Interpretare muzicală – canto

Despre program

Misiunea programului de studiu este aceea de formare, pregătire şi continuare, a cunoştinţelor muzicale vocale a celor care doresc să îmbrăţişeze cariera de artist liric vocal, solist, membru în formaţii corale sau profesor de canto. Obiectivele acestuia sunt coordonarea unitară a activităţilor privind concepţia, conţinutul şi metodologia specifică pregătirii în profesia de artist liric, respectiv profesor de cânt reflectate în planurile de învăţământ ale programelor de studiu, în fişele disciplinelor şi în activităţile didactice de curs, seminar şi practică artistică şi pedagogică; atingerea unor nivele ridicate de performanţă şi eficienţă, în concordanţă cu standardele internaţionale ale specializării; implementarea soluţiilor de modernizare a învăţământului artistic muzical şi de sprijinire a reformei acestuia care să aibă ca efect creşterea profesionalismului pedagogic şi de specialitate al cadrelor didactice universitare din catedră; conlucrarea permanentă cu cadrele didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar, precum şi cu specialişti din domeniul muzical; organizarea şi desfăşurarea activităţilor de perfecţionare a pregătirii de specialitate psihopedagogică; promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniu prin concerte, festivaluri, publicaţii, contracte de cercetare, consultanţă, sesiuni ştiinţifice, spectacole editarea de cursuri, manuale, îndrumătoare didactice etc.; participarea la dezvoltarea locală, regională şi naţională prin implicarea efectivă a activităţilor desfăşurate în viaţa culturală şi educaţională a comunităţii.

Domeniu
Arte
Domeniu de licenta/master
Muzică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Istoria muzicii
 • Teorie Solfegiu - Dictat
 • Arta actorului
 • Canto
 • Dramaturgie muzicală
 • Acompaniament canto
 • Practică artistică
 • Informaţie muzicală pe computer
 • Limba străină (engleză)
 • Pian complementar
 • Discipline opționale (Ansamblu Folcloric
 • Ansamblu coral
 • Educaţie fizică)
 • Discipline facultative ( Limba străină: italiană
 • germană
 • Instrument secundar
 • Muzicoterapie
 • Istoria Artelor)
 • Istoria muzicii
 • Forme şi analize muzicale
 • Teorie Solfegiu - Dictat
 • Canto
 • Operă
 • Acompaniament canto
 • Acompaniament operă
 • Armonie
 • Folclor
 • Practică artistică
 • Limba străină (engleză)
 • Practica de specialitate
 • Discipline opționale (Ansamblu Folcloric
 • Ansamblu coral
 • Educaţie Fizică)
 • Discipline facultative (Limba străină: italiană
 • germană
 • Instrument secundar
 • Muzicoterapie
 • Istoria artelor)
 • Istoria muzicii
 • Forme şi analize muzicale
 • Teorie Solfegiu - Dictat
 • Canto
 • Operă
 • Lied-oratoriu
 • Acompaniament canto
 • Acompaniament lied-oratoriu
 • Acompaniament operă
 • Armonie
 • Practică artistică
 • Discipline opționale (Ansamblu Folcloric
 • Ansamblu coral)
 • Discipline facultative (Limba străină: italiană
 • germană
 • Instrument secundar
 • Muzicoterapie
 • Istoria artelor)
 • Teorie – Solfegiu – Dictat
 • Introducere în managementul artistic
 • Canto
 • Lied-oratoriu
 • Polifonie
 • Acompaniament canto
 • Acompaniament lied-oratoriu
 • Operă
 • Acompaniament operă
 • Practică artistică
 • Stagiu de elaborare a lucrării de licenţă
 • Discipline opționale (Ansamblu Folcloric
 • Ansamblu coral)
 • Discipline facultative (Limba străină: italiană
 • germană
 • Instrument secundar
 • Muzicoterapie
 • Istoria artelor)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Arte, în Oradea

Facultatea de Arte

Misiunea Facultăţii de Arte poate fi sintetizată după cum urmează: -pregătirea de specialişti în domeniul artistic pentru un domeniu ce se doreşte a se integra în structurile cultural-artistice europene; -transmiterea de cunoştinţe din domeniu studenţilor, în strânsă legătură cu cele mai importante caracteristici ale cerinţelor pieţei artistice actuale; -pregătirea studenţilor în domeniul cercetării pentru diferite sfere de activitate; -formarea unor abilităţi de apropiere a tinerilor absolvenţi de sistemul administrativ-cultural românesc şi de sistemele europene în vederea aplicării în practică a cunoştinţelor dobândite; -asigurarea cu cadre didactice specializate a învăţământului preuniversitar; -perfecţionarea absolvenţilor pentru studii aprofundate (masterat) şi studii doctorale; -perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (definitivat, grad I şi II); -perfecţionarea specialiştilor din unităţile artistice prin cursuri post universitare organizate în cadrul facultăţii sau în cadrul instituţiilor de spectacole, la cerere; -activitate de cercetare fundamentala si de cercetare contractuala prin programele cu finanţare guvernamentală si europeană; -asigurarea cu carte de specialitate în diferite domenii a specialiştilor din domeniul artistic.

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer