Despre program

Specializarea oferă practică și cercetare la Orșova (Județul Mehedinți) și la Sfântu Gheorghe (Județul Tulcea), practică profesională la diverse stații meteorologice și hidrologice din țară, aplicații practice itinerante pe trasee de mare interes geografic și practici de vară staționare pentru inițierea în munca de cercetare meteorologică și hidrologică. Programul de învățământ al studiilor de licență în specializarea Meteorologie-Hidrologie, cuprinde discipline fundamentale, discipline de specialitate și discipline facultative precum: Meteorologie și climatologie, Hidrologie și limnologie, Oceanografie. Marea Neagră, Prelucrarea datelor meteorologice și hidrologice, Gospodărirea apelor, Topoclimatologie și agrometeorologie, Fenomene de risc climatic și hidrologic, Biometeorologie/Climatologie medicală, Meteorologie sinoptică /Prognoze meteorologice, Clima și apele României, Calitatea apelor/Poluarea aerului, Climatologie și hidrologie urbană, Modelarea matematică în meteorologie și hidrologie.

Domeniu de licenta/master
Geografie
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Topografie
 • Geografie fizică generală
 • Meteorologie
 • Hidrologie (generală şi ape subterane)
 • Geografie economică
 • Oceanografie
 • Geografia mărilor și oceanelor
 • Măsurători și calcule în meteorologie
 • Discipline complementare (Geinformatică
 • Geologie generală
 • Limba străină
 • Educație fizică
 • Practică suplimentară)
 • Aplicație practică
 • Cartografie
 • Geografie umană generală
 • Climatologie
 • Hidrologie (potamologie şi limnologie)
 • Geografia Mării Negre
 • Geografia activităților
 • industriale
 • Geografia resurselor naturale
 • Măsurători și calcule în hidrologie
 • Discipline complementare (Teledetecție
 • Sisteme informaționale geografice – GIS
 • Cartografie digitală
 • Geologia României
 • Limba străină
 • Educație fizică
 • Practică suplimentară)
 • Geomorfologie (morfosculptură)
 • Geografia solurilor
 • Geografia populaţiei
 • Topoclimatologie
 • Fenomene atmosferice și climatice de risc
 • Hidrometrie și baze de date
 • Discipline complementare (Geografia resurselor energetice marine
 • Limbă străină
 • Educație fizică
 • Practică suplimentară)
 • Practică profesională
 • Geomorfologie (climatică și fluviatilă)
 • Biogeografie
 • Geografia așezărilor umane
 • Geografia habitatului uman
 • Agroclimatologie
 • Fenomene hidrice de risc
 • Biometrologie
 • Geografia Europei
 • Medii geografice europene
 • Discipline complementare (Prognoze hidrologice
 • Limbă străină
 • Educație fizică
 • Practică suplimentară
 • Hidrogeologie)
 • Geografia mediului
 • Geografia fizică a României
 • Geografia umană a României
 • Geografia mediului
 • Meteorologie sinoptică
 • Gospodărirea apelor
 • Climatologie urbană
 • Geografia regională a României (Carpați și subcarpați)
 • Dinamica râurilor
 • Discipline complementare (Atmosfera și calitatea aerului
 • Practică suplimentară)
 • Practică în vederea elaborării lucrării de licență
 • Geografia fizică a României (climă
 • ape
 • vegetație
 • soluri)
 • Geografie economică a României
 • Prognoze meteorologice
 • Calitatea apelor
 • Hidrologie urbană
 • Geografia regională a României (dealuri
 • podișurile și câmpiile)
 • Geografia continentelor extraeuropene
 • Medii geografice extraeuropene
 • Discipline complementare (Hidrobiologie
 • Protecția mediului în România
 • Climate extreme)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Bucuresti

Facultatea de Geografie

Cu toate că este o facultate tânăra în peisajul românesc, Facultatea de Geografie are deja o recunoaştere naţională, având o activitate susţinută în toate direcţiile de cercetare şi educaţie. În ultimii ani, odată cu creşterea numărului de studenţi a crescut şi importantă acestei facultăţi în cadrul universităţii.

str. Bodoni Sandor, Nr.3-5 TARGU MURES, ROMANIA

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer