Facultatea de Ştiinţe și Mediu

Facultatea de Ştiinţe şi Mediu face parte din Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi şi pregăteşte cadre didactice şi specialişti în domeniile: matematică, informatică, fizică, chimie şi ştiinţa mediului. Eforturile întregii comunităţi academice sunt orientate spre perfecţionarea continuă a calităţii proceselor de predare / învăţare, cercetare ştiinţifică şi a serviciilor profesionale. Scopul Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu este realizarea idealului educaţional al societăţii întemeiat pe tradiţiile umaniste universale, valorile democraţiei şi aspiraţiile individuale prin: • asigurarea însuşirii de către studenţi a conţinuturilor ştiinţifice, integrarea valorilor culturii naţionale şi universale; • formarea şi dezvoltarea capacităţii profesionale a studenţilor şi a abilităţilor practice ale acestora; • promovarea activităţii de cercetare ştiinţifică în rândul cadrelor didactice şi al • studenţilor; • educarea tinerilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi toleranţei, al schimbului liber de opinii. Facultatea de Ştiinţe şi Mediu promovează următoarele valori: • competenţa profesională; • integritatea morală; • cultura şi spiritul civic; • respectul faţă de muncă, persoane, comunitate; • creativitate, dinamism şi personalitate; • armonizarea interesului individual cu cel colectiv; • integrarea în structurile educaţionale europene. Pe baza acestora Facultatea de Ştiinţe şi Mediu are următoarele obiective: • îmbunătăţirea continuă a serviciilor educaţionale: • adaptarea permanentă a competenţelor profesionale ale absolvenţilor la cerinţele unei societăţi moderne şi ale unei pieţi a muncii dinamice; • restructurarea programelor de studiu şi a specializărilor în concordanţă cu sistemul european; • armonizarea activităţii de predare cu cea de cercetare în cadul ciclului de master şi dezvoltarea unei şcoli doctorale în domeniile specificate; • promovarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare moderne în procesul de învăţământ; • dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale; • integrarea instituţională în spaţiul comun universitar european; • dezvoltarea cercetării ştiinţifice universitare; • implicarea extinsă a facultăţii în proiecte de dezvoltare socială, economică, culturală. la nivel regional şi naţional, prin activităţi susţinute de formare continuă, transfer tehnologic, expertiză, consultanţă: • participarea activă la programele Comunităţii Europene; • creşterea eficienţei managementului; • promovarea unor sisteme şi mecanisme complexe de asigurare a calităţii educaţiei la nivelul facultăţii; • crearea şi dezvoltarea unei culturi instituţionale care să încurajeze implicarea întregii comunităţi academice în implementarea sistemului de management al calităţii.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Ştiinţe și Mediu
Galati, Str. Domneasca, nr. 111

Informații despre Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer