Despre program

Facultatea de Drept este una dintre cele mai vechi facultăţi ale Universităţii din Bucureşti. Cadrele didactice, mari personalităţi ale vieţii ştiinţifice, dar şi multe cu activitate politică prodigioasă, lucrează în catedrele tradiţionale: catedra de drept public, catedra de drept privat şi catedra de drept penal.

Structura activităţilor a fost adaptată la cele mai recente cerinţe de modernizare a învăţământului, cu particularităţile specifice domeniului juridic, s-au perfecţionat planurile de învăţământ, programele analitice ale disciplinelor, metodele de instruire. Participanţii la formele de învăţământ organizate (licenţă, master, doctorat, studii postuniversitare de specialitate) sunt din ce în ce mai numeroşi, dar şi mai exigenţi faţă de conţinutul şi calitatea cursurilor.

Activitatea de cercetare beneficiază şi de o structură organizatorică adecvată, în cadrul facultăţii funcţionând centre de cercetare (Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Politice, Centrul de Drepturile Omului, Centrul de Drept Social Comparat, Centrul de Drept European, Centrul de Teoria Generală a Dreptului şi de Drepturi Noi, Centrul de studii în domeniul Dreptului Proprietăţii Intelectuale) în care se organizează multiple activităţi ştiinţifice: sesiuni şi conferinţe internaţionale, dezbateri, mese rotunde, seminarii practice, studii de caz, procese experimentale, seminarii metodologice, şcoli internaţionale, şcoli de vacanţă, concursuri de pledoarii şi eseuri, lansări de reviste etc. O atenţie deosebită este acordată seriei Drept a Analelor Universităţii din Bucureşti. Studiile şi articolele revistei se constituie ca cercetare ştiinţifică fundamentală având ca obiect principalele instituţii juridice precum şi soluţii ale instanţelor judecătoreşti româneşti şi internaţionale.

Dotările facultăţii s-au îmbunătăţit simţitor, atât în laboratorul de criminalistică, dar mai ales în planul tehnologiilor informaticii şi comunicaţiilor; toţi studenţii şi întreg personalul didactic şi nedidactic au căsuţe poştale găzduite pe echipamentele din laboratoarele de informatică, beneficiind, în plus, şi de avantajele unui sistem de comunicare electronică intern prin care se scurtează timpul şi efortul de comunicare a mesajelor, anunţurilor generale sau personale/pe grupuri, dar şi a temelor de seminar,  bibliografiilor sau a altor documente necesare procesului didactic.

Facultatea desfăşoară cooperări fructuoase cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, încercând să participe cu succes în efortul naţional de integrare în lumea academică mondială.

Domeniu de licenta/master
Drept
Specializare
Drept
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Drept civil. Teoria generală
 • Teoria generală a dreptului
 • Drept constituţional
 • Introducere în dreptul roman
 • Istoria dreptului românesc
 • Organizarea şi etica profesiilor juridice
 • Drept civil. Persoanele
 • Drept administrativ I
 • Instituţii politice
 • Drept roman. Teoria obligaţiilor
 • Doctrine juridice
 • Limba străină (engleză
 • franceză sau germană)
 • Discipline opționale (Metodologie juridică
 • Politologie
 • Sociologie juridică
 • Filosofie)
 • Discipline facultative (Logică juridică
 • Concursuri studenţeşti
 • Introducere în dreptul civil și comercial austriac - în limba germană
 • Limba italiană
 • Limba Latină
 • Educaţie fizică)
 • Drept civil. Drepturile reale
 • Drept penal - partea generală I
 • Drept administrativ II
 • Drept internaţional public
 • Drept financiar public
 • Drept civil. Teoria obligaţiilor
 • Drept penal – partea generală II
 • Drept fiscal
 • Dreptul Uniunii Europene I
 • Criminologie
 • Organizaţii şi relaţii internaţionale
 • Limba străină (engleză
 • franceză sau germană)
 • Discipline opționale (Management
 • Elemente de contabilitate
 • Economie politică)
 • Discipline facultative (Curs facultativ nenominalizat - colaborări externe
 • Concursuri studenţeşti
 • Introducere în dreptul american al contractelor
 • Introducere în dreptul civil și comercial austriac -în limba germană
 • Limba italiană
 • Informatică juridică
 • Educaţie fizică)
 • Drept civil. Contracte
 • Drept penal – partea specială I
 • Drept procesual penal I
 • Drept comercial. Intreprinderea
 • Dreptul Uniunii Europene II
 • Dreptul mediului
 • Drept civil. Succesiuni şi liberalităţi
 • Drept penal – partea specială II
 • Drept procesual penal II
 • Drept comercial. Obligaţiile
 • Dreptul familiei şi regimuri matrimonial
 • Dreptul transporturilor
 • Practică de Specialitate
 • Discipline facultative (Drept religios
 • Curs facultative neonominalizat – colaborări externe
 • Concursuri studențești
 • Introducere în dreptul americam al contractelor
 • Introducere în dreptul civil și comercial austriac - în limba germană)
 • Limbi străine (engleză
 • franceză
 • germană sau italiană)
 • Clinica judiciară
 • Educaţie fizică)
 • Drept procesual civil I
 • Dreptul muncii
 • Drept internaţional privat
 • Dreptul proprietăţii intelectuale
 • Criminalistică
 • Drept procesual civil II
 • Dreptul securităţii sociale
 • Dreptul comerţului internaţional
 • Discipline opționale (Drept internaţional al drepturilor omului
 • Drept internaţional umanitar şi al refugiaţilor
 • Drept internaţional penal
 • Contencios constituţional
 • Drept electoral
 • Drept parlamentar
 • Proceduri administrative necontencioase
 • Contencios administrativ
 • Statutul funcţiei publice
 • Dreptul concurenţei
 • Insolvenţă
 • Protecţia consumatorului
 • Jurisdicţii internaţionale
 • Dreptul internaţional al protecţiei minorităţilor
 • Dreptul tratatelor şi negocieri internaţionale
 • Pieţe de capital
 • Dreptul asigurărilor
 • Drept bancar
 • Drept notarial şi publicitate imobiliară
 • Drept execuţional civil
 • Arbitraj şi mediere
 • Drept penal internaţional
 • Drept execuţional penal
 • Medicină legală)
 • Discipline facultative (Drept comparat
 • Retorică şi oratorie
 • Psihologie judiciară
 • Clinică judiciară
 • Limbi străine - engleză
 • franceză
 • germană sau italiană
 • Educaţie fizică
 • Concursuri studenţeşti
 • Dreptul noilor tehnologii
 • Dreptul noilor tehnologii
 • Introducere în dreptul civil și comercial austriac - în limba germană)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Juridice, în Bucuresti

Facultatea de Drept

Înfiinţată în anul 1992, Facultatea de Drept, prima facultate din cadrul Universităţii „Danubius" din Galaţi şi-a asumat rolul de a contribui la dezvoltarea societăţii şi recunoaşterea valorilor fundamentale în cadrul acesteia, urmărind atingerea unor idealuri la care se raportează astăzi întreaga lume: să dea posibilitatea tinerilor să-şi dezvolte capacităţile la cel mai înalt nivel, să fie bine pregătiţi să lucreze în domeniul ales, să poată contribui efectiv la împlinirea personală, să joace un rol important în configurarea unei societăţi democratice, civilizate şi tolerante. Evoluţia Facultăţii de Drept poate fi sintetizată prin câteva elemente esenţiale: promovarea unei culturi a calităţii, performanţă, eficienţă, competitivitate. Fiţi, aşadar, bineveniţi la Facultatea noastră, care va asigură baza dezvoltării carierei dumneavostră de magistrat, avocat, notar ori consilier juridic!

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer