Despre program

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara are misiunea: De a forma specialişti, care să se poată integra rapid într-un mediu concurenţial, printr-o mare capacitate de adaptare la competiţie, schimbare şi inovaţie didactică; De cercetare ştiinţifică în domeniul dezvoltării rurale, la nivelul performanţelor contemporane, prin realizarea de proiecte ştiinţifice de mare interes şi înscrierea universităţii în circuitul internaţional de valori; De consultanţă prin intermediul extensiei universitare.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Matematici speciale
 • Fizică I
 • II
 • Chimie organică I
 • Ecologie şi protecţia mediului
 • Informatică aplicată
 • Chimie anorganică şi analitică I
 • II
 • Educaţie fizică şi sport I
 • II
 • Grafică asistată de calculator
 • Chimie fizică şi coloidală
 • Chimia alimentelor
 • Elemente de inginerie electrică
 • Elemente de inginerie mecanică
 • Discipline opționale (Limbi străine – engleză
 • franceză
 • germană I
 • II)
 • Discipline facultative (Mărimi şi sisteme de unităţi de măsură
 • Psihologia educației
 • Pedagogie I)
 • Microbiologie generală
 • Inocuitatea produselor alimentare I
 • II
 • Chimie organică II
 • Ambalarea
 • etichetarea şi designul în industria alimentară
 • Coloizi în industria alimentară
 • Biochimie
 • Operaţii unitare în industria alimentară I
 • II
 • Microbiologie specială
 • Tehnologii generale în industria alimentară
 • Principiile nutriţiei umane
 • Practică de domeniu
 • Discipline opționale (Limbi străine – engleză
 • franceză
 • germană III
 • IV)
 • Discipline facultative (Educație fizică I
 • II
 • Istoria culturii şi civilizaţiei alimentare
 • Pedagogie II
 • Didactica specializării
 • Materii prime animale şi vegetale)
 • Protecția și conservarea biodiversității mediului
 • Auditul mediului
 • Utilaje în industria alimentară I
 • II
 • Managementul calității
 • Tehnici de investigare a factorilor de mediu
 • Atmosfera și calitatea mediului
 • Tehnologii ale produselor alimentare de origine vegetală I
 • II
 • Tehnologii ale produselor alimentare de origine animală I
 • II
 • Analiza produselor alimentare
 • Autentificarea alimentelor şi decelarea falsificărilor
 • Practică de specialitate
 • Discipline opționale (Limbi străine – engleză
 • franceză
 • germană V
 • Inspecţia şi legislaţia mediului
 • Metode de control operativ în protecţia consumatorului
 • Etică și integritate academică)
 • Discipline facultative (Limbă străină pentru procesatori alimentari
 • Biologie moleculară
 • Structuri productive integrate în industria alimentară
 • Managementulul clasei de elevi
 • Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică in invătămantul preuniversitar obligatoriu I
 • II
 • Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole
 • Zoonoze
 • Reziduri anorganice şi organice în produsele agroalimentare
 • Enzimologie şi recepturi alimentare dietetice)
 • Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale
 • Principii şi metode de conservare a produselor alimentare
 • Merceologia produselor alimentare
 • Comportamentul consumatorului
 • Aditivi şi ingrediente în industria alimentară
 • Controlul si expertiza produselor alimentare I
 • II
 • Management
 • Marketing
 • Factori de protecţie în industria alimentară
 • Siguranţă si securitatea alimentară în protecţia consumatorului
 • Politici şi strategii globale de securitate alimentară
 • Elaborarea Proiectului de diplomă
 • Practică pentru Proiectul de diplomă
 • Discipline opționale (Agenţi poluanţi şi impactul lor asupra mediului şi consumatorului
 • Metode si tehnici de analiza instrumentală)
 • Discipline facultative (Norme de tehnica securităţii muncii şi protecţia împotriva incendiilor
 • Gestiunea produselor alimentare
 • Optimizarea tehnologiilor alimentare
 • Procesarea vânatului
 • Servicii de catering
 • Surse de radiaţii şi tehnici de protecţie
 • Analiza şi sinteza proceselor tehnologice)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Agricole, în Timisoara

Facultatea de Inginerie Alimentară

Facultatea de Inginerie Alimentară s-a înfiinţat în 2002 pe structura Colegiului Universitar Tehnic, continuând tradiţia învăţământului cu profil alimentar care funcţionează în Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava din 1977. În prezent facultatea funcţionează cu 11 programe de studii adaptate la cerinţele pieţii forţei de muncă şi racordate la principiile şi normele valabile în domeniul producţiei şi controlului alimentelor.

Strada Universității, Nr. 13, Suceava

Informatii despre Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer