Despre program

Include cursuri suport de matematică, cursuri fundamentale de informatică: structuri de date și algoritmi, limbaje de programare (C, C++, Java, C#, limbaje non-procedurale), baze de date (SQL, PL/SQL, Oracle), dezvoltare de aplicații web (HTML, CSS, Java Script, XML, JSP, ASP.NET), administrare de rețele (Unix, Windows) și o bogată activitate de realizarea de proiecte individuale sau în echipă.

Domeniu de licenta/master
Informatică
Specializare
Informatică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră
 • Analiză
 • Logică matematică şi computaţională
 • Programare procedurală
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Algoritmi şi structuri de date
 • Geometrie
 • Limbaje formale şi automate
 • Programare orientată pe obiecte
 • Algoritmica grafurilor
 • Educație fizică și metodică (facultativ)
 • Limba străină (facultativ)
 • Matematică pentru aducere la nivel (facultativ)
 • Informatică pentru aducere la nivel (facultativ)
 • Pregătire pentru concursuri de informatică (facultativ)
 • Geometrie computaţională
 • Calculabilitate şi complexitate
 • Tehnici avansate de programare
 • Probabilitati si statistica
 • Tehnici Web
 • Sisteme de operare
 • Reţele de calculatoare
 • Inteligenţă artificială
 • Baze de date
 • Programare avansata pe obiecte
 • Programare logică
 • Metode de dezvoltare software
 • Educație fizică și metodică (facultativ)
 • Limba străină (facultativ)
 • Pregătire pentru concursuri de informatică (facultativ)
 • Introducere in robotică cu Arduino (facultativ)
 • Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale
 • Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date
 • Dezvoltarea aplicaţiilor Web
 • Tehnici de simulare
 • Programare declarativă
 • Calcul numeric
 • Tehnici de optimizare
 • Ingineria programării
 • Criptografie şi securitate
 • Tehnici de compilare
 • Opţional
 • Practică
 • Activitate de cercetare în vederea elaborarării lucrării de licență
 • Examen de licenţă
 • Calcul științific (facultativ)
 • Astronomie (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Bucuresti

Facultatea de Matematică şi Informatică

Profilul universitar se conturează la Brașov în 1960, anul în care ia ființă Facultatea de Matematică, componentă a Institutului Pedagogic din Brașov, alături de facultățile de Științe Naturale, Fizică-Chimie și Muzică (apărută ulterior). În 1971 învățământul superior brașovean se restructurează sub denumirea de Universitatea din Brașov, devenită în 1991 Universitatea Transilvania din Brașov. În cadrul acesteia, specializările din domeniul matematic și informatic, cu durata studiilor de 4-5 ani funcționează succesiv în cadrul Facultății de Matematică și Informatică (1971-1974), Facultății de Științe (1974-1978), Facultății de Matematică (1978-1987), Facultății de Științe (1990-2001) și respectiv Facultății de Matematică și Informatică (din 2001). Sunt organizate studii de masterat în matematică și informatică (din 1995).

Din anul 2005 se trece la restructurarea tip Bologna a învățământului matematic și informatic. Noua organizare cuprinde ciclul de Licență (3 ani), ciclul de Masterat (2 ani) și ciclul de Doctorat (3 ani). Facultatea organizează 4 programe acreditate de Licență - învățământ de zi (Matematică Informatică, Informatică, Informatică aplicată în limba germană, Informatică aplicată), 3 programe de Masterat Bologna și un program de Licență Informatică ID - învățământ la distanță. În facultate activează în prezent 5 conducători de doctorat.

Str. Iuliu Maniu, nr. 50, Brașov, România

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer