Contabilitatea agenţilor economici şi a instituţiilor publice

Despre program

Misiunea programului masteral Contabilitatea Agenților Economici și a instituțiilor publice este de a asigura o pregătire academică solidă și performantă în contabilitatea entităților comerciale și publice, oferind absolvenților oportunitatea de a dobândi aptitudini și competențe de analist și personal specializat în contabilitatea europeană, în același timp răspunzând nomenclatorului național de calificări și respectiv cerințelor pieței forței de muncă.

Dezvoltarea activității de cercetare științifică, promovarea și dezvoltarea
programelor de mobilități naționale și internaționale ale masteranzilor și cadrelor didactice, întărirea relațiilor cu mediul economic și adaptarea programului de studii la cerințele acestuia reprezintă câteva elemente pe care se va pune accent în cadrul programului.

Scopul programului de studii universitare de masterat este de a oferi specialiștilor cu pregătire superioară posibilitatea de a se perfecționa și specializa în domeniul contabilității naționale și europene.

Masteratul urmărește îmbogățirea cunoștințelor de contabilitate internațională prin Standardele Contabile Internaționale (IPSAS) pentru
entitățile publice; însușirea de cunoștințe aferente sistemelor informatice
economice; îmbogățirea cunoștințelor de contabilitate consolidată; cunoașterea și însușirea instrumentelor specifice informaticii de gestiune aplicată; îmbogățirea cunoștințelor de legislație fiscală – Codul fiscal al României, norme metodologice, procedurile fiscale; dezvoltarea abilităților de organizare și ținere a contabilității agenților economici sau a instituțiilor publice; evaluarea și diagnosticarea financiar-contabilă a entităților economice și a instituțiilor publice etc.

Oportunități de carieră
Analist, contabil, contabil bugetar, controlor financiar, administrator financiar, contabil financiar-bancar, inspector economist, specialiști în domeniul contabilității internaționale și europene, al auditului public intern, al auditului public financiar statutar etc.

Domeniu de licenta/master
Contabilitate
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Sisteme informatice integrate economice
 • Metodologia cercetarii în domeniul științelor economice: Standarde internationale de contabilitate IAS/IFRS
 • Standarde contabile internaţionale pentru sectorul public
 • Contabilitatea fuziunii şi lichidării
 • Etică şi integritate academică
 • Contabilitatea consolidată a agenţilor economici
 • Contabilitatea aprofundată a instituţiilor publice
 • Informatică de gestiune aplicată
 • Situaţii financiare de sinteză şi raportare
 • Fiscalitate
 • Drept contabil comunitar şi corporatist
 • Control financiar-fiscal şi expertiză contabilă
 • Documentare-cercetare in domeniul contabilităţii
 • Practică de specialitate
 • Sisteme informatice financiar-contabile comparate
 • Auditarea sistemelor informatice de contabilitate
 • Audit financiar-statutar
 • Sisteme expert de gestiune
 • Evaluarea întreprinderii şi diagnostic financiar-contabil
 • Contabilitatea instituţiilor de credit si financiare
 • Doctrina şi deontologia profesiei contabile
 • Activitate de cercetare-proiectare
 • Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Ion Ghica, nr. 13, cod 030045
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer