Despre program

Principala misiune a Facultăţii de Drept este de a pregăti specialişti în domeniul juridic, asigurând acestora calificări profesionale competitive pe piaţa muncii, dar şi competenţe şi abilităţi care să fie valorificate în cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică. În acest sens, ne propunem ca viitori absolvenţi ai programului de studii Drept – Zi să dobândească o cultură juridică solidă, capacitate de interpretare şi aplicare a normelor juridice specifice dreptului, în diversele domenii de reglementare ale vieţii sociale, în scopul dobândirii de competenţe şi abilităţi specifice profesiilor juridice în care vor activa. Planul de învăţământ al programului de studiu a fost astfel creat încât să reflecte toate domeniile de interes şi exigenţele formarii de absolvenţi de drept competitivi pe piaţa muncii. Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite ca urmare a parcurgerii programului de studiu Drept – Zi sunt suficiente pentru a permite absolvenţilor să evolueze pe piaţa muncii, să acceadă înspre examenele specifice de admitere în profesia de magistrat, avocat, notar public, funcţionar în administraţia publică sau să-şi continue studiile în ciclurile post-universitare de învăţământ.

Domeniu de licenta/master
Drept
Specializare
Drept
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Drept roman
 • Drept civil. Teoria generală
 • Analiza economică a dreptului
 • Teoria generală a dreptului
 • Drept constituțional şi instituții politice
 • Istoria statului şi dreptului românesc
 • Limbaj juridic
 • limba engleză
 • Organizarea sistemului judiciar şi a profesiilor juridice
 • Sisteme constituţionale contemporane
 • Izvoarele obligaţiilor în societatea antică europeană
 • Dreptul Uniunii Europene
 • Organizaţii şi relaţii internaţionale
 • Limbaj juridic II. Limba engleză
 • Limbaj juridic II. Limba franceză
 • Limbaj juridic II. Limba spaniolă
 • Fundamentele pedagogiei şi teoria şi metodologia curriculumului
 • Drept civil. Teoria obligaţiilor
 • Drept penal. Partea generală
 • Drept administrativ
 • Drept fiscal
 • Drept internaţional public
 • Criminologie
 • Contencios constituţional
 • Dreptul protecţiei consumatorului
 • Limbaj juridic IV. Limba engleză
 • Limbaj juridic IV. Limba franceză
 • Limbaj juridic IV. Limba spaniolă
 • Dreptul Uniunii Europene
 • Drept civil. Succesiuni
 • Drept penal. Partea specială
 • Drept procesual penal
 • Drept comercial
 • Drept bancar
 • Criminalistică
 • Dreptul insolvenţei
 • Drept internaţional umanitar
 • Didactica specialităţii
 • Drept procesual civil
 • Protecţia juridică a drepturilor omului
 • Dreptul comerţului internaţional
 • Dreptul transporturilor
 • Dreptul concurenţei
 • Dreptul asigurărilor
 • Drept diplomatic şi consular

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Juridice, în Brasov

Facultatea de Drept

Înfiinţată în anul 1992, Facultatea de Drept, prima facultate din cadrul Universităţii „Danubius" din Galaţi şi-a asumat rolul de a contribui la dezvoltarea societăţii şi recunoaşterea valorilor fundamentale în cadrul acesteia, urmărind atingerea unor idealuri la care se raportează astăzi întreaga lume: să dea posibilitatea tinerilor să-şi dezvolte capacităţile la cel mai înalt nivel, să fie bine pregătiţi să lucreze în domeniul ales, să poată contribui efectiv la împlinirea personală, să joace un rol important în configurarea unei societăţi democratice, civilizate şi tolerante. Evoluţia Facultăţii de Drept poate fi sintetizată prin câteva elemente esenţiale: promovarea unei culturi a calităţii, performanţă, eficienţă, competitivitate. Fiţi, aşadar, bineveniţi la Facultatea noastră, care va asigură baza dezvoltării carierei dumneavostră de magistrat, avocat, notar ori consilier juridic!

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer