Despre program

Program destinat formarii specialistilor in aparatura pentru diagnostic si tratament in Medicina

Domeniu de licenta/master
Fizică
Specializare
Fizică medicală
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Mecanică
 • Fizică moleculară şi căldură
 • Informatică
 • Analiză matematică şi algebră
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică I
 • Optică
 • Electricitate şi magnetism
 • Biofizică generală
 • Oscilații și unde
 • Practică de specialitate
 • Limba engleză II
 • Educaţie fizică
 • Chimie generală
 • Chimie analitică
 • Istoria fizicii
 • Anatomia şi fiziologia omului
 • Biochimie Obligatorie
 • Fizica atomului şi moleculei
 • Limba engleză III
 • Educaţie fizică
 • Termodinamică şi fizică statistică Obligatorie
 • Fizica nucleului
 • Laseri. Aplicații în medicină
 • Practică de specialitate
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică
 • Electrodinamică
 • Mecanică cuantică
 • Prelucrarea datelor experimentale
 • Modele şi modelare în fizică
 • Fizica fluidelor
 • Biometeorologie
 • Limbaje de programare
 • Instrumentație virtuală
 • Spectroscopie cu aplicații biomedicale
 • Detectori
 • dozimetrie şi radioprotecţie
 • Aparatură medicală
 • Fizica solidului şi semiconductori
 • Electronică
 • Tehnici de diagnoză și tratament cu ultrasunete
 • Modelarea numerică şi analogică a proceselor biologice
 • Elaborare lucrare licenţă
 • Fizica plasmei
 • Particule elementare
 • Metode radiologice de tratament
 • Radiologie şi imagistică medicală
 • Tehnici de măsurare în fizică
 • Măsurări electrice și electronice
 • Etică profesională și proprietate intelectuală

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Galati

Facultatea de Ştiinţe și Mediu

Facultatea de Ştiinţe şi Mediu face parte din Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi şi pregăteşte cadre didactice şi specialişti în domeniile: matematică, informatică, fizică, chimie şi ştiinţa mediului. Eforturile întregii comunităţi academice sunt orientate spre perfecţionarea continuă a calităţii proceselor de predare / învăţare, cercetare ştiinţifică şi a serviciilor profesionale. Scopul Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu este realizarea idealului educaţional al societăţii întemeiat pe tradiţiile umaniste universale, valorile democraţiei şi aspiraţiile individuale prin: • asigurarea însuşirii de către studenţi a conţinuturilor ştiinţifice, integrarea valorilor culturii naţionale şi universale; • formarea şi dezvoltarea capacităţii profesionale a studenţilor şi a abilităţilor practice ale acestora; • promovarea activităţii de cercetare ştiinţifică în rândul cadrelor didactice şi al • studenţilor; • educarea tinerilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi toleranţei, al schimbului liber de opinii. Facultatea de Ştiinţe şi Mediu promovează următoarele valori: • competenţa profesională; • integritatea morală; • cultura şi spiritul civic; • respectul faţă de muncă, persoane, comunitate; • creativitate, dinamism şi personalitate; • armonizarea interesului individual cu cel colectiv; • integrarea în structurile educaţionale europene. Pe baza acestora Facultatea de Ştiinţe şi Mediu are următoarele obiective: • îmbunătăţirea continuă a serviciilor educaţionale: • adaptarea permanentă a competenţelor profesionale ale absolvenţilor la cerinţele unei societăţi moderne şi ale unei pieţi a muncii dinamice; • restructurarea programelor de studiu şi a specializărilor în concordanţă cu sistemul european; • armonizarea activităţii de predare cu cea de cercetare în cadul ciclului de master şi dezvoltarea unei şcoli doctorale în domeniile specificate; • promovarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare moderne în procesul de învăţământ; • dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale; • integrarea instituţională în spaţiul comun universitar european; • dezvoltarea cercetării ştiinţifice universitare; • implicarea extinsă a facultăţii în proiecte de dezvoltare socială, economică, culturală. la nivel regional şi naţional, prin activităţi susţinute de formare continuă, transfer tehnologic, expertiză, consultanţă: • participarea activă la programele Comunităţii Europene; • creşterea eficienţei managementului; • promovarea unor sisteme şi mecanisme complexe de asigurare a calităţii educaţiei la nivelul facultăţii; • crearea şi dezvoltarea unei culturi instituţionale care să încurajeze implicarea întregii comunităţi academice în implementarea sistemului de management al calităţii.

Galati, Str. Domneasca, nr. 111

Informatii despre Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer