Despre program

 • abordarea unitară a turismului rural și agroturismului pe direcție inginerească.
 • formare de ingineri specialiști în strategii și planuri de dezvoltare în sfera serviciilor rurale (turism rural și agroturism, consultanță agricolă, etc.).

Obiective programului de studii sunt axate pe:

 • identificarea și gestionarea resurselor turistice rurale, în vederea valorificării lor eficiente;
 • formare de specialiștii din domeniul managementului economic și strategic al fermelor agroturistice;
 • accesarea fondurilor pentru punerea în valoare a resurselor turistice rurale;
 • formare de specialiști capabili să desfășoare activitatea pe axa turismului rural, precum și a echipamentelor specifice pensiunilor turistice rurale;
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IFR - cu frecvență redusă
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Fizică
 • Informatică aplicată
 • Limbi moderne
 • Bazele economiei
 • Analiză matematică
 • Silvicultură şi produse ale pădurii
 • Statistică economică
 • Chimia alimentelor
 • Grafică asistată de calculator
 • Practică
 • Discipline opționale (Tehnologii agricole vegetale
 • Baza energetică a agriculturii
 • Produse agricole animale
 • Construcţii agroturistice
 • Pratologie)
 • Discipline facultative (Sport
 • Fondul natural şi antropic al turismului
 • Turism cultural
 • Filosofie)
 • Bazele turismului
 • Bazele managementului
 • Merceologie
 • Horticultură
 • Sociologie
 • Drept comunitar
 • Bazele marketingului
 • Contabilitate
 • Economie agrară
 • Procesarea produselor agroalimentare
 • Managementul resurselor umane
 • Practică
 • Discipline opționale (Utilaje tehnologice
 • Geografia turismului și resurse turistice
 • Turism cinegetic
 • Legislaţie în agroturism
 • Cultura plantelor medicinale şi melifere
 • Finanţare şi creditare
 • Amenajarea agroturistică a teritoriului)
 • Discipline facultative (Metode de cercetare în alimentaţie publică şi agroturism
 • Metode de prospectare a pieței)
 • Marketing în alimentație publică și agroturism
 • Tehnici culinare și produse de patiserie
 • Alimentaţie publică
 • Agroturism
 • Management financiar
 • Economia procesării produselor agricole
 • Costuri
 • preţuri şi tarife
 • Gastronomie
 • Protecţia consumatorului
 • Comunicare
 • Practică
 • Discipline opționale (Logistică în agroturismul internaţional
 • Inginerie şi servicii de consultanţă
 • Ecoturism
 • Instituţii
 • mecanisme şi terminologii comunitare în turism
 • Tehnici de promovare a agroturismului
 • Ambalaje şi design)
 • Discipline facultative ( Ecoeconomie
 • Retail)
 • Analiză economico-financiară
 • ngineria şi managementul investiţiilor
 • Managementul fermelor agroturistice
 • Economie agroturistică
 • Comportamentul consumatorului
 • Ingineria şi managementul proiectelor
 • Dezvoltare rurală şi amenajarea teritoriului
 • Managementul calităţii
 • Strategii manageriale
 • Practică pt. întocm. pr. de diplomă
 • Susţinerea proiectului de diplomă
 • Discipline opționale (Economia mediului
 • Finanţări comunitare
 • Negociere în agroturism
 • Inginerie şi servicii în agroturism
 • Audit financiar
 • Asigurări şi reasigurări)
 • Discipline facultative (Limbi moderne
 • Plan de afaceri)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Agricole, în Timisoara

Facultatea de Management și Turism Rural

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara are misiunea: De a forma specialişti, care să se poată integra rapid într-un mediu concurenţial, printr-o mare capacitate de adaptare la competiţie, schimbare şi inovaţie didactică; De cercetare ştiinţifică în domeniul dezvoltării rurale, la nivelul performanţelor contemporane, prin realizarea de proiecte ştiinţifice de mare interes şi înscrierea universităţii în circuitul internaţional de valori; De consultanţă prin intermediul extensiei universitare.

Informatii despre Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer