Despre program

Formarea de ingineri agronomi specializați în protecția plantelor capabili să conceapă și să aplice strategii de protecție a plantelor specifice sistemelor de agricultură.

Obiectivele generale, legate de planul general al calificării de inginer agronom:

 • cunoașterea factorilor abiotici și biotici care condiționează producția agricolă în general și a producției culturilor în sistem ecologic de realizare;
 • cunoașterea biologiei organismelor vegetale din ecosistemele agricole relevante pentru agricultura durabilă;
 • cunoașterea elementelor de biochimie, genetică și fiziologie vegetală ce intervin în relațiile dintre plante pe de o parte și agenții patogeni și daunători pe de altă parte;
 • cunoașterea procedeelor matematice, statistice și informaționale de determinare cantitativă și calitativă a atacului agenților patogeni și dăunătorilor din culturile agricole;
 • cunoașterea bazei energetice și utilajelor folosite în agricultură cu accent pe cele utilizate în protecția plantelor;
 • însușirea tehnologilor de producție integrată a plantelor agricole;
 • cunoașterea raporturilor dintre producția agricolă și sectoarele adiacente, a unor elemente financiar contabile, juridice, de relații cu publicul, etc
Domeniu de licenta/master
Agronomie
Specializare
Protecţia plantelor
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Biofizică şi agrometeorologie
 • Baza energetică şi maşini agricole
 • Botanică
 • Matematică și statistică
 • Informatică
 • Pedologie
 • Introducerea în practica agricolă
 • Microbiologie
 • Limbi străine (germană
 • franceză
 • engleză)
 • Practică
 • Topografie şi desen tehnic
 • Pedologie
 • Biochimie
 • Botanică
 • Baza energetică şi maşini agricole
 • Discipline facultative (Psihologia educaţiei
 • Educație fizică
 • Pedagogie I
 • Originea și diversitatea specilor de plante cultivate
 • Conducerea tractorului)
 • Agrotehnică
 • Managementul proiectului
 • Terminologie în agricultură
 • Teledetecţie și GIS
 • Măsuri de finanțare pentru agricultură
 • Etnologie şi folclor
 • Agrochimie
 • Baza energetică şi maşini agricole
 • Îmbunătăţiri funciare
 • Fiziologia plantelor
 • Cadastru funciar
 • Educație fizică I
 • II
 • Sisteme de agricultură
 • Didactica specialităţii
 • Resurse de sol
 • Pedologie ameliorativă
 • Practică
 • Agrotehnică
 • Agrochimie
 • Ecoeconomie
 • Genetică
 • Ecologie şi protecţia mediului
 • Tehnica experimentală
 • Comunicare profesională
 • Fitopatologie I
 • Instruire asistată de calculator
 • Ecoturism
 • Etică și integritate academică
 • Nutriție protectivă
 • Colect. prep. şi cond mat ento şi fitop
 • Acarieni
 • nematozi și entomofagi
 • Management
 • Virozele și bacteriozele plantelor
 • Entomologie
 • Ameliorarea plantelor
 • Herbologie specială
 • Pr. ped. în înv.preuniv.obligat I
 • II.
 • Virozele și bacteriozele plantelor
 • Comunicare profesională
 • Managementul clasei de elevi
 • Irigarea culturilor
 • Bioterapie vegetală
 • Practică
 • Entomologie specială
 • Acarieni
 • nematozi și entomofag
 • Fitotehnie
 • Economie rurală
 • Protecţia plantelor tropicale
 • Fitofarmacie
 • ecotox și securitatea producției vegetale I
 • II
 • Protecţia pădurilor
 • Fitopatologie II
 • Marketing
 • Sisteme de producţie integrată
 • Prognoză avertizare şi carantină fitosanitară
 • Cultura plantelor furajere
 • Conducere auto
 • Practică de proiect
 • Practică de specialitate
 • Control fitosanitar
 • Protecţia produselor agricole de origine vegetale
 • Tehnologii horticole
 • Strategii de combatere nonpoluantă
 • Limbi straine II (engleză
 • franceză
 • germană)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Agricole, în Timisoara

Facultatea de Agricultură

Facultatea de Agricultură a fost înfiinţată în anul 1912. Este cea mai veche şi prestigioasă instituţie romanească de învăţământ universitar agricol. A acordat prima diplomă de inginer agronom din România. Misiunea de bază a facultăţii este aceea de formare a specialiştilor pentru unul din cele mai complexe domenii ale economiei naţionale. Aceştia vor avea o bogată pregătire teoretică şi practică, fiind capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din agricultura românească. De asemenea, prin cunoştinţele dobândite vor putea exercita funcţii de management şi marketing, exploatare a utilajelor specifice, protecţia plantelor etc. Toate acestea în conformitate cu noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu noile cerinţe europene. Totodată, viitorii absolvenţi ai facultaţii sunt instruiţi pentru activitatea de cercetare, pedagogie şi metodică pentru a deveni cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar. O altă misiune a facultăţii este şi aceea de pregătire continuă a absolvenţilor prin masterat, doctorat sau alte specializări postuniversitare. Realizarea misiunii se bazează pe îndeplinirea următoarelor obiective: - asigurarea numărului de studenţi corespunzător bazei tehnico - materiale şi nivelului de absorbţie al pieţei cu forţă de muncă; - dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico - materiale pentru învăţământ şi cercetare; - creşterea calităţii procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice, prin asigurarea spaţiilor de învăţământ, laboratoare de cercetare, ateliere de proiectare, câmpuri şi loturi experimentale, mijloace de informatizare, biblioteci, cât şi generalizarea sistemului concurenţial privind licitarea unor programe de cercetare pe plan local, naţional şi internaţional; - conservarea, dezvoltarea, aplicarea şi răspândirea creaţiei ştiinţifice în domeniul agricol, inginerie alimentara, stiinte economice, biologie; - specializarea postuniversitară a absolvenţilor prin masterat şi doctorat; - perfecţionarea activităţii didactico-metodice a absolventilor nostri care vor deveni cadre didactice în gimnazii şi licee agroindustriale, licee de cultură generală, universităţi; - actualizarea instruirii absolventilor din zona de influenţă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, prin cursuri de specializare; - acordarea de consultanţă agenţilor economici în domeniul producţiei agricole şi a celei colaterale; - ameliorarea continuă a activităţilor şi performanţelor prin valorificarea experienţei universităţilor şi centrelor de cercetare de referinţă din ţară şi străinătate în domeniul producţiei agricole.
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3

Informatii despre Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer