Despre program

Válaszd ezt a szakot, ha…

 • szereted a természetet ●kedved leled az irodai, de a terepi munkában is ●rajongsz a technikai újdonságok alkalmazásáért  ●valóban érdekel a környezetvédelem  ●meg akarod találni az ásványkincseket  ● ha kutatnál drágakövek, arany, ezüst vagy dinoszauruszok után  ●szeretsz érdekes és kevésbé ismert területeket bejárni  ●a tanulást szívesen egybekötnéd a kalandokkal

Fontosabb tantárgyak:

 • általános geológia ●ásványtan ●geokémia  ●hidrogeológia  ●kőzettan  ●őslénytan  ●szerkezeti geológia  ●rétegtan és földtörténet  ●geológiában alkalmazott számítástechnika  ●topográfia  ●műszeres anyagvizsgálat  ●földtani kutatás  ●gazdasági földtan  ●geológiai veszélyforrások  ●kőolajföldtan

Geológus karrierlehetőségek:

 • érckutató ●hidrogeológus ●környezetgeológus  ●kőolajgeológus  ●paleontológus  ●kutatógeológus  ●tanácsadó vagy szakértő kutatóvállalatoknál, állami intézményeknél, nem kormányzati szervezeteknél

Domeniu de licenta/master
Geologie
Specializare
Geologie
Tip program
Licență
Limba de predare
Maghiara
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Geologie fizică
 • Paleontologie
 • Cristalografie
 • Matematică aplicată în geologie
 • Fizică
 • Limba străină I
 • Educație fizică I
 • Geostatistică
 • Mineralogie
 • Topografie
 • Geofizică
 • Practică de specialitate 1
 • Limba străină II
 • Educație fizică II
 • Petrologie magmatică
 • Petrologie sedimentară
 • Informatică aplicată în geologie
 • Hidrogealogie
 • Geologie structurată și cartografie geologică
 • Curs opțional I
 • Curs opțional II
 • Curs opțional III
 • Stratigrafie
 • Petrologie metamorfică
 • Geochimie
 • Practică de specialitate 2
 • Pachet opțional I (Micropaleontologie
 • Microfaciesuri carbonatice)
 • Pachet opțional II (Geologia solurilor
 • Istoria științelor Pământului
 • Geotectonică
 • Paleobotanică și palinologie)
 • Geologia României
 • Metalogenie
 • Metode fizice de analiză
 • Practică pentru proiectul de licență
 • Curs opțional IV
 • Curs opțional V
 • Combustibili fosili
 • Prospecțiune și explorare geologică
 • Geologie economică
 • Elaborarea lucrării de licență
 • Curs opțional VI
 • Curs opțional VII
 • Pachet opțional III (Paleoecologie,Analiză de facies
 • Gologie marină
 • Geologia mediului)
 • Pachet opțional IV (Microtectonică
 • Roci de construcție
 • Geologia Cuaternarului
 • Carstologie)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Cluj-Napoca

Facultatea de Biologie şi Geologie

Din 1989 încoace, au avut loc numeroase schimbări în structura universității și corpul didactic a trebuit să reorganizeze procesul educațional, profilul facultății, curricula și mai ales a fost necesară diminuarea vârstei medii a personalului. Aceste schimbări s-au efectuat sub îndrumarea profesorilor activi și a celor consultanți, cu concursul conducerilor departamentelor, după consultări cu universitățile europene cu care universitatea noastră întreține relații de colaborare. Beneficiile aduse de aceste schimbări devin evidente în timp și prin intermediul feed-back-ului primit din partea studenților.

Grație fondurilor obținute de la Uniunea Europeană și prin câteva donații, au fost implementate noi facilități didactice, altele au fost recondiționate și fiecare departament a beneficiat de echipament logistic nou. În acord cu Legea Învățământului, Charta Universității și Regulamentele interne ale facultății, în anul 1996 au fost stabilite două departamente: Departamentul de Biologie și Departamentul de Geologie. Grădina Botanică, Muzeul de Zoologie (incluzând un vivariu de mare interes), precum și Muzeele de Geologie-Paleontologie și de Mineralogie, funcționează ca facilități ce fac parte integrantă din structurile facultății.

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer