Despre program

Specializarea Istoria artei din cadrul Departamentului de Istorie al Facultăţii de Istorie şi Filosofie reprezintă una dintre specializările domeniului Istorie, alături de Istorie, Arheologie şi Arhivistică.

Istoria artei la Universitatea din Cluj este una dintre specializările de tradiţie, această disciplină făcând parte din curriculumul universitar încă din 1919. Desfiinţată ca linie de studiu în anii 1970, de către comunişti, Istoria artei a reapărut în anul 1997.

Specializarea Istoria artei are un trunchi comun cu restul specializărilor domeniului Istorie, la care se adaugă un pachet de cursuri de iniţiere în istoria artei. Acesta din urmă cuprinde cursuri de istoria artei universale şi româneşti, precum şi alte câteva cursuri speciale.

Cursurile specializării Istoria artei sunt menite să deschidă perspectiva unei cariere în diferite domenii, cum ar fi: conservator al operelor de artă şi monumentelor istorice, muzeograf, curator, redactor, jurnalist, lucrător în domeniul cultural şi al protecţiei patrimoniului, sau al managementului cultural.

Alături de cursuri, la Istoria artei, în planul de învăţământ sunt prevăzute stagii de practică la muzee, galerii, instituţii de cultură, şantiere de restaurare, şantiere arheologice sau excursii de studiu. Acestea reprezintă partea practică a specializării care să asigure contactul direct cu monumentele de arhitectură şi artă, precum şi cu viaţa artistică.

Pe lângă aceste cursuri şi stagii de practică, ca rezultat al colaborării dintre studenţi şi profesori, catedra de istoria artei organizează cercuri ştiinţifice studenţeşti, vizite şi dezbateri la unele galerii de artă din Cluj şi excursii de studiu în Ardeal.
 

Domeniu de licenta/master
Istorie
Specializare
Istoria artei
Tip program
Licență
Limba de predare
Maghiara
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în istoria veche universală
 • Introducere în istoria veche a României
 • Istoria artei universale I – preistorie și antichitate
 • Introducere în morfologia artei
 • Itinerarii muzeistice: expoziții
 • colecții-galerii
 • pinacoteci
 • Limbă străină I
 • Educație fizică I
 • Introducere în istoria medie universală
 • Introducere în istoria medie a României
 • Istoria artei universale II – romanic și gotic
 • Istoria și arta bizantină
 • Limbă străină II
 • Practică de specialitate I
 • Educație fizică II
 • Introduecere în istoria modernă universală
 • Introducere în istoria modernă a României
 • Istoria artei universale III - Renaștere și manierism
 • Metodologia cercetării în istoria artei
 • Curs opțional I (Semiologie – Teorii ale semnului și interpretării
 • Estetică)
 • Curs opțional II (Istoria mobilierului
 • Istoria mentalității colective)
 • Introducere în istoria contemporană universală
 • Introducere in istoria contemporană a României
 • Istoria artei universale IV – baroc și neoclasic
 • Curs opțional III (Filosofia artei
 • Filosofia culturii)
 • Curs opțional IV (Istoria artei în România I – evul mediu și Renaștere
 • Curs din oferta universității)
 • Practică de specialitate 2
 • Științe auxiliare ale istoriei
 • Istoriografie universală
 • Istoria artei universale V – sec. XIX-XX
 • Istoria artei în România II – sec. XVII-XVIII
 • Piața de artă
 • evaluarea și autentificarea operelor de artă
 • Curs opțional V (Introducere în istoria media și a publicității
 • Curs din oferta universității)
 • Curs opțional VI (Antropologie istorică
 • Pictura medievală în Transilvania)
 • Istoria artei contemporane
 • Istoria artei în România III – sec. XIX-XX
 • Istoriografia istoriei de artă
 • Muzeologie generală
 • Istoria integrării europene
 • Curs opțional VII (Patrimoniu industrial
 • Curs din oferta universității)
 • Curs opțional VIII (Teorii contemporane asupra artei
 • Economia turismului și a intreprinderii de turism)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Umaniste, în Cluj-Napoca

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Facultatea de Istorie şi Filosofie cuprinde 8 departamente: Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei, Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, Departamentul de Istorie în Limba maghiară, Departamentul de Filosfie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, Departamentul de Filosofie în Limba maghiară. La acestea se adaugă mai multe centre de cercetare sau institute de cercetare autonome - Institutul de Pre- şi Protoistorie, Institutul de Studii Clasice, Centrul de Studii pentru Istoria şi Arheologia Dacică şi Romană, Institutul de Studii Central Europene (ISCE), Institutul de Istorie Orală, Institutului de Studii Internaţionale, Centrul "Altiero Spinelli" de studiere a organizării europene (CASSOE), Seminarul de Antropologie Istorică, Semonarul de Demografie istorică, Institutul Italo-Român de Studii Istorice, Centrul de Studii Antice şi Medievale, Centrul de Cercetări aplicate în Fenomenologie (CECAF).

Facultatea de Istorie şi Filosofie are o misiune esenţială educaţională şi de cercetare, asigurată de un prestigios corp profesoral format din 77 profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi, pregătind specialişti în Istorie, Arheologie, Istoria artei, Arhivistică, Biblioteconomie şi ştiinţa informării, Studii iudaice, Etnologie, Relaţii internaţionale şi studii europene, Studii de securitate, Filosofie.

In prezent, un număr de 1.500 de studenţi urmează cursuri în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, în limbile română, maghiară şi germană, la cele 9 specializări la nivel licenţă (3 ani) şi 15 specializări la nivel master (2 ani), şi în 3 domenii (Istorie, Filosofie şi Relaţii internaţionale şi studii europene) la nivel doctorat.

str. Mihail Kogălniceanu nr. 1

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer