Despre program

Programul de licenţă Drept pregăteşte studenţii pentru utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic, aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic, aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi internaţionale, interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state, aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă, utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea şi în soluţionarea lor corectă din punct de vedere juridic, realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.

Oportunităţi de carieră

Programul de studii universitare de licenţă Drept pregăteşte specialişti în domeniul juridic, care au posibilitatea să profeseze ca Magistraţi (Judecători sau Procurori), Avocaţi, Notari, Executori judecătoreşti, Cercetători, Cadre didactice, Auxiliari ai instanţelor de judecată (Grefieri, Arhivari etc.). De asemenea, licenţiaţii în drept pot ocupa posturi de Consilieri juridici, Referenţi, Coordonatori de programe şi alte funcţii care solicită cunoştinţe juridice.

Domeniu de licenta/master
Drept
Specializare
Drept
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teoria generală a dreptului
 • Istoria Statului si Dreptului
 • Drept constituțional și instituții politice
 • Drept civil. Teoria generală
 • Drept roman
 • Limba engleză
 • Educație fizică
 • Introducere in studiul dreptului (optional)
 • Drept constituțional și instituții politice
 • Drept civil. (Persoanele)
 • Drept roman
 • Limba engleză
 • Educație fizică
 • Sociologie judiciară (opțional)
 • Informatica judiciara (optional)
 • Economie (opțional)
 • Drept civil. (drepturi reale)
 • Drept administrativ
 • Drept civil. Teoria obligațiilor
 • Drept penal (partea generală)
 • Dreptul proprietății intelectuale
 • Criminologie
 • Drept internațional public
 • Dreptul financiar
 • Limba engleză
 • Sisteme politice comparate (opțional)
 • Drept civil. Contracte
 • Drept civil. Succesiuni
 • Drept penal. Partea specială
 • Drept procesual penal
 • Dreptul familiei
 • Drept comercial
 • Drept instituțional european
 • Dreptul mediului
 • Protecția internațională a drepturilor omului
 • Drept social european (opțional)
 • Drept procesual civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul securității sociale
 • Criminalistică
 • Drept internațional privat
 • Dreptul asigurărilor
 • Dreptul transporturilor
 • Dreptul comerțului internațional
 • Dreptul concurenței
 • Organizarea profesiilor juridice (opțional)
 • Practică de specialitate

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Juridice, în Bucuresti

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Economice – extensie Constanța

Obiectivul principal al Facultății de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Economice, Constanța, este acela de a contribui la formarea generațiilor de juriști cu o pregătire temeinică atât în planul dreptului intern cât și a celui european, formând viitori specialiști în diverse domenii ale vieții socio-juridice: magistratură, administrație, avocatură, cercetare stiinţifică, diplomație.

Informatii despre Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Ion Ghica, nr. 13, cod 030045
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer