Despre program

Interesul pentru Studiile culturale / Cultural Studies / Etudes culturelles a crescut enorm în ultimele decenii. De câţiva ani, acest domeniu de studii se regăseşte şi în universităţile româneşti. Programul pe care îl propunem începând din 2009 a fost construit ca răspuns pragmatic la nevoile complexe ale societăţii româneşti actuale. Interesată de propria identitate şi atentă la felul cum se prezintă celorlalţi, societatea românească interferează cu un număr sporit de culturi şi învaţă să cultive diferenţele, într-o lume globalizantă. Pentru a gestiona o asemenea situaţie, este nevoie de profesionişti: mediatori culturali şi lingvistici, directori de proiecte culturale, profesori de educaţie culturală şi civilizaţie românească, animatori culturali care vor lucra în instituţii ale statului sau organizaţii non-guvernamentale. De asemenea, licenţiaţii în Studii culturale sunt ceruţi pe piaţa muncii pentru reprezentarea comunităţilor româneşti din diaspora. Planul de învăţământ al acestui program de studii ţine seama de modele deja clasice în domeniu.

Domeniu de licenta/master
Studii culturale
Specializare
Studii culturale
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în studiile culturale
 • Literatura. Etape și contexte culturale
 • Etnologie
 • Cultură românească scrisă în context european
 • Comunicare - cultura – oralitate
 • Patrimoniu. Cultură scrisă
 • Patrimoniu cultural imaterial
 • Graiuri vii
 • Teoria literară și studiile culturale
 • Istoria artei
 • Opțional I (Limbi regionale 1 – limba germană
 • Limbi regionale 2 – limba sârbă
 • Limbi moderne – limba engleză sau franceză)
 • Discipline facultative (Istoria filosofiei. Mari etape
 • Limbi moderne
 • Informatică
 • Tehnice
 • Educație fizică)
 • Cultură și civilizație în context regional
 • Civilizație și cultură românească
 • Istorie regională
 • Literatură regională
 • Civilizație și cultură sârbă în context balcanic
 • Istoria ideilor religioase
 • Comunicare interculturală
 • Introducere în management cultural
 • Diplomație culturală. Diplomație
 • management și relații culturale internaționale
 • Comunicare orală
 • Estetică
 • Practică – proiecte culturale
 • Latina – limbă de cult și de cultură
 • Tehnici de arhivare
 • Limbi regionale 1 – limba germană
 • Limbi regionale 2 – limba sârbă
 • Limbi moderne – limba engleză sau franceză
 • Tehnoredactare computerizată
 • Disciplină transversală
 • Discipline facultative (Studii culturale și genuri de scriitură
 • Limbi moderne
 • Informatică
 • Tehnice
 • Educație fizică)
 • Voluntariat
 • Antropologie culturală
 • Memorie și istorie în actualitate
 • Culturi și subculturi
 • Managementul proiectului cultural
 • Cultură populară și mass media
 • Grupuri și comuntăți marginale
 • Studuii de gen si reflexe literare
 • Cultivarea limbii
 • Educație și cultură
 • Economia sectorului cultural
 • Discursul scris
 • Metodologia tehnoredactării tezei de licență
 • Introducere în antreprenoriat cultural
 • Practică
 • Disciplină transversală
 • Voluntariat

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer