Despre program

După o scurtă perioadă de funcţionare in perioada comunistă (1974 – 9179) studiile de istorie s-au reorganizat la Timişoara începând cu 1990. Specializarea Istorie la Universitatea de Vest din Timişoara a reprezentat o echilibrare a centrelor de cercetare românească în partea de sud-vest a României, cu posibilităţi de colaborare regională. Aceste studii formează profesori, iar masteratele aferente profesori şi cercetători în domeniul istoriei.

Domeniu de licenta/master
Istorie
Specializare
Istorie
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în istoria veche a românilor
 • Introducere în istoria veche universal
 • Preistorie generală
 • Introducere în istoria medievală a românilor
 • Introducere în istoria medievală universală
 • Istoria Bizanţului
 • Istoriografie generală şi românească
 • Introducere în istorie şi ştiinţe auxiliare ale istoriei
 • Practică arheologică de specialitate
 • Introducere în arheologie/Arheologie socială şi funerară
 • Limba straină
 • Informatică
 • Educație fizică
 • Introducere în Muzeologie
 • Limba latină
 • Limba străină
 • Voluntariat
 • Introducere în Istoria modernă a românilor
 • Introducere în istoria modernă universal
 • Istoria şi teoria Artei
 • Introducere în istoria românilor în sec. XX
 • Introducere în istoria universală a sec. XX
 • Epigrafie Latină
 • Practica de specialitate (muzeu
 • arhivă
 • bibliotecă)
 • Cultură şi civilizaţie medievală / Românii în izvoare medieval
 • Instituţii antice / Spiritualitate antică precreştină
 • Limba străină
 • Educație fizică
 • Infoarheologie
 • Limba latină
 • Paleografie latină
 • Voluntariat
 • Istoria integrării europene
 • România în relaţiile internaţionale (1866-1914)
 • Istoria partidelor politice în perioada interbelică
 • România în relaţiile internaţionale interbelice
 • Istoria Daciei Romane
 • Grupări şi partide politice în epoca modernă (1867-1914) / Cultură şi civilizaţie modernă românească
 • Al doilea război mondial / Istoria Banatului în perioada de tranziţie spre regimul comunist 1944-1947
 • Introducere în istoria artei româneşti / Arte şi idei în Antichitate
 • Lumea românească între marile imperii în secolele XVIII-XIX / Mişcarea naţională din provinciile româneşti aflate sub dominaţie străină
 • Istoria românilor din afara graniţelor / Comunismul în România 1944 – 1989
 • Sud-estul Europei în epoca contemporană / România în relaţiile internaţionale postbelice
 • Banatul în epoca modernă/ Paleografie Românochirilică
 • Etnogeneza românească – proces istoric european / Epoca marilor Migraţii
 • Istoria mentalităţilor colective / Paleografie Slavonă
 • Conservarea patrimoniului / Noţiuni de istoria artei antice
 • Muzeologia şi muzeografia în România
 • Introducere în Arhivistică
 • Legislaţie şi evidenţa patrimoniului cultural
 • Limba străină
 • Voluntariat

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer