Despre program

Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie este una dintre cele mai reprezentative unităţi de învăţământ şi cercetare din Facultate. Membrii departamentului sunt specialişti recunoscuţi pe plan internaţional pentru cercetarea şi valorificarea ştiinţifică a patrimoniului arheologic naţional şi european, premisă a performanţei în activităţile de pregătire a studenţilor de toate gradele. Planurile de învăţământ girate de departament asigură atât o pregătire generală în domeniul istoriei antice (pentru viitorii profesori din învăţământul mediu) cât şi competenţele ştiinţifice şi manageriale în domeniul arheologiei de teren (pentru viitorii specialişti), în cadrul celor trei cicluri universitare: nivelele licenţă, masterat şi doctorat. Garanţii suplimentare oferă accesul la bibliotecile de specialitate, proximitatea unor instituţii cu care interacţionăm (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi Institutul de Arheologie şi Istorie a Artei al Academiei române), colaborarea cu specialişti externi şi, mai ales, marile şantiere arheologice coordonate de membrii departamentului: Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, capitala provinciei romane Dacia, castrul Legiunii a V-a Macedonica de la Turda şi alte castre romane din Dacia. Studenţii participă efectiv, în timpul practicii de vară, la săpăturile arheologice. Perspectivele de obţinere a unor job-uri după absolvirea acestei specialităţi sunt promiţătoare – pe lângă calificarea de profesor în învăţământul mediu, absolvenţii performanţi au posibilitatea să practice arheologia de teren în cadrul muzeelor din ţară, în reţeaua de cercetare a institutelor de specialitate, sau chiar cariera universitară. Programele europene de mobilităţi studenţeşti şi acordurile de colaborare încheiate de UBB cu diverse universităţi europene oferă posibilitatea completării studiilor în străinătate (de exemplu Messina, Lecce, Paris, Viena etc.) sau participării efective la săpături arheologice pe şantiere din străinătate în cursul verii.

Domeniu de licenta/master
Istorie
Specializare
Istorie
Tip program
Licență
Limba de predare
Maghiara
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
ID - la distanță
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în istoria veche universală
 • Introducere în istoria veche a României
 • Preistorie generală
 • Ştiinţe auxiliare ale istoriei
 • Istoriografie universală
 • Limba străină I (Engleză
 • Franceză
 • Germană)
 • Istoria poporului maghiar (epoca medievală)
 • Introducere în istoria medie universală
 • Introducere în istoria medie a României
 • Istoria Bizanţului
 • Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice
 • Istoriografie românească
 • Limba străină II (Engleză,Franceză
 • Germană)
 • Istoria poporului maghiar (epoca premodernă)
 • Practică de specialitate I
 • Introducere în istoria modernă universală
 • Introducere în istoria modernă a României
 • Relaţii internaţionale în secolele XVIII-XIX
 • Istoria poporului maghiar (epoca modernă)
 • Curs opţional I (Limba izvoarelor I Latină
 • Limba izvoarelor I Maghiară
 • Limba izvoarelor I Germană
 • Limba izvoarelor I Semantica şi hermeneutica textului istoric)
 • Curs opţional II (Istoria Transilvaniei - epoca modernă
 • Introducere în morfologia artei)
 • Seminar de cercetare I
 • Introducere în istoria contemporană universală
 • Introducere în istoria contemporană a României
 • Istoria relaţiilor internaţionale în secolul XX)
 • Istoria poporului maghiar - secolul XX)
 • Curs opţional III ( Limba izvoarelor II Latină
 • Limba izvoarelor II Maghiară
 • Limba izvoarelor II Germană
 • Limba izvoarelor II
 • Semantică politico-diplomatică)
 • Curs opţional IV (Istoria Transilvaniei - secolul XX
 • Introducere în antropologie culturală şi istorică
 • Limba izvoarelor II
 • Istoriografia istoriei de artă)
 • Practică de specialitate II
 • Seminar de cercetare II
 • Istoria şi teoria artei
 • Istoria integrării europene Curs opţional V (Istoria cărţii
 • Introducere în economie internaţională Orientul Apropiat în secolele XX-XXI)
 • Curs opţional VI (Instituţii şi organizaţii internaţionale
 • Istoria Imperiului Habsburgic)
 • Curs special I (Arheologia epocii fierului
 • Diplomatică şi sigilografie
 • Naţiunea modernă
 • Religie şi modernizare politică în România Războiul rece
 • Cultură şi politici strategice)
 • Seminar special I (Arheologie romană şi postromană
 • Imaginea ţăranului şi a lumii rurale
 • Istoria imperiului rus
 • Construcţia instituţională în România în secolul XX
 • Paleografii I (Epigrafie I
 • Paleografie româno-chirilică I
 • Paleografie latină I
 • Paleografie maghiară I
 • Izvoarele istoriei contemporane I)
 • Seminar de cercetare III
 • Introducere în teoria istoriei
 • Curs opţional VII (Genealogie
 • heraldică şi arhive familiale
 • Relaţiile internaţionale în perioada post război rece)
 • Curs special II (Istorie romană
 • Imperiul medieval
 • Istoria vieţii cotidiene în Transilvania - sec. XVIII-XIX
 • Regimuri politice comparate postbelice
 • Introducere în geopolitică)
 • Seminar special II (Pre - şi protoistorie europeană: arheologie Stat
 • societate,cultură în lumea medievală
 • Revoluţia de la 1848 în Transilvania
 • Sistemul de partide politice în România interbelică
 • Istoria minorităţilor naţionale din România în secolul XX - altele decât cea maghiară)
 • Paleografii 2 (Epigrafie II
 • Paleografie româno-chirilică II
 • Paleografie latină II
 • Paleografie maghiară II
 • Izvoarele istoriei contemporane II)
 • Introducere în arheologie
 • Seminar metodologic pentru redactarea lucrării de licenţă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Umaniste, în Cluj-Napoca

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Facultatea de Istorie şi Filosofie cuprinde 8 departamente: Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei, Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, Departamentul de Istorie în Limba maghiară, Departamentul de Filosfie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, Departamentul de Filosofie în Limba maghiară. La acestea se adaugă mai multe centre de cercetare sau institute de cercetare autonome - Institutul de Pre- şi Protoistorie, Institutul de Studii Clasice, Centrul de Studii pentru Istoria şi Arheologia Dacică şi Romană, Institutul de Studii Central Europene (ISCE), Institutul de Istorie Orală, Institutului de Studii Internaţionale, Centrul "Altiero Spinelli" de studiere a organizării europene (CASSOE), Seminarul de Antropologie Istorică, Semonarul de Demografie istorică, Institutul Italo-Român de Studii Istorice, Centrul de Studii Antice şi Medievale, Centrul de Cercetări aplicate în Fenomenologie (CECAF).

Facultatea de Istorie şi Filosofie are o misiune esenţială educaţională şi de cercetare, asigurată de un prestigios corp profesoral format din 77 profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi, pregătind specialişti în Istorie, Arheologie, Istoria artei, Arhivistică, Biblioteconomie şi ştiinţa informării, Studii iudaice, Etnologie, Relaţii internaţionale şi studii europene, Studii de securitate, Filosofie.

In prezent, un număr de 1.500 de studenţi urmează cursuri în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, în limbile română, maghiară şi germană, la cele 9 specializări la nivel licenţă (3 ani) şi 15 specializări la nivel master (2 ani), şi în 3 domenii (Istorie, Filosofie şi Relaţii internaţionale şi studii europene) la nivel doctorat.

str. Mihail Kogălniceanu nr. 1

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer