbaj: Traducere şi traductologie
 • Informatică. Baze de date/ Informatică. Tehnici de arhivare
 • Limba contemporană B cu aplicare la traducere
 • Cultură şi civilizaţie B
 • Traducere generală (din limba A în limba B). C.P.
 • Traducerea textelor injonctive
 • predictive
 • narative (din B în A). C.P.
 • Limba contemporană C cu aplicare la traducere
 • Cultură şi civilizaţie C
 • Traducere generală (din A în C). C.P.
 • Traducerea textelor injonctive
 • predictive
 • narative (din C în A). C.P.
 • Terminologie B/ Terminologie C
 • Practică
 • Introducere în literatură B/ Introducere în literatura C
 • Disciplină complementară opţională
 • Educație fizică
 • Discipline facultative (Istoria ideilor religioase
 • Tehnici de prezentare
 • Curs practic intensiv. Limba B
 • Limbi străine moderne
 • Voluntariat)
 • Limba română: Sintagmatică aplicată la Traducere
 • Limba română: Lingvistica textului aplicată la traducere
 • Scriere academică / Traducere asistată de Calculator
 • Metodologia cercetării ştiinţifice B /Metodologia cercetării ştiinţifice C
 • Limba contemporană B cu aplicare la traducere
 • Metodologia traducerii din limba B în limba A
 • Echivalenţe în traducere B
 • Traducerea textelor argumentative
 • conversaţionale (din B în A) – curs practice
 • Limba contemporană C cu aplicare la traducere
 • Metodologia traducerii din limba C în limba A
 • Echivalenţe în traducere C
 • Traducere textelor argumentative
 • conversaţionale (din C în A) – curs practice
 • Traducerea textului literar din B în A/ Traducerea textului literar din C în A
 • Introducere în literatura B/ Introducere în literatura C
 • Introducere în economie / Introducere în drept
 • Disciplină complementară opţională
 • Discipline facultative (Instituţii europene
 • Gândire critică
 • Limbi străine moderne
 • Voluntariat)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer