Filologie clasică (Limba latină A – Limba greacă veche B)

Despre program

Specializarea filologie clasică (limba latină şi limba greacă veche) funcţionează sub egida Catedrei de Limbi Clasice, Italiană şi Spaniolă din cadrul Facultăţii de Litere.

In sistemul naţional de învăţământ, specializarea filologie clasică se încadrează în domeniul de studii universitare de licenţă Limbă şi literatură din domeniul fundamental Ştiinţe umaniste, conform Hotărârii de Guvern nr. 1175 din 06.09.2006, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 769 din 11.09.2006, privind organizarea studiilor universitare de licenţă.

Filologia clasică (limba latină şi limba greacă veche) are în istoria învăţământului din Moldova o vechime multiseculară. Limbile clasice s-au predat în şcoli ecleziastice şi laice moldoveneşti precum: Schola latina de la Cotnari (sec. XVI), şcoala de pe lângă Mănăstirea "Trei Ierarhi"- înfiinţată de Vasile Lupu (sec. XVII), Şcoala Catolică şi Academia Mihăileană (sec. XIX).

Domeniu de licenta/master
Limbă şi literatură
Specializare
Filologie clasică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în lingvistică
 • Introducere în teoria literaturii
 • Introducere în literatura comparată
 • Introducere în metodologia cercetării științifice și în utilizarea noilor tehnologii informatice
 • Cultura
 • civilizație și practica limbii latine
 • Cultura și civilizație (Conversație
 • Practica limbii
 • Practica textului)
 • Cultura
 • civilizație și practica limbii greaca veche / textului B
 • Limba latină (Structura limbii latine) A
 • Literatura latină (Perioada literaturii latine timpurii) A
 • Practica limbii latine (Practica textului)
 • Limba greacă veche (Structura limbii grecești) B
 • Literatura greacă veche (Perioada arhaică) B
 • Practica limbii grecești (B): (Practica limbii
 • Practica textului)
 • Educație fizică
 • Limba latină (Structura limbii latine) A
 • Literatura latină (Perioada clasică - retorica și filosofia) A
 • Practica limbii latine (A) (Practica limbii
 • Practica textului)
 • Limba greacă veche (Structura limbii grecești vechi) B
 • Literatura greaca veche (Perioada clasică - retorica și filosofia) B
 • Practica limbii grecești (B) (Practica limbii
 • Practica textului
 • Limba latină (Structura limbii latine) A
 • Literatura latină (Perioada clasică - poezia și proza istorică) A
 • Limba greacă veche (Structura limbii grecești vechi) B
 • Literatura greacă veche (Perioada clasică - tragedia și comedia) B
 • Opțional: Mitologie generală / Introducere în traductologie
 • Practica de specialitate
 • Limba latină (Structura limbii latine) A
 • Literatura latină (Perioada clasică și perioada Antichității târzii) A
 • Curs opțional: Limba latină creștină
 • Limba greacă veche (Structura limbii grecești vechi) B
 • Literatura greacă veche (Perioada elenistică și romană) B
 • Curs opțional: Limba greacă veche biblică și patristică
 • Limba latină (Istoria limbii latine) A
 • Literatura latină (Perioada Antichității târzii) A
 • Limba greacă veche (Istoria limbii grecești vechi și elemente de epigrafie) B
 • Literatura greacă veche (Perioada elenistică și romană) B
 • Opțional: Limbă și cultură modernă/literatură și cultură modernă
 • Practică pentru elaborarea lucrării de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer